Blogissa päivitystauko

Kuten aiemmin kirjoitin, niin vesivahingon vuoksi joudun muuttamaan väliaikaiseen asuntoon, jossa ei ole nettiyhteyttä, joten blogissa ei muutamiin viikkoihin tapahdu mitään…

Taloudellinen tilanteeni puolestaan on niin nihkeä etten edes yritä etsiä vaihtoehtoisia keinoja käyttää nettiä: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2018/03/29/kelan-taydellinen-ajoitus/

Todennäköisesti palaan kirjoittamaan, koska pelkällä vedelläkin elän aika pitkään –  on nimittäin sen verran hyvät rasvavarastot…

Mainokset

Veronmaksajien rahaa palaa

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201804082200863379_pi.shtml

Eihän työnantajien palkamaksuhalukkuus työttömiä kepittämällä parane.

Työttömien pitää siis osoittaa aktiivisuutensa alistumalla nöyrinä kyykkyhyppelypalveluihin, jotka rahoitetaan veronmaksajien kukkarosta.  Kun iloitaan siitä, että työttömät eivät saa käyttää omaa elinaikaansa ”työttömyyskorvauksilla vietettävään vapaa-aikaan”, niin jää tiedostamatta ettei veronmaksajat hyödy tästä aktivoinnista yhtään mitään vaan he maksavat entistä enemmän – ideologista, joka on melkoisen kieroutunutta.

Jos keskellä järveä vedetään tappi veneen pohjasta ja odotetaan innosta puhkuen muiden veneessä olijoiden hukkumista, niin siinä jää tiedostamatta jokin tärkeä seikka, mutta mikähän se olisi?

Edelleen työttömien palkattoman työn tekeminen tulee lisääntymään entisestään…

Ei ymmärretä palkattoman työnteon lisäävän palkanmaksuhaluttomuutta ja tämän aiheuttavan lisää työttömyyttä, joka puolestaan kasvattaa lumipallon lailla työttömyydestä aiheutuvia kuluja. Jätetään myös huomioimatta se seikka, että jokaisen palkattoman työntekijän myötä häviää palkallinen työpaikka eli menetetään yhteiskunnan kustannuksiin osallistuva veronmaksaja. Palkattomien työntekijöiden ostovoima tulee käytettyä asumiseen sekä ravinnon ostamiseen ja merkittävä osa menee tukien saamisen ehtona olevan palkattoman työssäkäynnin aiheuttamiin kustannuksiin. Palkattomien työntekijöiden määrän lisääntyessä yhä useampi yritys menettää ostovoimaisia asiakkaita, joillon yritysten toiminta muuttuu kannattamattomaksi, työpaikkoja häviää ja verotuloja menetetään. Väitteistä huolimatta palkattomilla työntekijöillä toimiva yritys vääristää yritysten välistä kilpailutilannetta, jolloin muidenkin työnantajien olisi hyödynnettävä palkattomia työntekijöitä, alennettava palkkoja tai pistettävä pillit pussiin. Väistämättä verotulot pienenevät kun entistä useampi alistetaan pakkotyöhön ja palkkatyössä olevat työntekijät joutuvat yhä useammin luovuttamaan työpanoksensa elämiseen riittämättömällä palkalla, jolloin työstä saatavaa palkkaa on yhä useammin täydennettävä sosiaaliturvalla.

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/245814-kansanedustaja-tyottomien-joukossa-myos-niita-jotka-eivat-ole-kiinnostuneita

Eikä työttömien parjaaminen paranna työttömien palkkaamiskelpoisuutta.

Kun työttömät on ulkoistettu palkkatyömarkkinoilta, niin työttömien tarjoilla olevat ehdot on palkaton työ, joten puutteellisellakin aivotoiminnalla pitäisi ymmärtää ettei kaikki työttömät juokse vuodesta toiseen kuin aasi porkkanan perässä, koska ennen pitkään tiedostetaan, että palkattoman työpestin jälkeen otetaan seuraava palkaton tekemään työt. Miksi pitää keskittyä sairaan itsepintaisesti kärpäsenpaskaan suomen kartalla kun pitäisi tarkastella koko suomen karttaa – kun niitä palkkatyöhön halukkaita pyörii palkattomissa töissä koko ajan lähes noin 40 %:n osuudella  (tarjonta rajoittaa ei kysyntä), niin mikä ongelma on mahdollistaa näiden työttömien työllistyminen palkkatyöhön ensin… ja sitten keskittyä jäljelle jääviin työttömiin?

Työvoimapulaa esiintyy aloilla, joilla edellytetään koulutusta ja työvoiman riittämättömyys johtuu enemmänkin koulutuspaikkojen riittämättömyydestä kuin yhdenkään ihmisen työhaluista. Lisäksi työvoimapulaa esiintyy aloilla, joilla palkka ei riitä elinkustannuksiin/työssäkäyntikustannuksiin. Luonnollisesti työvoimapulaa esintyy aloilla, joilla palkattomien työntekijöiden hyväksikäyttö on havaittu hyväksi keinoksi kartuttaa yrityksen tuloja.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000293958.html

Pata kattilaa soimaa.

Kun lopetetaan palkattoman työn tekeminen, niin näihin palkattomilla työntekijöillä pyöritettäviin työpaikkoihin on palkattava työntekijöitä, jolloin heille ei enää tarvitse maksaa sitä niin kovasti kadehdittua sosiaaliturvaa ja työntekijöiden saaman palkan myötä saadaan myös lisää veronmaksajia.

Se järjenkin vievä kateus

Suomessa on puoli miljoonaa työtöntä, koska kansanedustajat ovat päätöksillään leimanneet työttömät työllistämiskelvottomiksi ali-ihmisiksi, joiden työpanoksen voi ottaa palkatta. Mikäli olisi pidetty kiinni ihmisoikeuksista ja sopeuduttu siihen, että työnteon vastineeksi pitää maksaa kaikille työntekijöille palkkaa, niin Suomen taloudellinen tilanne olisi nyt huomattavasti parempi:

Kokoomukselle on köyhempien ihmisten ”liian hyvä” elintaso tuottanut aina sietämätöntä kärsimystä, jonka vuoksi tätä heidän kokemaa epäinhimillistä kärsimystä on pyritty poistamaan kansantaloudesta piittaamatta. Toki taustalta löytyy myös tarve valjastaa osa kansasta tekemään työtä elämiseen riittämättömällä tulotasolla, jotta hyväosaiset saisivat itselleen enemmän ansaitsemattomia tuloja.

Euroopan neuvosto on todennut sen kokoomuksen kateutta herättävän sosiaaliturvan liian matalaksi:

https://yle.fi/uutiset/3-7797709

Tulevaisuuden kannalta olisi tärkeintä miettiä:

Mitä ihmettä ihmisen päässä liikkuu kun useita tuhansia euroja kuukaudessa saava ei voi nauttia itsellään käytettävissä olevasta rahasta ja omaisuudesta, jos köyhälle maksetaan työttömyyden perusteella 500 euroa kuukaudessa ja katto pään päälle? Onko tällaisella aivotoiminnalla varustettu ihminen kykenevä tekemään yhteiskunnallisia päätöksiä?

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005632352.html

Työmarkkinatukea saa kuukaudessa: http://www.kela.fi/tyomarkkinatuen-maara-ja-maksaminen eli 32,40 euroa 5 päivältä viikossa ja veroa maksetaan 20 %ia. Kuukausittain saatava tuki on keskimäärin 557,28 euroa/kuukausi (32,40 euroa/päivä * 21,5 päivää/kuukausi * 0,80 vero). Kun 557,28 euroon lisätään asumistuki, joka esim. Tampereella on maksimissaan yhden henkilön taloudessa 312 euroa, niin päädyttäisiin 869,28 euron kuukausittaiseen tukeen. Mikäli Tampereella ahkeran halvemman asunnon etsimisen perusteella hyväksyttäisiin 600 euron kuukausivuokra, niin nykyinen tuki olisi 1091,21 euroa kuukaudessa.

Eli käytännössä kokoomuksen ehdotus uudistettavan tuen määräksi tarkoittaisi 20 %:lla alennettua nykyistä toimeentulotuen perusosaa, jos uuden tuen perusteeksi otettaisiin yhteenlaskettu työmarkkinatuki ja asumistuki. Toisin, kokoomuksen näkemyksen mukaan ”vain työttömyys- ja asumistukea saavan” kohdalla muutos olisi pieni, joka tarkoittanee edelleen +”pientä” tuen alentamista. Kokoomuksen mukaan työtön saisi nykyisen suuruisen täyden toimeentulotuen perusosan vain työtulojen kanssa.

 

Mikäli työtön ei täyttäisi aktiivisuusehtoa, niin +20 %:lla alennettua perustoimeentulotukea alennettaisiin vielä 5 %:ia.

Kokoomukselle ei riitä edellinen tukien merkittävä pienentäminen vaan sen lisäksi he haluavat poistaa köyhän oikeuden vapaaehtoistyöhön. Työttömältä on vietävä vapaaehtoiseen työhön osallistumisen ilo ja palkitsevuus, joten kokoomus esittää, että työttömille nykyään sallittu  vapaaehtoinen työ määrätään työttömille pakolliseksi.

Kun ihmisen elämänarvot ovat näin kieroutuneet, niin eikö pitäisi tiedostaa, että nämä elämänarvot todellakin siirtyvät sukupolvelta toiselle. Työttömien lapset leimataan negatiivisesti toisen polven työttömiksi ja asiaa perustellaan vanhemmilta opituilla elämänarvoilla, vaikka mitään perusteita tämän kaltaisille päätelmille ei ole olemassa.

Tulevaisuuden kannalta olisi tärkeintä miettiä:

Pitäisikö tulevaisuudessa asettaa yliopistokoulutukseen pääsemiselle vanhempien tulorajat, jolloin ei haaskattaisi koulutusvaroja sellaisten nuorten kouluttamiseen, jotka eivät näiden kieroutuneiden elämänarvojen vuoksi kykene toimimaan oikein vaan päätyvät todennäköisemmin käyttämään mielivaltaa?

Pitäisikö tulevaisuudessa asettaa julkiseen työpaikkaan valitsemiselle vanhempien tulorajat, jolloin todennäköisemmin vältettäisiin suhteiden perusteella valitut epäpätevät työntekijät ja mahdollistettaisiin pätevimpien työpaikanhakijoiden valitseminen?

 

 

 

Miksi?

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005630490.html

Miksi kansanedustajille ei yhdenvertaisesti riitä se muita työttömiä laiskistava liian suuri työttömyysturva, joka kuuluu kaikille sellaiselle henkilölle, jotka eivät ole olleet ennen työttömyyden alkamista  palkatyössä?

Miksi kansanedustajille ei riitä tietoisuus, että he ovat saaneet osallistua yhteiskunnan toimintaan?

Miksi kansanedustajille ei riitä tietoisuus, että kansanedustajana he olivat yhteiskunnalle tärkeitä ja heidän elämällään/elättämisellä oli merkitystä?

Miksi kansanedustajat eivät hyväksy yhdenmukaista kohtelua itselleen ja vaadi yhdenmukaista oikeutta samoihin tukiin kuin kaikki muutkin saavat, sitä samaa tukea, jota he ovat suu vaahdossa väittäneet niin yltäkylläiseksi ettei työttömille enää työnteko maita ?

Kun päättäjät kyhäävät tuollaisia hyväveli-tukia itselleen, niin täytyy ihmetellä, miksi ihmeessä he eivät muuta lakia siten, että kansanedustajien palkkio rinnastettaisiin palkaksi? Kun kansanedustajat ovat ihmisoikeuksien julistuksesta ja Suomen perustuslaista huolimatta pystyneet luomaan laillistetun pakkotyövelvollisuuden työttömille, niin tuskin mikään laki estäisi tekemästä lakimuutosta, jonka perusteella kansanedustajien palkkiot muutettaisiin palkkausperusteiseksi. Tämän muutoksen avulla heillä olisi mahdollisuus hyvään ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen ilman yhdenvertaisuudesta poikkeavia etuoikeuksia.

Entisinä kansanedustajina heillä sentään on ihan toisenlaiset mahdollisuudet työllistyä palkkatyöhön, kuin on heidän päätöksillään lainsuojattomiksi leimatuilla työttömillä.

Päivitys 6.4.2018 Vain moraalinen selkärangattomuus voi estää sopeuttamisrahojen poiston.

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201804052200857622_pi.shtml

Henkinen väkivalta

http://www.iltalehti.fi/mieli/201803162200816246_md.shtml

Iltalehdessä oli artikkeli henkisestä väkivallasta, jota voi soveltaa erittäin hyvin työttömän saamaan kohteluun.

 1. Kun työtön pyrkii asioimaan viranhaltijaa ärsyttämättä ja jättää sanomatta omia mielipiteitä, niin ei tarvitse yhtään ihmetellä kun aletaan simputtamaan, sillä henkistä väkivaltaa käyttävä tulkitsee tämän alistumisena eli ”vihreänä valona”.
 2.  Riitelykään ei ole koskaan ratkaisu vaan siitä seuraa lisää ikävyyksiä.
 3. Yleensä työtön pistetään heti henkilötietojen jälkeen selittelemään ja puolustamaan työttömyyttään ja tämäkin altavastaaja-asetelma vain lisää henkisen väkivallan käyttäjän asemaa.
 4. Monet työttömät ovat yrittäneet esittää tavoitteita omasta näkökulmasta – tämäkin vain vahvistaa henkisen väkivallan käyttäjän asemaa. Riippumatta kuinka asiallisesti työtön pyrkii ilmaisemaan asiansa, niin henkistä väkivaltaa käyttävän näkökulmasta tämä on pyytämistä/anomista/kerjäämistä.
 5. Mitään palautetta ei kannata antaa, sillä se lisää henkistä väkivaltaa käyttävän hekilön raivoa ja kostonhimoa. Asiallinenkin palaute otetaan negatiivisesti, koska työttömän ei mielletä olevan sellaisessa asemassa, että tämä voisi missään määrin arvostella palkkaa saavia henkilöitä.

Selvitymiskeinot:

 1. Kannattaa itse ottaa asioista selvää, sillä aina väärin toimiva työtön kärsii, vaikka hänelle olisi annettu vääriä tietoja.
 2. Kannattaa hyödyntää muiden ihmisten kokemuksia ja heidän kantapään kautta opittua tietoa.
 3. Älä ryhdy selittelemään tai hakemaan ymmärrystä – pyri ohjaamaan keskustelua ”mitä seuraavaksi” -suuntaan…
 4. Vahvista itsetuntoasi – tai vähintään kannattaa ymmärtää ettei kukaan voi muutaman minuutin perusteella tietää, minkälainen ihminen sinä olet, joten pyri sivuuttamaan ”auttamistarkoituksessa” esitetyt ilkeät loukkaukset.
 5. Ei kannata suhtautua  passiivisesti, selitellen, eriäviä mielipiteitä esittäen eikä myöskään kannata antaa suoraa palautetta eli yksinkertaisesti sanottuna kannattaa laittaa viranhaltija puhumaan.
 6. Aseta rajat – Mieti jo kotoa lähtiessä, mihin haluat elämässäsi panostaa ja keskustele asioistasi viranhaltijan kanssa vain niissä rajoissa kuin katsot aivan välttämättömäksi. Älä anna painostaa itseäsi mihinkään, mitä et halua toteuttaa.
 7. Mikäli vedotaan ohjeisiin, säädöksiin tai lakeihin, niin vaadi nämä paperilla ja kerro tarvitsevasi aikaa tutustua näihin kaikessa rauhassa kotona ennen sitovien päätösten tekemistä.

https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000005615574.html

Yllä on hyvin tyypillinen lehtijuttu hyvin monitahoisesta asiasta eli löytyy vahvasti yksinkertaistettuna asiaa, mutta väärinkäytettynä antaa melkoisen lyöntivälineen henkistä väkivaltaa käyttäville.