Helmikuulle vielä vähemmän tukea

Laitoin helmikuun toimeentulotukihakemuksen ajoissa ja sain jo päätöksen.

Kuten yläkuvasta näkyy, niin helmikuun asumistuki jätetään maksamatta tililleni, koska sillä kuitataan helmikuun perustoimeentulotukea.

Asumistuessa on vuositarkastus, mutta helmikuulle on merkitty maksettavaksi sama asumistuki kuin on aiemminkin myönnetty eli 312 euroa ja tämä on otettu helmikuun toimeentulotukilaskelmassa tulona huomioon. Edellinen siis tarkoittaa, että helmikuulle maksettava 312 euron asumistuki on ”tavallaan” huomioitu  toimeentulotukipäätöksessä 624 euron arvoisena tulona.

Kun asumistuki on otettu helmikuun laskelmassa tulona huomioon ja samainen asumistuki käytetään myönnettävän toimeentulotuen kuittaamiseen, niin vuokranmaksun jälkeen ei sitten paljoa syödä…

 

… paitsi, että kokemusperäisen tiedon perusteella osaan jo varautua tämän kaltaisen ”auttamisen” varalle ja säästössä on hieman rahaa.

Mainokset

Viranomaisen neuvojen oikeellisuus

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2017/20172623

Edellisessä tapauksessa oli pyydetty ihan eri asiaa kuin itse asiassa olisi tarvittu.

Lain mukaan viranhaltija on velvollinen antamaan neuvoja ja annettujen neuvojen pitäisi olla oikeita. Valitettavasti käytännössä neuvoja ei saa pyytämällä ja vastuu annettujen tietojen oikeellisuuteen luottamisesta on neuvojen saajalla.

Asumistuen vuositarkastuksen yhteydessä sain viestin:

Hakemuksen täyttämisen yhteydessä olin jättänyt myös hakemuksessa mainitut liitteet. Myöhemmin lukemassani viestissä kehotetaan tarkistamaan puuttuvat liitteet, joten luonnollisesti minun täytyi tarkistaa, mitä liitteitä hakemuksesta jäi puuttumaan. Ilmeisesti hakemuksesta ei jäänyt puuttumaan liitteitä vaan kyseessä oli  automaattisesti lähetetystä viestistä välittömästi hakemuksen jättämisen hetkellä, jolloin viestissä ei huomioitu samalla kirjautumiskerralla jätettyjä liitteitä. Luonnollisesti olen hieman epävarma, onko päätelmäni oikea vai pitäisikö puutuvista liitteistä kysyä Kelalta.

Ehkä tuo sähköpostiin tuleva viesti on ihan hyvä muistutus tarvittavien liitteiden toimittamisesta, mutta viestissä voisi mainita ne puuttuvat liitteet tai vaihtoehtoisesti mainita, että kyseessä on automaattimuistutus hakemukseen tarvittavista liitteistä ja viesti ei ota huomioon jo toimitettuja liitteitä.

Kelan hyvän joulun toivotus

Edelleen Kelan työntekijöillä on aikaa tehdä toimeentulotukipäätöksiä yhdelle kuukaudelle kerrallaan (Missään tapauksessa tukea ei olisi myönnetty ensi vuoden loppuun, mutta stressaavan elämäntilanteen vuoksi en aina ole riittävän huolellinen ja mahdollisuus hakea toimeentulotukea kuluvan kuukauden loppuun saakka kasvaa – siis ei tavallaan tule lainkaan hakeneeksi tukea tuleville kuukausille. Edellisen virheen välttämiseksi laitan hakemuksen aina vuoden loppuun saakka):

Hyvä puoli edellisessä päätöksessä olisi ettei nyt joulukuussa tarvitsisi säästää rahaa tammikuun vuokranmaksua varten – ellei seuraava uhka olisi jo helmikuussa. (Edellisellä taas ei olisi suurtakaan merkitystä, mutta menin ja ostin ainokaisen hajonneen nojatuolini tilalle uuden nojatuolin, joten kuukausien säästöt meni siihen hankintaan).

Ehkä kaikkein ärsyttävintä päätöksessä kuitenkin on ettei pyyntöäni maksusitoumuksen tekemättä jättämisistä noudatettu.  Maksusitoumuksen käytännön toiminnasta olen kirjoittanut aiemmin: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2017/02/04/maksusitoumus-pyytamatta/

 

Toimintaohjeet helmikuun 2018 toimeentulotukihakemusta varten:

Poikkeuksellisesti jatko-ohjeissa ei pyydetä tiliotetta, joka sitten tarkoittaa kahta mahdollista vaihtoehtoa: 1. kun lain mukaan päätös pitäisi tehdä, niin lähetetään lisäselvityspyyntö tiliotteista, joka tietenkin tarkoittaa toimeentulotuen maksatuksen viivästymistä tai 2. yrittävät laskea aiemmin toimitetuilla tiliotteilla näkyvät säästöt toimeentulotukea vähentäväksi varallisuudeksi (https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2017/11/18/kelaan-voi-luottaa/).

Päätöksessä uhataan tuttuun tapaan koko hakemuksen hylkäämisellä tai käsittelyn viivästymisellä, vaikka lain mukaan oikeus toimeentulotukeen muodostuu taloudellisen tilanteen perusteella ja taloudellinen tilanne todistetaan asiakirjoilla. Lain mukaan koko toimeentulotukihakemusta ei voida hylätä sen perusteella ettei toimita toimeentulotuen myöntämisen kannalta tarpeettomia ”kannustavia selvityksiä”( https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2015/08/03/selvitys-tyonhausta-toimeentulotukea-haettaessa/). Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa laissa mainittujen ehtojen täyttyessä. (Alle 293 euroa kuukauden elinkuluihin on lähinnä elossa kituuttamiseen riittävä summa, mutta se ei vaaranna oikeutta jakavien tuomarien mielestä ihmisarvoista elämää, vaikka THL on todennut vuoden 2013* välttämättömien elinkulujen kattamiseen tarvittavan 669 euroa kuukaudessa – siis yksinelävällä henkilöllä asumiskustannusten lisäksi https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000005461925.html * muistaakseni alkuperäisessä lähteessä mainitaan taulukon tietojen olevan vuodelta 2013).

 

Aikaisempien oikeusratkaisujen ja laillisuusvalvojien kannanottojen perusteella tilanne on selvä, mutta koskaan ei voi olla varma… 

.. ei siis mitään uutta tai ihmeellistä, mutta olisi voinut näin joulun alla jättää väliin.

 

Aikaisemmin löytyi laillisuusvalvojan päätös ettei tiliotteen toimittamatta jättäminen ollut peruste koko toimeentulotukihakemuksen hylkäämiseen, mutta köyhiin kohdistunut vihan lietsonta on tehnyt tehtävänsä ja hallinto-oikeuden tuomarit ovat jo todenneet , että tiliotteen toimittamatta jättäminen oikeuttaa hylkäämään koko toimeentulotukihakemuksen. Kun hyväksytään avoimesti viranhaltijoiden asiaton käyttäytyminen, niin pitäisi suoda myös köyhälle oikeus suojella omaa yksityiselämää edes  siinä mittakaavassa kuin köyhällä on ”varaa elää”.

Kahden henkilön yhteenlaskettu sadan euron veronpalautus ei alenna toimeentulotukea

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005476064.html

 

Eikö tässäkin olisi voinut kirjoittaa, että yhdellä ihmisellä jätetään veronpalautuksesta huomioimatta 50 euroa ettei luoda vaikutelmaa, että veronpalautuksista voi saada 100 euroa ylimääräistä käyttörahaa jouluksi. Sen jälkeen olisi voinut tarkentaa, että kahden henkilön yhteistaloudessa huomioidaan yhteenlasketut veronpalautukset.

Miksi kaikki tuilla elävien edut pitää uutisoida siten, että asiaa tuntemattomalle ja uutisen pikaisesti vilkaisevalle jää vaikutelma todellista isommista rahoista?

Tässäkin ilmoitetaan kahden ihmisen veronpalautusten määrä, joka ei alenna toimeentulotukea. Eikö yksinäisillä jätetä huomioimatta 50 euron veronpalautuksia? Eikö kolmen tai useamman yli 18 vuotiaan henkilön yhteistaloudessa jätetä huomioimatta kunkin henkilön kohdalta 50 euroa yhteenlaskettuja veronpalautuksia?

Yleensä palkkaa ja sosiaaliturvaa verrattaessa, ei huomioida palkkaa ja yhden ihmisen saamia tukia, vaan yhden ihmisen palkkaa verrataan nelihenkisen perheen kaikkiin mahdollisiin tukiin. Työssäkäyvälle ei lasketa ”palkaksi” puolison palkkaa, lapsilisiä, asumistukia tai perheen saamia muita tukia, mutta ”suomen työntekoon kannustamatonta liian isoa sosiaaliturvaa” laskettaessa ei saada riittävää summaa  ”yhden ihmisen” sosiaaliturvan tasoksi ellei tässä vertailussa oteta huomioon myös puolison tukea ja lasten saamia tukia. Eikö olisi rehellisempää huomioida yhden ihmisen tuet ja hänen työnteosta saama palkka, kun lähdetään tekemään päätelmiä sosiaaliturvan tasosta ja palkkatyössä käynnin kannustavuudesta?

Kukaan ei kerro, että olet oikeutettu tukiin

http://www.ess.fi/Mielipide/art2418529

Virheellisillä tiedoilla jälleen lietsotaan, että kotona olemalla saa enemmän sosiaalitukia kuin palkattuna.

Henkilön kohdalla laskelma saattoi mennä pakkaselle, koska häneltä perittiin 3000 euroa takaisin, mutta tästä ei pitäisi kuitenkaan vetää johtopäätöksiä, että kotona olemalla saa enemmän sosiaaliturvaa kuin palkkatyössä olemalla. Henkilö oli mielenterveyseläkeläinen ja ilmeisesti tulorajojen ylittyessä häneltä perittiin jo maksettuja eläkkeitä tai muita tukia takaisin.

Jokainen on oikeutettu myös töissä ollessaan vähintään samaan toimeentulotuen miniminormiin kuin opiskelija, yrittäjä tai työtön. Lisäksi laki salliin toimeentulotukea myönnettäessä jättää  jokaisesta ansaitusta 100 eurosta huomioimatta tulona 20 euroa, mutta kuitenkin enintään 150 euroon asti, joten on tuen myöntäjän harkinnassa jääkö palkkatöitä tehdessä hieman enemmän rahaa elinkuluihin vai ei.

Eli aina palkkatöissä käyvä on oikeutettu vähintään samaan sosiaaliturvaan kuin ”vain kotona olevat” ja tuen myöntäjän harkinnan mukaan jokainen ansaittu 100 euroa voi tuoda 20 euroa enemmän tuloa kuin olisi pelkkä sosiaaliturva. Toimeentulotuen peruosaa voidaan alentaa 40 %:lla ellei tuen tarpeessa oleva lopeta yritystä tai opiskelua ja siirry ”työllistämispalveluiden” hyväksikäytettäväksi, mutta tätä alentamista ei pitäisi tehdä palkkatyössä käyvän perusosaan ( – olen kuitenkin kuullut huhuja, että löytyisi myös tapauksia, joissa toimeentulotuen perusosan alentamisella olisi pyritty siirtämään osa-aikatyöstä pientä palkkaa saanut kokopäiväisesti ”työllistämispalveluiden” hyväksikäytettäväksi).

Niissä tapauksissa, joissa jotakin maksettua tukea peritään takaisin ja takautuvasti ei myönnetä kyseisille kuukausille toimeentulotukea, voi henkilön taloudellinen tilanne mennä alle toimeentulotuen miniminormin. Täytyy vain huomioida ettei tässä ole kyse siitä, että sosiaalitukea maksettaisiin kotona olevalle enemmän kuin palkkatyössä olevalle, vaan tässä on kyse aivan eri asiasta eli lain mahdollistamasta epäkohdasta. Laki kuitenkin mahdollistaa tuen takaisinperinnä kohtuullistamisen ja toimeentulotukea voidaan harkinnan mukaan myöntää myös takautuvasti, mutta laki ei velvoita tuen myöntäjää toimimaan kohtuullisesti siten ettei näissä poikkeustapauksissakaan alitettaisi toimeentulotuen miniminormia.

Ei pitäisi myöskään tehdä päätelmiä, että kotona olemalla saa enemmän kuin palkkatyössä, jos henkilö huomio vain palkan sekä osan tuista ja jättää hakematta kaikki ne sosiaaliset tuet, joihin hän olisi oikeutettu myös palkkatyössä käydessä – siis ne täsmälleen samaiset tuet, jotka hän kuitenkin laskee ”kotona olevan” tuloiksi.