Totuus löytyy rahaa seuraamalla

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201712092200592455_pi.shtml

Seuraavan linkin taulukosta voi nähdä, että korvattavien työttömyyspäivien määrä kasvaa vuodesta toiseen, vaikka yhä useammin työtön joutuu karenssille tai kokonaan työttömyyskorvausten ulkopuolelle. Maksettujen työttömyyskorvauspäivien määrän kasvuvauhti hidastuu, mutta tuosta ei voi mitenkään vetää päätelmiä, että työttömyys laskisi.

http://raportit.kela.fi/linkki/62513595

 

Herra kirjoittaa: ”Tilastokeskuksen vastaavat lukemat viime kesäkuulta olivat seuraavat: Työttömiä 197 000…

Kun katsoo Kelan maksamien työttömyyskorvausten saajien määrää samaiselta kesäkuulta, niin seuraavasta taulukosta löytyy 232 560 Kelan työttömyyskorvauksia saanutta henkilöä, jonka lisäksi tulee vielä ansiosidonnaista päivärahaa saavat, joten työttömyys ei ole mitenkään voinut laskea 197 000 työttömään.

http://raportit.kela.fi/linkki/96395815

Kun verrataan yläpuolella Kelan vuoden 2017 aikana maksamia työttömyyskorvauksia alapuolella olevan vuoden 2015 tilanteeseen, niin ensin työttömyyttä on lisätty ja sitten vähennetty, mutta työttömyyskorvauksia maksetaan nyt enemmän kuin vuoden 2015 alussa.

Herra kirjoittaa myös näin: ”Mainittakoon, että silloin, kuten nytkin, tuloeroja tasausta rahoitetaan osittain ottamalla rutkasti lisää velkaa.

Miksi valita vaihtoehto, että tuloerojen tasaukseen otetaan rutkasti lisää velkaa kun voisi myös valita vaihtoehdon, että työttömien kyykytyspalveluiden maksamiseen otetaan rutkasti lisää velkaa!

Mainokset

Köyhät keskitysleireihin

https://www.hs.fi/elama/art-2000005476535.html

Suomen tukijärjestelmä on sellainen, että saadakseen seinät ympärilleen ja katon pään päälle köyhän pitää asua vuokralla.

Hyväosainen pystyy järjestämään itselleen ”kohtuuhintaisen” eli todella edullisen vuokra-asunnon – esim.  https://yle.fi/uutiset/3-8966396

– edellisen lisäksi tulee hyvävelikerholaiset, jotka pystyvät hyviä suhteita ylläpitäen hyötymään toinen toisistaan ja järjestämään itselleen sekä tuttavilleen edulliset vuokra-asunnot. Valitettavasti saavutetun taloudellisen hyödyn  myötä heillä hämärtyy tieto todellisesta vuokratasosta, jonka seurauksena kateus jäytää sielua kun ei suostuta näkemään, että köyhät joutuvat asumaan ylihinnoitelluissa ja huonokuntoisissa räkälöissä.

Mikäli ihminen ehtii hankkimaan omaisuutta ennen köyhtymistään esim. oman kodin, niin omakotitalon asumismenoihin ei  myönnetä asumistukea samoin kuin vuokra-asuntoon, vaikka asumismenot olisivat pienemmät kuin vuokralla asuen. Mikäli asuu velkaisessa osakeasunnossa, niin vain yhtiövastike ja osa? asuntolainojen koroista hyväksytään asumismenoiksi, vaikka kokonaisasumismenot olisivat asuntolainan lyhennyksetkin huomioiden vähemmän kuin vuokralla asuen. Kaiken kaikkiaan suomen tukijärjestelmä on sellainen, että ihmisen ajautuessa syystä tai toisesta köyhyyteen, on hänen myytävä itse hankkima omaisuus ja edellisten sukupolvien hankkima omaisuus (usein pilkkahinnalla) ennen kuin hän voi saada yhteiskunnan tukea.

Asumistuki on siten typerä tukimuoto, että köyhälle ei jää oikeutta minimoida asumismenojaan. Kun pyritään varmistamaan ettei köyhä tuen saaja saa liikaa taloudellista hyötyä, niin tuki myönnetään ehdollisena, jolloin yhteiskunta maksaa tästä kateudesta enemmän ja taloudellinen hyöty valuu entistä vuolaampana vuokranantajille. Köyhyys lisääntyy kun yhä useammin sosiaaliturvalla pitää täydentää elinkustannuksiin näden liian matalaa palkkaa ja olemassa olevia työpaikkoja hävitetään sosiaaliturvan vastineeksi tetettävällä pakkotyöllä, jolloin tarjonnan ja kysynnän perusteella nousee pienien asuntojen vuokrat kohtuuttomiksi. Kun köyhä asuu vuokralla, niin köyhä maksaa kaikki asumiskulut kuten asunnon omistajan lainojen lyhennykset ja asunnon vuokraamisesta saadut tulot, mutta tässä yhteydessä asumistuki voidaan myöntää isompaan vuokramenoon, koska köyhä toimii välikätenä ja omaisuutta hankkii vuokranantaja.

Järkevintä olisi siirtyä yhteen ainoaan tukimuotoon, jolloin ei tarvita useiden tukien myöntämiseen tarvittavaa työmäärää. Kukaan ei putoaisi eri tukimuotojen väliin. Ihmiselle jäisi oikeus minimoida omat kulunsa ja realistinen mahdollisuus päästä eroon yhteiskunnan myöntämän tuen tarpeesta.

Meriläisen kirjoituksen alapuolelle olen laittanut kuvakaappauksen lukijan kommentista, jossa ehdotetaan köyhien pakkosiirtoa keskitysleireihin, vaikka kommentoija onnistuneesti hyödyntää kansanedustajien antamaa esimerkkiä ja käyttää keskitysleiristä toista termiä. Aina näissä natsisaksan menetelmien uudelleen käyttöönottojen yhteyksissä tulee ajatelleeksi, että olisivatkohan natsit selvinneet ihmisoikeusrikoksistaan liput liehuen, jos olisivat ymmärtäneet käyttää täsmälleen samalle toiminalle toisia termejä?

Vaikka kansanedustajat ryhtyisivät toteuttamaan kommentoijan ehdotusta, niin yhteiskunta ei säästäisi, koska keskitysleirien täyttyessä lisääntyisi mahdollisuus korottaa ”majoitusmaksuja”. Aivan sama taloudellinen hyötymisperiaate kuin on nykyään suomen työllistämispalveluissa, veronmaksajien rahaa uppoaa ja yhä useampi työtön siirtyy vain työllistämispalvelusta toiselle: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2017/07/26/tyollistamispalveluista-tyottomaksi-tai-tyollistamispalveluun/

 

Nuorten oikeuksien jyrääminen

Kerrataan ensin faktat:

  1. Suomessahan alle 25 -vuotias ei saa työttömyyskorvauksia ellei hänellä ole ammatillista tutkintoa.
  2. Suomessa opiskelupaikkoja ei riitä kaikille ja tilannetta pahennetaan nuorten opiskelupaikkojen pakkohaulla, jolla lähinnä täytetään olemassa olevia alemman asteen opiskelupaikkoja välivuosiksi. Nuorten pakkohaulla vain tuhlataan yhteiskunnan kannalta opiskelupaikka, josta joku alasta kiinnostunut voisi valmistua ammattiin.
  3. Ilman rahaa ei liikuta eikä ylläpidetä sosiaalisia suhteita, koska halvimmilaankin tarvitaan matkarahat ja kaikki harrastukset ovat usein aivan liian kalliita rahattomalle. Tähän vaikuttaa jo lapsesta saakka myös vanhempien köyhyys.
  4. Ilman rahaa ei ylläpidetä omaa ulkonäköä tai asiallista vaatetusta, jolloin jossakin vaiheessa myös häpeä omasta ulkoisesta olemuksesta vaikeuttaa sosiaalisten suhteiden ylläpitoa.
  5. Nuoret eivät saa palkkatyöpaikkoja, koska heidän työpanoksen voi ottaa maksamatta palkkaa.
  6. Kun nuori osallistuu työllistämispalveluihin, niin hän saa työttömyyskorvauksen, mutta silloin nuoren saama työmarkkinatuki kuluu pääosin työssäkäyntikuluihin ja ruokaan.
  7.  Nuorten motivaatio ilman palkkaa ei luonnollisesti ole sama kuin olisi palkkaa saadessa, joten näin saavutetaan ”auttajien” myötävaikutuksella lumipalloefekti, jossa nuorten innoton työpanos antaa oikeuden vaatia lisää palkattoman työn tekemistä tai osallistumista muuhun ”puuhasteluun”, jotka maksetaan veronmaksajien pohjattomasta kukkarosta.

Kun sairaalla järjestelmällä on alistettu nuoret todella huonoon elämäntilanteeseen, niin paikalle lehataa niin sanotut ”auttajat”. Näiden ”auttajien” ainoa tavoite on lisätä työttömyydestä loisimista ja tarve alistaa toista ihmistä.

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201712072200586043_u0.shtml

Yllä on taas kerran raportti, jonka voi tulkita vain siten, että nuoret kokevat syrjäytyvänsä ellei heille järjestetä lisää palkattomia työskentelymahdollisuuksia tai osallistumista ”muuhun puuhasteluun”. Kun nuorilla ei ole mahdollisuutta osallistua edellä mainittuihin veronmaksjien kustannuksella järjestettäviin palveluihin, niin heidän psyykkinen terveydentila, ihmisuhteet, fyysinen kunto ja ulkonäkö on huonompi kuin muilla taloudellisesti paremmin toimeentulevilla nuorilla. Tietenkin myös taloudellinen tilanne heikkenee ellei heille järjestetä lisää palkattomia työskentelymahdollisuuksia tai ”puuhastelua”, koska heille ei makseta työttömyyskorvausta elleivät he osallistu näihin veronmaksajien kukkarosta maksettaviin ”palveluihin”.

Raportissa voivotellaan kuinka nuoret ovat epätoivoisia, mutta ellei nuori ole epätoivoinen, niin silloin nämä ”auttajat” katsovat olevansa oikeutettuja arvioimaan nuoren tilanteen pahemmaksi kuin nuori itse arvio.

Pitäisi esittää yksi kysymys näille nuorten auttajille ja se on: Pitääkö nuorelle maksaa työstä palkkaa? Mikäli vastauksena on, että on nuoren eduksi tehdä palkatonta työtä tai osallistua ”puuhasteluun”, niin pitäsi löytyä yhteiskunnalta moraalista selkärankaa viheltää tällainen peli poikki.

Jotta ihminen todella ansaitsisi oman elantonsa, niin hänen pitäisi saada palkkatyöpaikka, eikä tätä tavoitetta saavuteta alistamalla ihmisiä ja antamalla taloudellista hyötyä saaville tahoille oikeutta päättää henkilöiden soveltuvan hyödynnettäväksi kauppatavarana. Jotta yhteiskunta saisi lisää veronmaksajia, niin pitäisi lopettaa kaikki palkattoman työntekemisen muodot, jolloin palkattomilla työntekijöillä täytettyihin työpaikkoihin olisi palkattava työntekijät, jotka sitten osallistuisivat veroja maksamalla yhteiskunnan ylläpitämiseen.

On päättäjiltä aika ääliömäistä tuhota tulevaisuus, joka on suoraan riippuvainen nuoremman sukupolven hyvinvoinnista.

Moraalisesti kyseenalaista on käyttää verovaroja ihmisten henkiseen pahoinpitelyyn, jossa ihmistä ”autetaan” kunnes hän kiltisti alistuu muiden ihmisten taloudellisen edun nimissä hyödynnettäväksi kauppatavaraksi ja palkattomaksi työntekijäksi.

Suomen perusturvan taso

Tuloksi laskettu asumistuki 312 euroa ja menoksi yksin asuvan perusosa 292,73 euroa sekä vuokra 487,34 + 18,00 euron vesimaksu.

Kuukaudessa saa 312 + 486,07 euroa, josta maksetaan vuokra 505,34 euroa (THL:n määrittelemä vuokra vuodelle 2013 oli 454 euroa) ja kaikki muut menot on katettava 292,73 eurolla:

Kun työtön suostuu tekemään sosiaaliturvan vastineeksi työtä, niin hänen peruosansa on 487,89 euroa kuukaudessa, mutta kaikilta työttömiltä ei kuitenkaan vaadita työpanosta.

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-perusosan-maara

Kaikki köyhiä kadehtivat voivat laskea omat peruosat yllä olevan taulukon mukaan ja sen lisäksi pitää huomioida, että kaikki tuet sekä ylimääräiset tulot sisältyvät yhteenlaskettuun perusosaan. Suoremmin sanottuna perusosan lisäksi ei saa muita tukia kuten lapsilisiä, elatusmaksuja tai työttömyyskorvausta vaan ne sisältyvät yllä mainitun taulukon perusosiin – ei edes pankkitilille laitettua syntymäpäivärahaa tai syntymäpäiväkahvitukseen lahjoitettua rahaa saa pitää lisärahana vaan ne vähennetään perusosasta (toki lasten säästöt vähentävät vain lapsen omaa perusosaa, sillä lapset eivät ole elatusvelvollisia vanhempiinsa nähden). Asumistuki lasketaan tuloksi, joten se sisältyy kohtuullisiksi katsottuihin asumiskustannuksiin. Ennen kuin voi saada toimeentulotukea, niin kaikki tilillä olevat säästöt on käytettävä ja omaa kotia lukuunottamatta kaikki kalliimpi rahaksi vaihdettava omaisuus on myytävä.

THL on tehnyt arvion perusturvan riittävyydestä 2017 ja tuloksista löytyy taulukko vuoden 2013 kohtuullisiksi katsotuista minimimenoista, joka olisi vuonna 2013 ollut yksinasuvalla 600 – 669 euroa kuukaudessa asumismenojen jälkeen:

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135425/Suomensosiaalinentila_4_2017_final2_korjattu.pdf?sequence=1

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-938-5

THL:n arvio on, että

Useimmilla henkilöillä toimeentulotuen miniminormi muodostaa maksimitulot, koska suomessa vuokrataso on korkea. THL:n päätelmä on hiukan erikoinen, koska se antaa vaikutelman, että toimeentulotuki riittäisi paikkaamaan suomen riittämätöntä perusturvaa. Yksinäisen perusturva on 292,73 tai 487,89 euroa kuukaudessa asumiskustannusten jälkeen, jolloin kyseisten summien prosenttiosuus 669 eurosta on 43,75 – 72,9 %:ia THL:n määrittelemistä kohtuullisen kulutuksen minimibudjetista vuodelta 2013. Mikäli huomioitaisiin vuoden 2017 hintataso ja todellinen prosenttilasku, niin tulos olisi vielä huonompi.

Köyhät eivät häpeä tarpeeksi

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201710252200485747_u0.shtml

 

 

Yllä olevan jutun mukaan joka kolmas ruoka-avun saaja häpeää ruoka-avun hakemista. Merkityksetön tutkimus, koska eniten ruoka-avun vastaanottamista häpeävät köyhät eivät asioi lainkaan ruoanjakopisteessä ja heidän huomioimatta jättäminen tekee itse tuloksesta täysin merkityksettömän, sillä heidän huomioiminen voisi muuttaa kaikkia tutkimuksessa saatuja tietoja.

Olen aikaisemmin kirjoittanut toisesta tutkimuksesta, jossa työttömyyden periytymisen yhdeksi syyksi nostettiin etteivät työttömien lapset pidä työttömyyttään yhtä leimaavana kuin palkkatyöhön työllistyvät: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2017/10/30/lisaa-tyotonvastaista-tutkimusta/

Kun näillä merkityksettömillä tutkimuksilla vahvistetaan toinen toistaan, niin saadaan nostettua vihaa köyhiä kohtaan, mutta näillä ei ole mitään tekemistä tieteellisen tutkimuksen kanssa, koska nämä ”tutkimukset” huomioivat vain vahvan perusoletuksen, että köyhät itse valitsevat elämisen köyhyydessä. Näin huuhaa -tason tutkimuksilla saadaan muka ”vahva tieteellinen näyttö” , vaikka itse tutkimus typistyy köyhempiin kohdistuvan viha-aatteen vahvistamiseen.

Nämä tutkimukset pyrkivät lähinnä vahvistamaan, että köyhät nauttivat elämästään köyhyydessä ja sen vuoksi he eivät hakeudu palkkatyöhön. Jätetään täysin huomioimatta, että työttömien saatavilla ei ole työpaikkoja, koska heidän työpanos on otettavissa palkatta useiden eri työllistämispalveluiden välityksellä. Suomessa viha köyhiä kohtaa on saanut niin mielettömät mittasuhteet, että yleisesti hyväksytään, että köyhälle ei tarvitse maksaa työpanoksen vastineeksi palkkaa. Yleisesti pidetään köyhän edun mukaisena ja oikeudenmukaisena, että köyhä pakotetaan luovuttamaan työpanos veronmaksajien kukkarosta anottavien työttömyyskorvauksien ja sosiaalisten tukien vastineeksi.

Suomessa yksi suurin köyhyyttä lisäävä ongelma on ettei kukaan kuuntele työtöntä, vaan puhevalta ona annettu yksinomaan työttömyydestä taloudellisesti hyötyville tahoille.

Esimerkiksi Neil deGrasse Tyson – Conspiracy Theories & Skepticism luennosta (https://www.youtube.com/watch?v=Ej5GnHJcGCM) löytyy kohta, jossa esitetään arvio ettei lentokoneen hätäpoistumisoven selvittäminen oikeastaan kerro, kuinka todennäköisesti ihminen selviää hengissä lento-onnettomuudesta, koska tutkimus tehdään eloon jääneiden tietojen perusteella eikä kukaan voi selvittää, kuinka hyvin kuolleet olivat selvittäneet hätäpoistumisoven (löytyy aikakohdasta 44:47 eteenpäin). Kannattaa katsoa koko luento, sillä siinä löytyy useita tieteellisesti huvittavia päätelmiä.