Liian kallis asunto ja toimeentulotuki

Toimeentulotuessa määritellään kohtuullinen vuokra. Mikäli toimeentulotuen hakijan vuokra on kohtuuttoman suuri, niin häntä kehotetaan muuttamaan halvempaan asuntoon. Ensin huomioidaan maksettu vuokra ja muutaman kuukauden kuluttua vain kohtuullinen vuokra, mutta vain siinä tapauksessa, että halvempi asunto on toimeentulotuen hakijan saatavissa.

Hesarissa oli mielenkiintoinen juttu: Minun ja lapseni on elettävä 271 eurolla kuukaudessa – rahani eivät riitä ruokaan saati laskuihin

liian kallis asunto 2

Aikuisen perusosa on 534,05 euroa, lapsen perusosa on 339,85 euroa ja hyväksyttävä asumismeno on 800 euroa kuukaudessa. Toimeentulotukilaskelmassa asumistuki lasketaan tuloksi, jolloin asumistuen määrä vähentää täsmälleen samalla summalla myönnettävää toimeentulotukea. Toimeentulotuessa lapsilisä ja elatustuki katsotaan tuloksi, jotka myös vähentävät myönnettävää toimeentulotukea, joten näiden määrästä riippumatta äidin ja lapsen perusosat pysyvät samoina. Lääkärin määräämät lääkemenot huomioidaan toimeentulotuessa menoiksi, joten hieman ihmetyttää tuo 100 euron lääkekulut, joiden jälkeen äidille jää käytettäväksi enää 171 euroa kuukaudessa.

liian kallis asunto

Kuten ylläolevasta kuvasta nähdään, niin Helsingissä asuvalle äidin ja lapsen muodostamalle taloudelle KELA hyväksyy kohtuulliseksi enimmäisasumismenoksi 735 euroa/kk, jonka mukaan määräytyy korkeimmaksi mahdolliseksi asumistueksi 588,00 euroa kuukaudessa. Nykyään asumistukeen ei enää vaikuta asunnon rakennus- tai perusparannusvuosi eikä myöskään henkilöluvun myötä määräytyvät maksimineliöt tai maksimineliövuokra. Asumistuen myöntämiseen ei myöskään vaikuta miljoonaomaisuus vaan ainoastaan pääoma- ja muut tulot. Edellinen tarkoittaa sitä, että nykyään asumistuki myönnetään kaikille tulojen perusteella, jolloin se on rikkaalle lisätukea ja köyhältä vastaava tuki miinustetaan toimeentulotukilaskelmassa. Sama periaate kuin lapsilisän myöntämisessä, rikkaalle perheelle se on lisätuloa ja köyhällä se miinustetaan toimeentulotuesta.

Toimeentulotuen myöntämisessä käytetyt kohtuulliset asumismenot päätetään kuntakohtaisesti:  Helsinki kohtuulliset asumismenot

liian kallis asunto maksimi

2 henkilön kohtuulliseksi asumismenoksi määritellään 800 euroa, joka on laskettava asumismenoksi toimeentulotukilaskelmassa, vaikka toimeentulotuen hakija asuu liian kalliissa asunnossa ja kieltäytyy muuttamasta halvempaan asuntoon.

Edellä olevien tietojen perusteella voidaan arvoida mielipiteen kirjoittaneen äidin vuokran määräksi: 534,05 + 339,85 + 800 – 271 eli 1402,90 euroa.

Mikäli toimeentulotuen hakijan vuokrattavissa ei ole halvempaa asuntoa ”muuten kuin teoriassa”, niin Helsingin kaupungin pitää huomioida toimeentulotukilaskelmassa koko1402,90 euron vuokra. Lain vastaisesta päätöksestä pitää kuitenkin valittaa Hallinto-oikeuteen ja valitus pitää tehdä erikseen joka ainoasta toimeentulotukipäätöksestä.

Usein paikkakunnalta löytyy halvempia asuntoja, mutta todellisuudessa niiden saaminen on lähes mahdotonta.

———-

Mielipidekirjoituksessa ei mainittu, että äidin perusosaa myönnettaisiin alennettuna, mutta jokainen ymmärtänee edellisen perusteella ettei lapsiperheellä ole useinkaan taloudellisia mahdollisuuksia kieltäytyä palkattomasta pakkotyöstä, vaikka kieltäytyminen alentaa vain kieltäytyjän omaa perusosaa.

Mainokset