Suomen laillisuusvalvonta

Henri Autero on nähnyt vaivaa ja tehnyt kantelun kuntouttavasta työtoiminnasta ja nyt on laillisuusvalvojan kannanottokin selvillä.

Minun mielestä näyttäsi lähinnä siltä, että laillisuusvalvonta ei näe mitään syytä ottaa kantaa itse palkattoman työnteon teettämiseen vaan lähinnä antaa ohjeita, mitä kohtia pitää jatkossa muuttaa, että palkattoman työn teettäminen täyttäisi lain kirjaimen.

Minä en näe mitään syytä siihen ettei laillisuusvalvoja ymmärtäisi, että kun joku tekee työtä palkatta, niin silloin ei ole tarvetta palkata työntekijää kyseisiin töihin. Tämä on niin yksinkertainen päätelmä ettei jää mitään mahdollisuutta hyväksyä oikeudenmukaiseksi, että toiselle maksetaan palkkaa työstä ja toinen velvoitetaan tekemään työnsä palkatta.

Se tekee lakia vastaan, joka tekee lain tarkoitusta vastaan, vaikka hän näyttäisikin tekevän lain sanain mukaan

Löysin edellisen Wikipedian Tuomarinohjeista ja sieltä löytyi muitakin lauseita:

Hyvä ja älykäs tuomari on parempi kuin hyvä laki, sillä hän voipi asetella kaikki kohtuuden mukaan. Mutta missä paha ja väärä tuomari on, siinä ei auta hyvä laki mitään, sillä hän vääntää ja vääristelee sitä oman mielensä mukaan.

Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan; sen kohtuuden tähden, joka laissa on, se hyväksytään.

Kaikkea lakia on älyllä käytettävä, sillä suurin oikeus on suurin vääryys, ja oikeudessa pitää olla armo mukana.

Ei laki hyväksy kaikkea, mitä se ei rankaise, sillä ei lakikirja saata kaikkia rikoksia luetella.

Maantapa, kun se ei ole kohtuuton, pidettäköön lakina, jonka mukaan on tuomittava.

Kyseisen päätöksen tehneet eivät toimi tuomarin virassa, mutta laillisuusvalvonnassa luulisi edelleen olevan samat tavoitteet kansalaisten oikeusturvasta sekä  yhteiskunnallisesta ja oikeudellisesta tasa-arvosta.

Suomessa työttömyys on niin paha rikos, että siitä rankaistaan pakkotyöllä – eikä asiaa tee yhtään oikeudenmukaisemmaksi, se seikka, että pakkotyöhön määrätään suoraan lain perusteella ilman oikeudenkäyntiä. Työttömyys riittää tuomioon ja armoa ei anneta. Tietääkseni lain mukaan ketään ei voida määrätä rikoksesta pakkotyöhön, mutta suomessa työttömyys taitanee olla niin paha rikos ihmisyyttä kohtaan ettei työttömälle enää kuulu ihmisoikeudet.

Toivottavasti suomen laillisuusvalvojat eivät ole niin paatuneita, että kehtaisivat väittää palkattomaan työhön osallistumista vapaaehtoiseksi tai millään muotoa palkattoman työtekijän omaksi eduksi. Jokainen varmaan tietää, että alistettu ja hakattu ihminen omaksuu ajan kanssa ansaitsevansa kohtelun,  pitää kohtelua oman edun mukaisena ja lopulta, on jopa kiitollinen saamastaan kohtelusta. En siis pysty ymmärtämään ajatusta, että olisi yhdenkään ihmisen oman edun mukaista kieltäytyä vastaanottamasta palkkaa ja sen seurauksena, ihmisen pitäisi anoa sosiaalisia tukia pysyäkseen elossa. Minun mielestä on siis oikeus ja kohtuus, että myös kuntouttavaan työtoimintaan vapaaehtoisesti osallistuvat ja sitä tarvitsevat henkilöt saavat palkkaa tekemästään työstä. Mielestäni kuntouttava työtoiminta ei saisi koskaan olla pakollista, johon voidaan suostutella useamman henkilön painostamana ja taloudellisten sanktioiden uhalla.

Ei saa unohtaa, että työttömyys johtuu työpaikkojen puutteesta eikä työttömän kyvystä tehdä töitä.

Asettaisin kyseenalaiseksi myös  näiden kuntouttavien työpaikkojen vaikutukset terveyteen, mutta orjatyövoiman käyttöä lisäävä yhteiskunta on suuressa viisaudessaan ratkaissut ongelman kohottamalla muutamia työttömiä palkkaa nauttiviksi työnvalvojiksi. Mikäli jotain tapahtuu tai muuten ilmenee tarvetta saada joku henkilö vastuuseen palkattomien työntekijöiden terveyden vaarantamisesta, niin syntipukiksi valikoituu aiemmin elämässään työttömän leiman saanut työnohjaaja…  ja muut vakuuttelevat olevansa – täysin – ehdottoman – vilpittömän – tietämättömiä tilanteesta.