Luvassa leikkauksia opintotukeen

Helsingin sanomissa oli uutinen, että Opintotukeen tulossa rajut leikkaukset – lainan osuus voi kasvaa:

opintotun leikkaus

On todella sääli, että köyhät nokkivat toisiaan, jolloin säästöjen tavoitteleminen köyhempien kukkarosta on luvattoman helppoa.

Opiskelijat ovat aina arvostelleet työttömien vastikkeettomia työttömyyskorvauksia ja pitäneet työttömyyskorvauksen suurutta epäreiluna opiskelijan taloudelliseen tukeen verrattuna.

Nykyään epäkohta on korjattu ja työttömät joutuvat tekemään palkatonta työtä saadakseen sen alimman työttömyyskorvauksen. Palkattoman työn järjestäminen maksaa yhteiskunnalle, työttömän työttömyyskorvaus on 9 euroa työpäivältä suurempi ja ennen kaikkea palkattoman työn tekeminen vie satoja tuhansia työpaikkoja, jolloin myös menetetään verotuloja. Tarvitaan siis leikkauksia yhteiskunnan menoihin…

Opiskelijalla on mahdollisuus nostaa valtion takaamaan opintolainaa 400 euroa kuukaudessa, saada 303 – 336 euroa opintorahaa kuukaudessa ja saada kuukauden vuokranmaksuun 201 euroa asumislisää. Opiskelijalla on myös oikeus toimeentulotukeen, mikäli edellä mainitut tulot eivät riitä miniminormiin. Edellisen lisäksi yhteiskunta tukee opiskelijan arkipäivän ateriointia 1,94 eurolla. Itse koulutus on vielä toistaiseksi maksutonta. Lukukausimaksut luultavasti tulevat tulevaisuudessa kaikille opiskelijoille, kunhan ne asteittain hivutetaan suomalaiseen järjestelmään, aloittamalla lukukausimaksujen veloitus ensin eu:n ulkopuolelta tulleilta opiskelijoilta. Ero opiskelijan ja työttömän taloustilanteessa ei ole suuri, mutta ongelmaksi koetaan opintolainan pakollisuus ja ajatus opintolainan takaisin maksamisesta. Mikäli tiedostettaisiin myös se mahdollisuus, että opiskelujen päätyttyä työpaikan löytyminen voi viivästyä tai jopa epäonnistua, niin luultavasti opiskelijat olisivat keskittyneet enemmän omien etujen ajamiseen sen sijaan, että tavallaan olivat epäsuorasti vaatimassa työttömien tilanteen kurjistamista.

Opiskelijat, yh-lapsiperheet, työttömät ja eläkeläiset ovat heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa ja heidän pitäisi vetää yhtä köyttä. Nyt työttömät ja opiskelijat ovat olleet jo vuosia napit vastakkain. Työttömät on pistetty kyykkyyn ja seuraavaksi taitaa olla opiskelijoiden vuoro(?).

Eläkeläiset on säikäytetty hiljaiseksi uhkaamalla laskea eläkeläisen asumistukea yleisen asumistuen tasolle. Luultavasti eläkeläiset pitävät sormiaan ristissä ja toivovat, että pakolliset leikkaukset tehdään, mistä tahansa muusta kuin eläkeläisen tuloista. Nykyiset eläkeläiset ovat luultavasti opiskelleet ennen nykyistä opintotukijärjestelmää, jolloin heillä oli mahdollisuus opiskella vain pankkilainan turvin (ellei sattunut syntymään rikkaaseen perheeseen).  Ne eläkeläiset, joilla ei ollut aikoinaan taloudellisia mahdollisuuksia opiskeluun ovat menneet/pääseet heti kansakoulun päätyttyä palkkatyöhön, joten he saattavat pitää nykyisiä opiskelijoita kiittämättöminä ja työttömiä liian laiskoina menemään palkkatyöhön.

Lapsiperheiltä on viety oikeus subjektiiviseen päivähoitoon ja heidän osaltaan lapsilisä huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa tulona. Kun otetaan huomioon toimeentulotuen alhaisuus, niin lapsilisä ei tavallaan parannan köyhän perheen taloudellista tilannetta vaan se miinustetaan miniminormista. Lapsilisä tarkoitettiin aikoinaan lapsiperheiden taloudellisen tilanteen parantamiseen, mutta nykyään lapsilisä on ”ylimääräistä” tukea vain hyvin toimeentuleville perheille.

Mielestäni yhteiskunnan varoja käytetään tuhlaten ja säästöjä yritetään nyhtää sellaisista menoista, jotka aiheuttavat tulevaisuudessa vain lisäkuluja todellisten säästöjen sijasta.

Mainokset

Toimeentulotuen takaisinperintä eläkkeestä

Seuraavassa tapauksessa kunta olisi ollut oikeutettu tekemään takautuvasti maksetuista eläkkeistä takaisinperinnän, mutta takaisinperinnässä ei noudatettu lain muotoseikkoja ja eläkeläinen sai takaisinperityt varat takaisin. Toimeentulotuen takaisinperinnästä pitää mainita jo toimeentulopäätöksessä ja taikaisinperinnästä pitää tehdä erillinen päätös, jotta takaisinperintä voidaan suorittaa ja toimeentulotuen hakija voi tehdä oikaisuvaatimuksen/valituksen takaisinperinnästä.

16. eläkkeestä ei voi periä takaisin ilman ilmoitusta

Toimeentulotukea ei voida periä takaisin avopuolison tuloista:

17. eläkkeestä ei voi periä toisen saamaa ttt

Usein takaisinperintää toteutettaessa koko kuukauden tuet/tulot maksetaan sosiaalitoimelle, vaikka henkilö olisi saanut vähemmän toimeentulotukea kuin tukea on maksettu. Liikaa takaisinperityt varat pitäisi palauttaa viivytyksettä takaisin toimeentulotuen saajalle. Yleensä liikaa perittyjä varoja joutuu kyselemään/kerjäämään useita kertoja ja pahimmillaan omia rahojaan joutuu vaatimaan takaisin korkeimmasta hallinto-oikeudesta asti.

18. eläkkeestä peritty liikaa takaisin KHO

Yllä olevasta päätöksestä käy selväksi myös se ettei ”säilytetyille rahoille” makseta lainkaan korkoa ja sama korottomuus koskee myös kuukausien/vuosien kuluttua maksettavaa toimeentulotukea.

Seuraavasta tapauksesta selviää syy, miksi liikaa takaisinperittyjä varoja ei makseta takaisin viivytyksettä – kun liikaa takaisinperityt varat maksetaan vasta sellaisena kuukautena, jolloin henkilö on oikeutettu toimeentulotukeen, niin palautetut varat voidaan ottaa sen kuukauden tuloina huomioon. Mikäli liikaa takaisinperityt varat palautetaisiin viivytyksettä, niin kyseisiä varoja ei voisi ottaa tuloina huomioon myöhempien kuukausien toimeentulotukilaskelmissa.

18. b sossu viivyttää ja kuukauden tuloa

Toimeentulotukea myönnetään myös silloin kun työttömyyskorvauspäätös viivästyy ja työttömyyskorvauksia joutuu odottelemaan.

Kun myönnetystä toimeentulotuesta tehdään taksinperintä, kannattaa aina itse varmistaa/laskea ettei kunta peri maksamattomia toimeentulotukia takaisin. 

Takaisinperintä vain tukikuukausilta

Toimeentulotuki voidaan periä vain sen kuukauden tuloista, jolle toimeentulotukea on myönnetty.

15. takaisinperintä vain toimeentulotukikuukausilta

Edellisessä päätöksessä henkilöltä on yritetty periä täysimääräisesti takaisin kaikki myönnetyt  toimeentulotuet, mutta takaisinperintä on mahdollista vain niiden kuukauden eläkkeistä, joille toimeentulotukea on myönnetty.