Toimeentulotuessa tiliote on toimitettava

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2017/201702952

Edellisen Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella toimeentolotukihakemus voidaan hylätä, jos ei toimita pyydettyjä tiliotteita.

Omalla kohdalla heinäkuun jatkohakemuksessa ei ollut tiliotepyyntöä, mutta elokuun päätöksessä tilitiedot vaaditaan takautuvasti edellisen päätöksen kattavalta ajanjaksolta:

 

Aikaisemmin toimeentulotuen sai asiakirjoilla todistettavien tulojen ja menojen perusteella. Osa toimeentulotukea saaneista jätti kuitenkin laskut maksamatta, koska kokemuksen kautta he huomasivat, että heille myönnettiin uudelleen tukea samoihin laskuihin esim. häätämisen tai sähkönkatkaisun välttämiseksi. Tiedon levitessä yhä useampi saattoi käyttää keinoa lisätuen saamiseksi, jolloin alettiin vaatimaan tiliotteita, joista pystyttiin varmistamaan laskujen tulleen maksetuksi.

Valitettavasti tiliotteiden toimittaminen johti useisiin lisäongelmiin.

Toimeentulotuen myöntämistä viivästytettiin useita kuukausia, jolloin voitiin tilille tulleet lainarahat huomioida tulona ja kuukauden elämiseen myönnetty toimeentulotuki kutistui esim. 58, 33 euroon:

Vakavampi ongelma oli ehdottomasti sosiaalityöntekijän mahdollisuus tunkeutua toimeentulotuen hakijan yksityiselämään tiliotteilta löytyvän tiedon perusteella. Kuten seuraavasta merkinnästä voi päätellä, niin pelkästään laskujen maksu ei ollut riittävä tieto vaan tiliottelta olisi pitänyt löytyä muitakin tietoja:

Niin, tiliotteelta voisi hyvin helposti peittää tietoja menoista, jotka haluaisi pitää yksityiselämään kuuluvana tietona, mutta sekin oikeus on jo viety:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/eoar3000.sh?HAKUSANA=4181%2F4%2F11

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$APPL=ereoapaa&$BASE=ereoapaa&$THWIDS=0.49/1501942129_8374&$TRIPPIFE=PDF.pdf

 

Kollektiivinen viha köyhiä kohtaan johtaa pikku hiljaan olemassa olevan lain kumoamiseen/nakertamiseen köyhien osalta…

Mainokset

Kela hylkää toimeentulotukihakemuksia yhä enemmän

https://www.google.fi/search?q=n%C3%A4in+kela+on+k%C3%A4sitellyt+perustoimeentulotuen+hakemuksia&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3YnSkI3TAhWpa5oKHQmbB1EQ_AUICSgC&biw=1920&bih=940#imgrc=HoZpBnUQk7aQJM:

Yläkuvassa löytyy mielenkiintoinen tulos toimeentulotukihakemusten keskimääräisestä käsittelyajasta, joka on luultavasti saatu siten, että vastaanotettuun toimeentulotukihakemukseen vastataan ”millä tahansa” -lisäselvityspyynnöllä, jossa lisäselvitysten toimittamiselle annetaan riittävästi aikaa. Määräajan päättymisen jälkeen alkaa uusi 7 arkipäivän käsittelyaika, joten useita viikkojakin kestävä päätös kirjataan tehdyksi muutamassa työpäivässä.

Laillisuusvalvojan pitäisi selvittää kaikkien Kelan lähettämien lisäselvityspyyntöjen sisällöt ja tarkastella 1. lisäselvityksien tarpeellisuutta toimeentulotukilaskelman tekemisessä, 2. pyydetääkö lisäselvityksellä tietoa, joka on jo toimitettu tai pyydetty, 3. kuinka nopeasti päätös on tehty lisäselvitysten toimittamisen jälkeen… 58.  täysin asiattomien lisäselvityspyyntöjen sisältö ja määrä.

Laillisuusvalvojan pitäisi myös selvittää kaikkien Kelan hylkäämien toimeentulotukihakemusten perustelut: Hylätäänkö toimeentulotukihakemuksia myös silloin kuin toimeentulotuki pitäisi myöntää toimitettujen asiakirjojen perusteella.

Luonnollisesti laillisuusvalvojalla ei riitä työaikaa näin laajaan tehtävään, mutta minä olisin valmis kuukausipalkalla poimimaan räikeimpiä tapauksia kaikkien päätösten joukosta, jonka jälkeen laillisuusvalvoja voisi tutkia poimittujen päätösten lainmukaisuuden. Mikäli kyseinen työtehtävä perustettaisiinkin, niin tuskin minua kuitenkaan valittaisiin , sillä kyseiseen työtehtävään olisi perustellumpaan palkata oikeustiedettä opiskelevia, mutta valitettavasti heiltä ei löydy tarvittavaa motiivia tai ymmärrystä päätösten vaikutuksesta köyhän elämään, jolloin katsotaan muutamien kuukausien viipellä myönnetyn toimeentulotuen hyvittävän/kumoavan kaikki tapahtuneet lainvastaisuudet.

http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3697777-hylattyjen-toimeentulotukihakemusten-maara-on-kovassa-kasvussa

aiemmin…

Kun toimeentiulotukea ei myönnetä, niin se tarkoittaa ettei vuokranmaskuun ole riittävästi rahaa, vaikka saisi asumistukea noin puoleen vuokrasummasta. Jos työtön saa työmarkkinatukea ja asumistukea, niin usein nämä tuet yhdessä riittävät kohtuulliseen vuokraan.  Edellisen perusteella voidaankin ”köyhät kyykkyyn” -aatteella päätellä ettei pelkästään toimeentulotuen viipyminen aiheuta häätöä, koska suomessa näyttäisi olevan täysin hyväksytty näkemys ettei kuukausipalkkaa saamattoman tarvitse syödä (edes palkatonta työtä tehdessä).

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/217974-kela-kiistaa-pelkka-tukien-viivastys-ei-aiheuta-haatoa

http://www.kela.fi/kuumat-perunat#Totu

Minua ei ole koskaan häädetty asunnosta, mutta tiedän silti ettei aloitettua vuokrasopimuksen purkuprosessia heppoisin perustein keskeytetä, koska vuokranantajan näkökulmasta on erittäin todennäköistä, että samaisen henkilön vuokranmaksuongelmat jatkuvat tulevaisuudessakin, jolloin mahdollisimman nopea vuokrasuhteen lopettaminen todennäköisesti minimoin aiheutuneen vuokratappion ja aiheutetun vahingon asunnolle. Kun vuokralaista ollaan jo häätämässä, niin on vuokranantajan kannalta ihan yksi lysti, vaikka Kela todellakin käsittelisi lupauksensa mukaisesti häädettävän ihmisen kuukauden toimeentulotukihakemuksen yhdessä työpäivässä.

Kun Kela koko ajan vain parantaa hakemusten hylkäysprosenttia, niin väistämättä se voi vain tarkoittaa lain vastaisia päätöksiä ja toimeentulotuen hakijalle aiheutettua kohtuutonta taloudellista tilannetta, joka voi jatkua useita kuukausia.

Miten Kela voisi korjata ongelmia kun epäkohtien korjaamisen sijaan keskitytään peittelemään ja vähättelemään todellista tilannetta?

Kelalle on siirretty perustoimeentulotuen myöntäminen, joka tapahtuu asiakirjoilla todistettavien tulojen ja hyväksyttyjen menojen perusteella, jolloin Kelan omavalintaiset työaikaa vaativat  ”hakijan tilanteen selvitykset” menevät toimintavallan ulkopuolelle.

Päivitys 16.11.2017

Kela näkee ylimääräistä vaivaa

Minulle on tehty Kelassa kolme toimeentulotukipäätöstä ja kaksi jälkimmäistä on tehty vasta kuukauden viimeinen päivä. Luulisi virkailijoilla kuluvan turhaa aikaa, kun lähetetään (tilannetta muuttamattomia) lisäselvityspyyntöviestejä ja näin siirtämällä siirretään päätöksen tekoa viimeiseen hetkeen. Olen jättänyt kaikki hakemukset hyvissä ajoin ja koskaan hakemuksesta ei ole puuttunut laskelman tekemisen kannalta välttämättömiä liitteitä. Kunkin kuukauden tuki on ehtinyt maksuun kuukauden 2. päivä. Lain mukaan yli 7 arkipäivää edellisen kuukauden puolella jätettyyn toimeentulotukihakemukseen pitää tehdä päätös ja pistää maksuun viimeistään kuukauden ensimmäinen päivä eikä vasta 2. päivä.

Kun toimeentulotuen hakijan laskelmaan ei tule muuta kuin perusosa, vuokra ja (sähkö?), niin pitäähän jatko-ohjeisiin saada jokin liite, jonka toimittamatta jättämisestä uhataan hylätä koko hakemus. Kela ei järjestelmällisesti pyydä kaikilta tiliotteita, kuten sossu vaati, mutta kun muita liitteitä ei voi vaatia, niin ainahan voidaan vaatia tiliotetta. (Laillisuusvalvoja on todennut ettei tiliotteen puuttuminen ole peruste hakemuksen hylkäämiselle vaan laskelma on tehtävä annettujen tietojen perusteella.)

Päivitys 29.7.2017 KHO on linjannut, että toimeentulotukihakemuksen saa hylätä puuttuvan tiliotteen perusteella: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2015/12/19/tiliote-toimeentulotukihakemuksen-liitteena/

Helmikuussa sain laskut sähkön siirrosta ja kulutuksesta, jotka toimitin helmikuussa viestin liitteenä Kelaan, mutta en ole vielä saanut selville, miksi Kela ei ole myöntänyt niihin tukea.

ellei-muuta-tietoa-puutu-niin-aina-voi-vaati-tiliotetta

Joku ihmetteli, miksi jotkut eivät hae toimeentulotukea ajoissa vaan vasta kuukauden alettua. Ehkä syynä on vaatimus toimittaa seuraavan hakemuksen liitteeksi ”tilitiedot hakemusta edeltävältä kuukaudelta”, joka voidaan tulkita siten, että esim. huhtikuun toimeentulotukilaskelmaan tarvitaan edellisen kuukauden tiliote, jonka saldopäivämäärä on 31.3.2017. Joku kysyikin keskustelupalstalla, miten voi toimittaa toimeentulotukihakemuksen hyvissä ajoin, kun vaaditaan tiliote edellisen kuukauden viimeiseen päivään saakka, jonka saa verkkopankista vasta kuukauden ensimmäinen päivä.

Jos pyydettäisiin tilitiedot hakemista edeltävän kuukauden ajalta, niin osaisi toimittaa hakemuksen yhteydessä tiliotteen kuluneen kuukauden ajalta.

Jos pyydettäisiin tukikuukautta edeltävän kuukauden tiliotetta, niin osaisi toimittaa edellisen kuukauden ensimmäisestä päivästä viimeiseen päivää kattavan tiliotteen.

… mutta kun pyydetään ”tilitiedot hakemusta edeltävältä kuukaudelta”, niin jää epäselväksi, mitä ”hakemuksella” tarkoitetaan. Tarkoitetaanko hakemukseen merkittävää tuen alkamispäivämäärää vai hakemuksen jättämispäivämäärää?

… kun pyydetään ”tilitiedot hakemusta edeltävältä kuukaudelta”, niin voi saada vaikutelman, että pyydetään kalenterikuukauden tiliotetta eikä tiliotetta kuukauden ajalta.

Luultavasti Kela haluaa pyytää tiliotetta kuukauden ajalta ennen hakemuksen jättämistä (?), mutta saatan olla väärässäkin.

 

ohjeet

Aikaisemmin tuo yllä oleva kehotus on kirjattu jatkotoimintaohjeeksi edelliseen päätökseen ja sen jälkeen samaa asiaa on pyydetty lisäselvityksessä. Nyt jättivät tuon kehotuksen pois ja ilmeisesti on tarkoitus laittaa se sitten seuraan hakemuksen jättämisen jälkeen lähetettävään lisäselvityspyyntöön, koska lakiteknisesti perusosaa saa alentaa kaksi kuukautta kieltäytymisestä lähtien ja nyt annettu käsky olisi vanhentunut liian aikaisin. Luultavasti saman asian lisäselvityspyyntöä ei voida yhden ja saman päätöksen osalta toistaa useita kertoja, kuten minun kohdalla on tehty.

Selvitykset tulevista palkoista

selvitykset tulevista a palkoista a

selvitykset tulevista a palkoista b

Yllä olevassa kannanotossa todetaan, että päätöksen tekemistä ei saa viivästyttää sen perusteella, että odotellaan selvityksiä tukikuukaudelle maksettavista tuloista. Päätöksen jälkeen maksetut ansiotulot voidaan huomioida seuraavan kuukauden laskelmassa, mutta tästä pitää ilmoittaa päätöksessä. Toisin sanoen toimeentulotuen on tarkoitus olla käytettävissä tukikuukauden elämiseen eikä tuen myöntämistä saa siirtää lisäselvityspyynnöillä takautuvaksi tueksi.

Jos seuraavan kuukauden toimeentulotukihakemus on jätetty yli 7 arkipäivää ennen kuukauden loppua, niin päätös ja maksusiirto on tehtävä kuukauden ensimmäinen päivä (Kela maksaa tuen tilille kuukauden toinen päivä, jos päätös ehditään tekemään ajoissa).

Päätös kokoneisuudessaan löytyy netistä: http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/eoar3000.sh?HAKUSANA=831%2F4%2F10

Ellei linkki toimi Oikeusasiamiehen ratkaisut verkossa  ja vasemmassa reunassa löytyy ”Hae ratkaisuja”, johon kannattaa laittaa 831/4/10

Lisäselvityspyynnön yksilöinti ja päätös

tapaamispakko

Yllä olevassa ratkaisussa todetaan, että lisäselvityspyynnössä on kerrottava riittävän tarkasti, mitä asiakirjoja pyydetään ja mihin menessä lisäselvitykset on toimitettava.

Päätöksestä voi lukea myös sen ettei sosiaalityöntekijän tapaamista voida pitää toimeentulotuen myöntämisen ehtona.

Toimeentulotukea oli haettu marras- ja joulukuulle, mutta päätös oli tehty vain joulukuulle, vaikka olisi pitänyt tehdä päätös myös marraskuulle, jolloin toimeentulotuen hakijalla olisi ollut mahdollisuus valittaa marraskuun päätöksestä.

 

paatos-annettava

Vuosia sitten oli hyvin tyypillistä, että toimeentulotukihakemukseen ei tehty päätöstä, jolloin ei voinut tehdä oikaisuvaatimusta tai valittaa hallinto-oikeuteen. Yllä olevassa päätöksessä todetaan, että valituskelpoinen päätös on annettava, vaikka toimeentulotukea ei myönnettäisi.