Pakottaako laki todellakin toimimaan näin?

https://www.verkkouutiset.fi/lv-hakatun-miehen-kipukorvaus-katsottiin-tuloksi-kela-vei-toimeentulotuen/

Edellisessä tapauksessa henkilön kivusta ja särystä saadut korvaukset lasketaan toimeentulotuessa tuloksi. Ei riitä, että ne laskettaisiin palkan tai työttömyyskorvausten tavoin tuloksi vaan henkilön korvaukset jaksotetaan kuukaudesta toiseen.

Blogin aikaisemmista teksteistä löytyy päätöksiä tulojen jaksottamisesta: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/tag/jaksottaminen/ , joista selviää, että esimerkiksi palkka voidaan kuukauden lopussa maksettuna laskea seuraavan kuukauden tuloksi, mutta edes palkkaa ei voi jaksottaa loputtomasti. Miksi siis kivusta ja särystä korvauksia saanut ei saa elää ja kuluttaa korvauksiaan kuin tavallinen ihminen, vaan hänen edellytetään elävän pelkällä miniminormilla, niin kauan kuin korvauksia voidaan jaksottaa 16 euron päiväbudjetilla eteenpäin?

Onko kyseessä todellakin lain pakottama tulkinta vai pyritäänkö vain hyödyntämään lain kirjainta köyhän haitaksi? Aivan kuin suomessa oikeusjärjestelmä olisi mennyt siihen, että köyhän kohdalla ei kohtuullisteta milliäkään vaan aina hyödynnetään ankarin mahdollinen tulkinta ja missään tapauksessa ei huomioida köyhän kohdalla asiaan liittyviä inhimillisiä tekijöitä, joiden perusteella lain tulkintaa pitäisi kohtuullistaa.

Jokainen toimeentulotuen miniminormilla elänyt tietää, että hengissä pysymisen lisäksi olisi joskus kiva ostaa uusia vaatteita, uusia vuodevaatteita ja pyyhkeitä, huonekaluja, kodinkoneita, aika ajoin pitäisi myös ostaa uusi patja sänkyyn… sillä toimeentulotuen miniminormilla eli tuolla 16 euron päivittäisellä summalla jää köyhältä ihmiseltä paljon tarpeellisia hankintoja tekemättä.

Mainokset

Liian rikas köyhä

http://www.lansivayla.fi/artikkeli/553451-kela-tekee-koyhista-rikkaita-kikkailemalla-espoolaisnainen-kirjoittaa

Yllä olevassa tapauksessa henkilön toimeentulotuen perusosan laskelma ylittää toimeentulotuen miniminormin ilman lisälaskuja(?) 170 eurolla kuukaudessa. Toimeentulotuen miniminormi on yksin asuvalle eläkeläiselle 487 euroa, joten 170 euron laskennallinen ylitys on merkittävä.

Toimeentulotukea myönnettäessä lasketaan kylmästi, että kuukauden eläminen maksaa asumiskustannusten jälkeen enintään 487 euroa kuukaudessa ja loput jää säästöön. Näin seuraavan kuukauden ylijäävä varallisuus onkin jo 340 euroa ja kolmannen 510 euroa… joka pitäisi olla käytettävissä seuraavien kuukausien laskujen maksamiseen.

Jaksottamisesta liittyvien päätöksien tietoja löytyy tuolta: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/tag/jaksottaminen/

Jos eläkkeen jaksottamisesta ei löydy päätöksiä, niin mielestäni asiasta pitäisi tehdä valituksia, koska on kohtuutonta jaksottaa eläkettä useita kuukausia eteenpäin ja samaan aikaan palkkatuloa ei voida jaksottaa seuraavalle kuukaudelle kuin kuukauden lopussa maksettuna.

Toki useat köyhät joutuvat joka kuukausi elämään tuolla perusosalla ja vuodesta toiseen, jolloin 170 euron ylimääräinen lisätulo tuntuisi melkoiselta onnenpotkulta.

Pakkotyöstä kieltäytyvät työttömät saavat elinkustannuksiin vain 292 euroa kuukaudessa.

Työmarkkinatuen jaksottamisesta

tyotkorv-jaksottaminen

Tässä tapauksessa henkilölle oli myönnetty toimeentulotukea helmikuulle ja maaliskuulle tehtiin kielteinen päätös, koska helmikuulle tehtiin uusi laskelma, johon lisättiin tuloksi tammikuussa maksetut työmarkkinatuet.  Työmarkkinatuki ei kuitenkaan ole sellaista ansiotuloa, jota voisi jaksottaa seuraavalle kahdelle kuukaudelle. Lisäksi tässä tapauksessa ei osoitettu, että laskennallinen normiylijäänä olisi vielä käytettävissä (tilillä).

Lisää tulojen jaksottamiseen liittyviä päätöksiä löytyy tuolta: Tulojen jaksottaminen toimeentulotuessa

Kannattaa googlettaa päätöksen tehneen viranomaisen ratkaisuja netistä (oikeusasiamies, oikeuskansleri) tai etsiä finlexin sivujen yläosasta oikeuskäytäntö (HAO, KHO) ja pistää hakukenttään tuo diaarinumero, niin löytää alkuperäisen päätöksen.

Toimeentulotukea ei voi periä takaisin tulevasta palkasta

Toimeentulotuki myönnetään kuluvalle kuukaudelle, mutta päätöksistä löytyy useita laittomia keinoja periä myönnetty toimeentulotuki takaisin. Seuraavassa tapauksessa opiskelijalle on myönnetty opiskeluajalle toimeentulotukea, joka on ollut päätöksen mukaan tarkoitus periä takaisin tulevista palkoista.

18. ttt takaisinperintä ei on. tulevista palkasta

Yleensä toimeentulotukea saa siihen asti kunnes ensimmäinen palkka maksetaan tilille. Ensimmäinen maksettu palkka katsotaan kattavan elinkuluja seuraavaan palkanmaksuun saakka. Ensimmäisestä palkasta ei saa periä takaisin menneen kuukauden toimeentulotukea, vaikka palkka maksetaan menneen kuukauden työstä.

Huom. Nykyään kuukauden palkka ei välttämättä riitä edes minimitoimeentuloon, jolloin myös palkkatyössä käyvä on oikeutettu toimeentulotukeen.

——-

Blogin päivityksessä saattaa esiintyä taukoja:

Viime aikoina minulla on ollut melkoisen huonoa tuuria, tietokone lopetti yhteistyön, digiboksi suoritti osittaisen tilttauksen, televisio ennakoi aikaisemmasta poikkeavalla toiminnallaan tulevaa hajoamistaan, sen lisäksi toisen tietokoneen hiiri ryhtyi nikottelemaan. Tällä hetkellä poistan ja asennan vuorotellen useampia tietokoneen hiiriä eri USB-portteihin, jotka uudelleen asentamisen jälkeen toimivat vähän aikaa.

Eli suoremmin sanottuna tällä hetkellä minun kaikki tietoverkkoon liitetyt laitteet takkuilee… syy on toistaiseksi pysynyt epäselvänä.

tulojen jaksottaminen toimeentulotuessa

Eräs keino saada myönnettävää toimeentulotukea pienemmäksi on jaksottaa edellisien kuukausien tai vuosien tuloja eli siirtämällä toimeentulotuen miniminormin mukaista ylijäämää aina seuraaville kuukausille.

Tulo voidaan kuitenkin jakaa eriin otettavaksi huomioon useampana toimeentulotuen määräämisen ajanjaksona, jos se tulon kertaluonteisuus tai sen saamisen peruste tai käyttötarkoitus huomioon ottaen on kohtuullista. Toimeentulotuen hakemista edeltävinä kuukausina saa kuitenkin elää kuukausittaisten tulojensa mukaisesti eikä ole velvollisuutta jättää toimeentulotuen laskelman ulkopuolelle jääviä laskujaan maksamatta ja eikä ole velvollisuutta elää miniminormilla olettaen, että joutuu tulevina kuukausina hakemaan toimeentulotukea.

21. Tulojen jaksottaminen 1

22. Tulojen jaksottaminen 1 b

Yllä olevassa päätöksessä toimeentulotukea myöntänyt virkanhaltija on olettanut, että henkilö ei olisi saanut toimeentulotuen hakemista edeltävinä kuukausina elää ja maksaa laskujaan omalla palkallaan, vaan virkailijan näkemyksen mukaan hänen olisi pitänyt ennen toimeentulotuen hakemista elää laskennallisen miniminormin mukaisella summalla.

Toimeentulotukea myönnettäessä laissa määritellään, mitkä menot otetaan huomioon laskelmassa ja henkilö oli ennen toimeentulotuen hakemiskuukautta käyttänyt palkkavarojaan menoihin, joita ei toimeentulotukilaskelmassa huomioida menoina mm. auton käyttökustannukset, velkojen maksu, sakkomaksu ja ehkä hän käytti enemmän kodin tarvikkeisiin kuin toimeentulotuen perusosassa huomioidaan. 28.9.2000 saatu palkka oli kohtuullista ottaa huomioon lokakuussa, koska 3609 markkaa oli saatu edellisen kuukauden lopussa ja käytettävissä ollut 4009 markkaa ylitti reippaasti henkilön miniminormin. Elo-, syyskuun eikä edes lokakuun ylijäämää saanut jaksottaa marras- ja joulukuussa tuloksi (ilmeisesti tilin saldo oli noin 0 markkaa lokakuun päättyessä).

23. Tulojen jaksottaminen 2 a

24. Tulojen jaksottaminen 2 b

Edellisestä päätöksestä käy selväksi ettei oikeus jaksottamiseen kumoa sitä seikkaa, että toimeentulotuen määrä on määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus, jolloin vain käytettävissä tuloa voidaan jaksottaa tuleville kuukausille ja vanhoja kertaluonteisia varoja ei voida jaksottaa muista säädöksistä irroitettuna.

Edellinen vuodelta 2001 oleva päätös ei estä simputtamasta jaksottamismahdollisuudella. Minulta evättiin toimeentulotuki, koska Tampereen kaupunki haluaa minulta tuloselvityksen vuodesta 2009 lähtien ja minä toimitin tiliotteet  vain vuodesta 2013 lähtien (joka on ko. tilin osalta maksimiaika saada tiliotteet verkkopankista). Tiliotteista käy selkeästi ilmi, että olen elänyt alle miniminormin, mutta Tampereen kaupunki haluaa täyden varmuuden, että olen elänyt enintään miniminormilla myös sitä edeltävänä aikana – nyt kun haen Tampereen kaupungilta toimeentulotukea vuodelle 2015.

25. Tulojen jaksottaminen 3 a

26. tulojen jaksottaminen

Yllä olevassa päätöksessä sanotaan selkeästi ettei palkkatulo ole sellainen tulo, joka olisi kohtuullista jaksottaa useammalle kuukaudelle.  Aikaisemmasta tekstistä löytyy päätös, jonka mukaan edellisen kuukauden lopussa maksettu palkka on kohtuullista jaksottaa seuraavalle kuukaudelle.