Köyhän joulu 2015

 

Luultavasti useat lapsiperheet haluavat joulun alla käydä henkilökohtaisesti tapaamassa sosiaalityöntekijää, jotta saisivat anoa hieman sosiaalityöntekijän harkintaan perustuvaa toimeentulotukea tai 70 euron lahjakorttia* eli ylimääräistä rahaa järjestää lapsille jouluherkkuja.

Aikaisempina vuosina on toteutettu Hyvä joulumieli rahakeräystä köyhille lapsiperheille ja mm. toimeentulotuen yhteydessä on annettu osalle köyhistä lapsiperheistä 50 euron arvoisia lahjakortteja. Muistan vuosien takaa uutisen kuinka sosiaalityöntekijät ”auttoivat” näitä lahjakortin saaneita lapsiperheitä ottamalla tuon summan toimeentulotukilaskelmassa vähentävänä tulona huomioon eli toisin sanoen yksityishenkilöiden lahjoittamat rahat köyhien lapsiperheiden joulunviettoa varten hyödynnettiin kunnan hyödyksi 100 %:sesti ja köyhät lapsiperheet saivat täsmälleen saman rahamäärän käyttöönsä kuin muinakin kuukausina.

Tänä jouluna (2015) lahjoitetaan köyhille lapsiperheille 70 euron lahjakortteja ruoan ostamiseen. Tietoa,  miten lahjoituksen voi tehdä löytyy tuolta: Hyvä joulumieli keräys

Sivulta löytyy myös tieto, että Hyvä Joulumieli -lahjakorttia ei voi hakea, vaan tieto apua tarvitsevasta perheestä täytyy tulla järjestäjille seurakuntien diakoniatyön, neuvoloiden tai sosiaalitoimen kautta ja vain 22 000 lapsiperhettä voi saada 70 euron lahjakortin. Eräs kokemus lahjakortin saamisesta löytyy tuolta: Lahjoitti itse köyhille lapsiperheille. Köyhä ei voi siis saada/anoa/kerjätä 70 euron lahjakorttia vaan viranomaiset päättävät kenelle annetaan –  ehkä parhain mahdollisuus saada tuon 70 euron lahjakortin ruokaostoksia varten on varata henkilökohtainen tapaamisaika sosiaalityöntekijälle*.

Löysin viime jouluna yksityishenkilön laatiman nettisivun, jonka kautta köyhät lapsiperheet saivat esittää toivomuksia jouluksi. Tämän henkilön avustuksella monet yksityiset lahjoittajat antoivat ruokaa ja lahjoja köyhille lapsiperheille. Löysin yhden lehtijutun aiheesta: Savolaislähtöinen äiti auttaa köyhien joulua 2014 . Vuodelle 2015 sai hakea myös  jouluapua, mutta siellä mainitaan avun hakemisen jo päättyneen vuodelle 2015.

Kannattaa muistaa, että sosiaalityöntekijöiden ”auttaminen” ei välttämättä muutu humaanimpaan suuntaan edes jouluna, joten toimeentulotukea hakeville henkilöille ei kannata laittaa rahaa tilille (otetaan toimeentulotukea alentavana tulona huomioon = plus miinus nolla ja lahjoitus täysimääräisenä kunnan hyödyksi). Toimeentulotukea saavia perheitä kannattaa auttaa jouluna lahjoittamalla ruokia, lahjoja tai maksaa toimeentulotukeen kuulumattomia laskuja.

 

Lopuksi hyödyllinen tieto toimeentulotukea hakeville:

Lain mukaan aikavaraus sosiaalityöntekijälle pitää järjestää 7 arkipäivän kuluessa kun henkilö on pyytänyt päästä keskustelemaan sosiaalityöntekijän kanssa (- vaikka vain tuon 70 euron lahjakortin pyytämistä varten).

14 e § (26.6.2015/815)
Toimeentulotukiasiakkaan oikeus henkilökohtaiseen keskusteluun

Toimeentulotukiasiakkaalle tulee järjestää mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan taikka perustoimeentulotuen myöntämisen osalta Kansaneläkelaitoksen toimihenkilön kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun asiakas on tätä pyytänyt kunnalta tai perustoimeentulotukeen liittyvän asian osalta Kansaneläkelaitokselta. Kun kunta tai Kansaneläkelaitos käsittelee toimeentulotukea koskevaa asiaa, sen tulee tiedottaa toimeentulotukiasiakkaalle edellä mainitusta oikeudesta henkilökohtaiseen keskusteluun ja tarvittaessa neuvoa asiakasta tämän oikeuden käyttämisessä.

Mainokset