Kansanedustaja keksi hyvän tekosyyn

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/230458-kansanedustaja-huolestui-hurjista-vuokrarasteista-vaatii-korjausta-toimeentulotuen

Onko todella tutkittu, miten ihmisten vuokrarästit syntyvät? Olisiko mahdollista, että kansanedustaja Leena Meri vain olettaa, että vuokransa maksamatta jättänyt on saanut lain mukaiset tuet?

Suomessa pienin sosiaaliturva on 292 euroa kuukaudessa, joten tuosta 292 eurosta on maksettava kohtuullisten asumiskustannusten ylittävä osa ja jäljelle jäävän osan on riitettävä kuukauden kaikkiin muihin elinkustannuksiin. Mikäli tuohon tulee lisäksi sähkölaskuja, vakuutusmaksuja, lääkärissä käyntikuluja ja/tai lääkekuluja, niin laskut on maksettava tuolla 292 euron perusosalla, koska Kela myöntää tuet myöhemmin toimitettaviin laskuihin pitkällä viipeellä. Eikä tilanne ole juurikaan parempi, jos työtön saa pakkotyössä käymällä tai kauppatavarana olemalla toimeentulotuen täyden perusosan, joka on yksin asuvalla 487,89 euroa kuukaudessa kohtuullisten asumiskulujen lisäksi (sisältäen työttömyyskorvauksen ja asumistuen).

Edellinen tilanne ei ole edes pahin, koska Suomessa ihminen voi tippua kaikkien tukimuotojen ulkopuolelle, jolloin rahaa ei ole käytettävissä elämiseen tai vuokranmaksuun.

Mikäli tilanne todellakin on sellainen, että toimeentulotuen hakija on saanut tuet ja käyttänyt asumismenoihin tarkoitetun osuuden muihin menoihin, niin miksi perusuomalaisten kansanedustaja Leena Meri ei ehdota ettei tuon kaltaisessa tilanteessa myönnettäisi uudelleen samaan menoon täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea? Miksi kansanedustaja ei ehdota, että vuokrat maksettaisiin suoraan vuokranantajalle vain niissä tapauksissa, joissa henkilöllä on hänelle maksetusta tuista huolimatta ongelmia maksaa laskunsa?

Mikäli toimeentulotukea hakeva saa uudelleen tukea asumiskustannuksiin, niin silloin sosiaalityöntekijä on käyttänyt viran suomaa harkintavaltaa myöntää lisätukea – ja millään järjellä tuota ei pitäisi tulkita oikeudeksi vaarantaa kaikkien muiden toimeentulotukea tarvitsevien asumista. Mikäli Kela maksaisi tuen suoraan vuokranantajalle, niin yhä useampi toimeentulotukea tarvitseva häädettäisiin vuokranmaksujen viivästymisen perusteella. Lisäksi tuolla ehdotuksella kansanedustaja Leena Meri vaatii toimeentulotuen tarpeen paljastamista, joka rikkoo lain määrittelemää salassapitovelvollisuutta.

Kuinka suuri osuus kuntien vuokrien maksuun myöntämästä ehkäisevästä ja täydentävästä tuesta on myönnetty henkilöille sen vuoksi, että Kelan toimeentulotuen maksatus on viivästynyt tai toimeentulotukilaskelmaan ei ole hyväksytty kaikkia lain mukaisia menoja?

Edellisen lisäksi sosiaalityöntekijät ovat saattaneet myöntää tarveharkintaista tukea helpommin:

 

 

Mainokset

Liian rikas köyhä

http://www.lansivayla.fi/artikkeli/553451-kela-tekee-koyhista-rikkaita-kikkailemalla-espoolaisnainen-kirjoittaa

Yllä olevassa tapauksessa henkilön toimeentulotuen perusosan laskelma ylittää toimeentulotuen miniminormin ilman lisälaskuja(?) 170 eurolla kuukaudessa. Toimeentulotuen miniminormi on yksin asuvalle eläkeläiselle 487 euroa, joten 170 euron laskennallinen ylitys on merkittävä.

Toimeentulotukea myönnettäessä lasketaan kylmästi, että kuukauden eläminen maksaa asumiskustannusten jälkeen enintään 487 euroa kuukaudessa ja loput jää säästöön. Näin seuraavan kuukauden ylijäävä varallisuus onkin jo 340 euroa ja kolmannen 510 euroa… joka pitäisi olla käytettävissä seuraavien kuukausien laskujen maksamiseen.

Jaksottamisesta liittyvien päätöksien tietoja löytyy tuolta: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/tag/jaksottaminen/

Jos eläkkeen jaksottamisesta ei löydy päätöksiä, niin mielestäni asiasta pitäisi tehdä valituksia, koska on kohtuutonta jaksottaa eläkettä useita kuukausia eteenpäin ja samaan aikaan palkkatuloa ei voida jaksottaa seuraavalle kuukaudelle kuin kuukauden lopussa maksettuna.

Toki useat köyhät joutuvat joka kuukausi elämään tuolla perusosalla ja vuodesta toiseen, jolloin 170 euron ylimääräinen lisätulo tuntuisi melkoiselta onnenpotkulta.

Pakkotyöstä kieltäytyvät työttömät saavat elinkustannuksiin vain 292 euroa kuukaudessa.

Pitäisiköhän kansanedustajille kertoa…

Suomessa todellinen työttömien määrä lienee noin 500 000 ja työttömyyttä hoidellaan pelkästää kikkailuilla: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2017/08/22/tyottomien-todellinen-maara/

Tietoa työttömille ostettavien ”työllistämispalveluiden” todellisista kustannuksista on vaikea löytää: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2017/08/18/palveluiden-kustannusten-arviointia/ . Näyttäisi kuitenkin erittäin vahvasti siltä, että pelkästään työttömien kyykyttämiseen käytetyillä varoilla voisi työllistää suurimman osan työttömistä ihan rehelliseen palkkatyöhön. Edellisen lisäksi työllisyyspalveluiden palkattomien työntekijöiden määrän romahtessa ilmaistyöntekijöillä täytettyihin työpaikkoihin olisi palkattava työntekijöitä.

Työllistämispalveluiden vaikutus työttömän työllistymiseen typistyy yhteiskunnan varoilla tuettuihin työsuhteisiin: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2017/07/26/tyollistamispalveluista-tyottomaksi-tai-tyollistamispalveluun/

Eikä tuo työttömien laillistettu pakkotyöhön pakottaminen ole edes yhteiskunnan kannalta kannattavaa: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2017/05/19/suomen-kansantalouden-tuotannon-taittuminen/

Pienellä viipeellähän tuo alapuolella oleva päätös vaikutti yläpuolella näkyvään kansantalouden tuotanto -käyrän noususuunnan taittumiseen. Työttömien oikeutta saada työnteostaan palkkaa on rajoitettu kuluneiden vuosien aikana jo useilla päätöksillä. Liekö edellinen pääsyynä ettei kansantalouden tuotanto pääse nousemaan(?)!

Edellinen ei ole kansantaloudellisesti järkevää, mutta täytyyhän tuosta verovarojen tuhlauksesta olla jotain hyötyä. Ministeri Orpo jälleen kerran tuo esiin uusia visoitaan: http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005337315.html

Kun edelleen ollaan valmiita käyttämään verovaroja työttömien kyykyttämiseen, niin luultavasti ministerit ja kansanedustajat eivät saa tarpeeksi tietoa köyhien perheiden kärsimyksestä, joten nyt pitäisi ryhtyä lähettämään köyhien kärsimyksien lisäämistä kannattaville kansanedustajille kattavasti kärsimys -tietoa.

Kaikki köyhät mukaan tiedotuskamppanjaan, jossa kansanedustajille lähetetään kirjoituksia kunkin päivän kärsimyksistä, vaikka siitä kuinka lasta on kiusattu koulussa halpojen vaatteiden vuoksi tai kuinka lapsi on joutunut menemään nälissään nukkumaan…  ja tietenkin pitää myös kertoa aikuisten kärsimyksistä.

Seuraavasta linkistä löytää sopivat kansanedustajat ja muistakaa myös ne kansanedustajat, jotka eivät äänestäneet ”ei”:n puolesta: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2017/07/05/palkaton-pakkotyo-etenee/

Työttömien todellinen määrä

https://yle.fi/uutiset/3-9790165?origin=rss

Edellisen uutisen mukaan työttömiä oli heinäkuussa 207 000. Uutinen on sikäli erikoinen, että heinäkuussa Kelan päivärahaa saavia työttömiä oli 227 138 ja edellisen lisäksi työttömät saavat myös ansiosidonnaista päivärahaa, joten yhteenlaskun tulokseksi ei pitäisi tulla pienempää määrää kuin on pelkästään Kelan korvauksia saavia työttömiä:

http://raportit.kela.fi/linkki/66182867

 

Seuraavasta taulukosta näkyy (http://raportit.kela.fi/linkki/82377423) , että vuoden 2016 lopussa työttömistä sai ansioturvaa yli 41 % ja loput alle 59 % sai Kelan maksamia  työttömyyskorvauksia:

Edellisestä taulukosta myös nähdään, että vuoden 2016 lopussa työttömiä oli 413 851, joten vuoden alussa työttömien määrä olisi vähentynyt 206 851 työttömällä?

Todellisuudessa heinäkuussa 2017 työttömiä oli luultavasti jonkin verran yli  452 265 (Kelan työttömyyskorvauksia 227 138 +(ansiosidonnaisella noin 227 138 * 0,41) + jutussa mainitut piilotyöttömät 132 000) .

Työttömiä katoaa jonnekin ja vain rahaa seuraamalla voidaan tehdä suuntaa antavia päätelmiä työttömien todellisesta määrästä.

 

Tilastotietoa:

http://www.kela.fi/tilastotietokanta-kelasto_sisallysluettelo#Ty%C3%B6tt%C3%B6m%C3%A4t

http://raportit.kela.fi/linkki/6429318

Edellisestä taulukosta nähdään, että työttömyys osui vuoden 2016 aikana 720 726 ihmisen kohdalle  (Kelan työttömyyskorvausta sai 369 651 henkilöä ja ansiosidonnaista työttömyyskorvausta sai 351 075 henkilöä) ja tietenkin kyseisen vuoden aikana ansiosidonnaiselta kelan työmarkkinatuelle pudonnut työtön kuuluu molempiin ryhmiin, joten työttömien todelliseksi määräksi ei kuitenkaan voida tulkita yli 700 000 henkilöä huomioimatta tietoa ansiosidonnaiselta päivärahalta pudonneiden työttömien määrää . Edellisen taulukon perusteella vuoden 2016 aikana maksettiin työttömyyskorvauksia 104 744 782 päivältä, joka jaettuna koko vuoden korvauspäivillä (253) tuottaa tulokseksi 414 011 koko vuoden työttömänä ollutta, joten todellisia työttömiä oli enemmän kun huomioidaan omavastuupäivät, karenssikuukaudet ja piilotyöttömät.

 

Kuntoutuksen hyödyn arvioiti vuodelta 2015: http://www.kela.fi/documents/10180/1346663/Kuntoutuksen+hy%C3%B6dyn+arviointi_raportti+2015.pdf/9ddf8a33-2048-492d-9fbb-3e4235cb8b07

 

Työttömille ostettujen palveluiden kustannusten arviointia…

https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/markku-jaisi-elakkeelle-vuoden-kuluttua-mutta-te-toimisto-ehdotti-uutta-kallista-koulutusta-minusta-tuntuu-hirvealta-koulutus-pitaisi-tarjota-nuoremmalle/6538228#gs.6ckh09o

Edellisestä linkistä löytyy tieto, että tärkeintä järjestettävässä työllisyyskoulutuksessa on työttömän velvollisuus osallistua, jonka rinnalla työllisyyskurssin hyödyllisyys ja työllistävä vaikutus on  täysin merkityksetön seikka.

 

Työttömien pakkoaktivoinneista yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksista voi vain arvioida…

http://raportit.kela.fi/linkki/20712314

Vuoden 2016 aikana maksettiin työttömyyskorvauksia 104 744 782 päivältä, vaikka korvattavien työttömyyspäivien määrän kasvu on vuosittain hidastunut, niin määrä ei ole kuitenkaan kääntynyt laskuun.

http://raportit.kela.fi/linkki/79835595

Työttömien aktivointiaste on vaihdellut noin 30 ja 37 %:n välillä.

 

Kun edellisistä kolmesta linkistä löytyviä tietoja yhdistetään, niin saadaan karkea arvio työttömille ostettavien palveluiden hinnasta:

vuoden 2016 aikana maksetut työttömyyskorvauspäivät 104 744 782 * 0,30 osuus työttömistä aktiivitoimenpiteissä * 150 euroa/päivä

…tarkoittaa vuodessa vähintään 4 713 515 190 euron lisämenoa veronmaksajille, koska a) kaikki työttömien palvelut veloitetaan jokaiselta päivältä, b) myös työpanoksen vastaanottajalle maksetaan koulutuskorvaus, c) työttömien määrä lisääntyy koko ajan, d) työttömien velvollisuutta osallistua aktivointiin lisätään koko ajan, joten 30 %:ia lienee liian pieni osuus – ja edellisen lisäksi työttömille edelleen maksetaan työttömyyskorvauksen suuruinen tuki ehkä 9 eurolla korotettuna, jonka lisäksi yhteiskunta maksaa myös työministeriön alaisen toiminnan kustannukset.

Vuodessa ostetaan 4,7 miljardilla ”lisäpalveluita” työttömille, joissa lähinnä otetaan työttömän työpanos ilmaiseksi.

… ja todellinen summa lienee paljon suurempi.

Kun edellisen summan jakaa luvulla 500 000, joka lienee lähellä todellista työttömien määrää, niin saadaan vuodelle 9427 euroa. Mikäli edellinen summa yhdistetään työttömille maksettaviin tukiin, niin voidaan vain päätyä tulokseen – tekemätöntä työtä löytyy ja rahaa palkanmaksuun löytyisi – mutta jostakin syystä päättäjät eivät voi hyväksyä sitä, että työttömille maksettaisiin työnteosta palkkaa ja työttömyydestä loisiminen lopetettaisiin.

Päivitys 23.8.2017

http://blogit.apu.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/2017/08/23/tyottomyysbisnesta/#comment-42589

Sakun blogista löytyi yläpuolella löytyvä tieto kuntottavan työtoiminnan kustannuksista.

”2430,40? euroa ja 2635? euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan 10 euroa niiltä päiviltä kun työtön velvoitetaan saapumaan paikalle. Huom. Tuo ”kiinteä kuukausikorvaus” voi tarkoittaa vuokraa, jolloin kyse ei olisi työttömän palvelusta veloitettavasta kiinteästä kuukausikorvauksesta.

Miksi ihmeessä tuota veronmaksajien kukkarosta kauhottua summaa ei voida käyttää työttömän palkkaamiseen ihan rehelliseen työsuhteeseen? Kun tuo summa yhdistetään työttömän saamiin tukiin, niin yhteiskuntahan säästäisi melkoisesti.”

Verovaroilla maksetaan joidenkin ihmisten alistamisperverssioiden toteuttamisesta, koska jokaiselle työttömälle olisi parempi päästä palkkatyöhön kuin joutua työllistämispalveluiden rattaisiin.

Ja seuraavassa uutisessa Ministeri Orpo vaatimassa lisää ”kannustavuutta” työttömille, vaikka työttömät voisi kyykyttämisen sijaan palkata töihin ja varat voisi ottaa työttömien kyykyttämiseen käytettävistä varoista.

http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005337315.html