Kelan täydellinen ajoitus

Maaliskuun toimeentulopäätöksen lopussa oli jatko-ohjeet:

Kuten olen tässä blogissani seikkaperäisesti kertonut, niin mitään mahdollisuuksia mihinkään yhteistyöhön TE-toimiston tai sosiaalitoimen kanssa ei ole olemassa…

15.3.2018 sain lisäselvityspyynnön, jossa vaadittiin samoja liitteitä kuin maaliskuun päätöksessä. Huomionarvoista lienee myös, että liitteiden toimittamiselle oli annettu aikaa 31.3.2018  saakka, mutta hylkäävä päätös oli tehty päivämäärällä 23.3.2018. Ihan lakia noudattaen olisi pitänyt odottaa huhtikuun puolelle ennen kuin olisivat voineet tehdä tuon hylkäävän päätöksen. Edellinen kannattaa kuitenkin painaa mieleen, mikäli itse aikoo toimittaa lisäliitteitä annetussa ”määräajassa”, sillä Kela ei näe syytä odotella annetun määräajan loppuun saakka.

Ihan ystävällistähän näiden samojen liitteiden pyytäminen tavallaan on, jos tuen hakija on unohtanut toimittaa pyydettyjä liitteitä tai liitteiden toimitus ei ole onnistunut. Toisaalta aina hakemusta jättäessä kannattaa olla erittäin huolellinen, koska jossakin laillisuusvalvojan kannanotossa oli mainittuna, että ellei tuen hakija toimita pyydettyjä liitteitä päätös on tehtävä saatujen tietojen perusteella (eli toisin sanoen päätöksen tekemistä ei saisi viivästyttää yhä uusilla lisäselvityspyynnöillä).

Mikäli jättää toimeentulotukihakemuksen liian aikaisin, niin todennäköisyys lisäselvityspyynnölle kasvaa. Edellinen lähinnä kannustaa jättämään toimeentulotukihakemuksen 8 arkipäivää ennen kuin kuukausi vaihtuu, jolloin laki edellyttää tuen maksamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Järkevää toimintaa olisi tehdä useamman kuukauden päätöksiä kerralla ja tehdä päätöksiä kuukauden jokaisena työpäivänä eikä kasata työruuhkaa ehdoin tahdoin kuukauden viimeisille päiville, mutta päätarkoitushan on pitää köyhää löyhässä hirressä.

Siinä vaiheessa kun sain lisäselvityspyynnön, niin tiesin seuraavan toimeentulotukipäätöksen olevan kielteinen, koska yläkerran asukas oli juuri aiheuttanut merkittävän vesivahingon useampaa alapuolella olevaan kerrokseen, jonka korjaaminen voi vaatia asunnosta pois muuttamista – eli suoremmin sanottuna lisärahaa.

Huhtikuulle ei siis ole tulossa tukea ja vesivahingon korjaustöiden ajaksi pitäisi muuttaa väliaikaisesti pois…

Laki toimeentulotuesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412

Hylkäävän päätöksen perusteluista on jätetty pois lain 2 a §, joka velvoittaa ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi:

Lopussa sanotaan selkeästi, että ellei hakija ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi, niin peruosan suuruutta voidaan alentaa kuten 10§:ssä mainitaan eli 0 – 40 %:ia.

Kuten yläpuolelta voidaan lukea, niin tietojenanto- ja ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia tuen hakijan tiedossa olevia toimeentulotukeen vaikuttavia välttämättömiä tietoja. Kun Kela myöntää perustoimeentulotuen, niin kyse on lähinnä taloudellista tilannetta selventävistä tiedoista.

Kuten muistetaan, niin Elli Aaltonen määritteli, että ”Ke­lal­le ei rii­tä pelk­kä lain­sää­dän­nön täy­tän­töön­pa­no”(https://www.suomenmaa.fi/uutiset/onko-elli-aaltonen-nykyajan-robin-hood–kelan-paajohtaja-kysyy-voisiko-hyvatuloisten-lapsilisista-ja-elakkeista-tayttaa-koyhien-pussia-6.3.218437.e2eeb1c035).

Kelan pääjohtaja Ellia Aaltosen työntekijät eivät siis tyydy pelkkään lainsäädännölliseen täytäntöönpanoon vaan he jakavat lain ylittävää oikeudenmukaisuutta.

Mainokset

Kelan hyvän joulun toivotus

Edelleen Kelan työntekijöillä on aikaa tehdä toimeentulotukipäätöksiä yhdelle kuukaudelle kerrallaan (Missään tapauksessa tukea ei olisi myönnetty ensi vuoden loppuun, mutta stressaavan elämäntilanteen vuoksi en aina ole riittävän huolellinen ja mahdollisuus hakea toimeentulotukea kuluvan kuukauden loppuun saakka kasvaa – siis ei tavallaan tule lainkaan hakeneeksi tukea tuleville kuukausille. Edellisen virheen välttämiseksi laitan hakemuksen aina vuoden loppuun saakka):

Hyvä puoli edellisessä päätöksessä olisi ettei nyt joulukuussa tarvitsisi säästää rahaa tammikuun vuokranmaksua varten – ellei seuraava uhka olisi jo helmikuussa. (Edellisellä taas ei olisi suurtakaan merkitystä, mutta menin ja ostin ainokaisen hajonneen nojatuolini tilalle uuden nojatuolin, joten kuukausien säästöt meni siihen hankintaan).

Ehkä kaikkein ärsyttävintä päätöksessä kuitenkin on ettei pyyntöäni maksusitoumuksen tekemättä jättämisistä noudatettu.  Maksusitoumuksen käytännön toiminnasta olen kirjoittanut aiemmin: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2017/02/04/maksusitoumus-pyytamatta/

 

Toimintaohjeet helmikuun 2018 toimeentulotukihakemusta varten:

Poikkeuksellisesti jatko-ohjeissa ei pyydetä tiliotetta, joka sitten tarkoittaa kahta mahdollista vaihtoehtoa: 1. kun lain mukaan päätös pitäisi tehdä, niin lähetetään lisäselvityspyyntö tiliotteista, joka tietenkin tarkoittaa toimeentulotuen maksatuksen viivästymistä tai 2. yrittävät laskea aiemmin toimitetuilla tiliotteilla näkyvät säästöt toimeentulotukea vähentäväksi varallisuudeksi (https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2017/11/18/kelaan-voi-luottaa/).

Päätöksessä uhataan tuttuun tapaan koko hakemuksen hylkäämisellä tai käsittelyn viivästymisellä, vaikka lain mukaan oikeus toimeentulotukeen muodostuu taloudellisen tilanteen perusteella ja taloudellinen tilanne todistetaan asiakirjoilla. Lain mukaan koko toimeentulotukihakemusta ei voida hylätä sen perusteella ettei toimita toimeentulotuen myöntämisen kannalta tarpeettomia ”kannustavia selvityksiä”( https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2015/08/03/selvitys-tyonhausta-toimeentulotukea-haettaessa/). Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa laissa mainittujen ehtojen täyttyessä. (Alle 293 euroa kuukauden elinkuluihin on lähinnä elossa kituuttamiseen riittävä summa, mutta se ei vaaranna oikeutta jakavien tuomarien mielestä ihmisarvoista elämää, vaikka THL on todennut vuoden 2013* välttämättömien elinkulujen kattamiseen tarvittavan 669 euroa kuukaudessa – siis yksinelävällä henkilöllä asumiskustannusten lisäksi https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000005461925.html * muistaakseni alkuperäisessä lähteessä mainitaan taulukon tietojen olevan vuodelta 2013).

 

Aikaisempien oikeusratkaisujen ja laillisuusvalvojien kannanottojen perusteella tilanne on selvä, mutta koskaan ei voi olla varma… 

.. ei siis mitään uutta tai ihmeellistä, mutta olisi voinut näin joulun alla jättää väliin.

 

Aikaisemmin löytyi laillisuusvalvojan päätös ettei tiliotteen toimittamatta jättäminen ollut peruste koko toimeentulotukihakemuksen hylkäämiseen, mutta köyhiin kohdistunut vihan lietsonta on tehnyt tehtävänsä ja hallinto-oikeuden tuomarit ovat jo todenneet , että tiliotteen toimittamatta jättäminen oikeuttaa hylkäämään koko toimeentulotukihakemuksen. Kun hyväksytään avoimesti viranhaltijoiden asiaton käyttäytyminen, niin pitäisi suoda myös köyhälle oikeus suojella omaa yksityiselämää edes  siinä mittakaavassa kuin köyhällä on ”varaa elää”.

Toimeentulotuessa tiliote on toimitettava

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2017/201702952

Edellisen Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella toimeentolotukihakemus voidaan hylätä, jos ei toimita pyydettyjä tiliotteita.

Omalla kohdalla heinäkuun jatkohakemuksessa ei ollut tiliotepyyntöä, mutta elokuun päätöksessä tilitiedot vaaditaan takautuvasti edellisen päätöksen kattavalta ajanjaksolta:

 

Aikaisemmin toimeentulotuen sai asiakirjoilla todistettavien tulojen ja menojen perusteella. Osa toimeentulotukea saaneista jätti kuitenkin laskut maksamatta, koska kokemuksen kautta he huomasivat, että heille myönnettiin uudelleen tukea samoihin laskuihin esim. häätämisen tai sähkönkatkaisun välttämiseksi. Tiedon levitessä yhä useampi saattoi käyttää keinoa lisätuen saamiseksi, jolloin alettiin vaatimaan tiliotteita, joista pystyttiin varmistamaan laskujen tulleen maksetuksi.

Valitettavasti tiliotteiden toimittaminen johti useisiin lisäongelmiin.

Toimeentulotuen myöntämistä viivästytettiin useita kuukausia, jolloin voitiin tilille tulleet lainarahat huomioida tulona ja kuukauden elämiseen myönnetty toimeentulotuki kutistui esim. 58, 33 euroon:

Vakavampi ongelma oli ehdottomasti sosiaalityöntekijän mahdollisuus tunkeutua toimeentulotuen hakijan yksityiselämään tiliotteilta löytyvän tiedon perusteella. Kuten seuraavasta merkinnästä voi päätellä, niin pelkästään laskujen maksu ei ollut riittävä tieto vaan tiliottelta olisi pitänyt löytyä muitakin tietoja:

Niin, tiliotteelta voisi hyvin helposti peittää tietoja menoista, jotka haluaisi pitää yksityiselämään kuuluvana tietona, mutta sekin oikeus on jo viety:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/eoar3000.sh?HAKUSANA=4181%2F4%2F11

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$APPL=ereoapaa&$BASE=ereoapaa&$THWIDS=0.49/1501942129_8374&$TRIPPIFE=PDF.pdf

 

Kollektiivinen viha köyhiä kohtaan johtaa pikku hiljaan olemassa olevan lain kumoamiseen/nakertamiseen köyhien osalta…

Kela hylkää toimeentulotukihakemuksia yhä enemmän

https://www.google.fi/search?q=n%C3%A4in+kela+on+k%C3%A4sitellyt+perustoimeentulotuen+hakemuksia&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3YnSkI3TAhWpa5oKHQmbB1EQ_AUICSgC&biw=1920&bih=940#imgrc=HoZpBnUQk7aQJM:

Yläkuvassa löytyy mielenkiintoinen tulos toimeentulotukihakemusten keskimääräisestä käsittelyajasta, joka on luultavasti saatu siten, että vastaanotettuun toimeentulotukihakemukseen vastataan ”millä tahansa” -lisäselvityspyynnöllä, jossa lisäselvitysten toimittamiselle annetaan riittävästi aikaa. Määräajan päättymisen jälkeen alkaa uusi 7 arkipäivän käsittelyaika, joten useita viikkojakin kestävä päätös kirjataan tehdyksi muutamassa työpäivässä.

Laillisuusvalvojan pitäisi selvittää kaikkien Kelan lähettämien lisäselvityspyyntöjen sisällöt ja tarkastella 1. lisäselvityksien tarpeellisuutta toimeentulotukilaskelman tekemisessä, 2. pyydetääkö lisäselvityksellä tietoa, joka on jo toimitettu tai pyydetty, 3. kuinka nopeasti päätös on tehty lisäselvitysten toimittamisen jälkeen… 58.  täysin asiattomien lisäselvityspyyntöjen sisältö ja määrä.

Laillisuusvalvojan pitäisi myös selvittää kaikkien Kelan hylkäämien toimeentulotukihakemusten perustelut: Hylätäänkö toimeentulotukihakemuksia myös silloin kuin toimeentulotuki pitäisi myöntää toimitettujen asiakirjojen perusteella.

Luonnollisesti laillisuusvalvojalla ei riitä työaikaa näin laajaan tehtävään, mutta minä olisin valmis kuukausipalkalla poimimaan räikeimpiä tapauksia kaikkien päätösten joukosta, jonka jälkeen laillisuusvalvoja voisi tutkia poimittujen päätösten lainmukaisuuden. Mikäli kyseinen työtehtävä perustettaisiinkin, niin tuskin minua kuitenkaan valittaisiin , sillä kyseiseen työtehtävään olisi perustellumpaan palkata oikeustiedettä opiskelevia, mutta valitettavasti heiltä ei löydy tarvittavaa motiivia tai ymmärrystä päätösten vaikutuksesta köyhän elämään, jolloin katsotaan muutamien kuukausien viipellä myönnetyn toimeentulotuen hyvittävän/kumoavan kaikki tapahtuneet lainvastaisuudet.

http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3697777-hylattyjen-toimeentulotukihakemusten-maara-on-kovassa-kasvussa

aiemmin…

Kun toimeentiulotukea ei myönnetä, niin se tarkoittaa ettei vuokranmaskuun ole riittävästi rahaa, vaikka saisi asumistukea noin puoleen vuokrasummasta. Jos työtön saa työmarkkinatukea ja asumistukea, niin usein nämä tuet yhdessä riittävät kohtuulliseen vuokraan.  Edellisen perusteella voidaankin ”köyhät kyykkyyn” -aatteella päätellä ettei pelkästään toimeentulotuen viipyminen aiheuta häätöä, koska suomessa näyttäisi olevan täysin hyväksytty näkemys ettei kuukausipalkkaa saamattoman tarvitse syödä (edes palkatonta työtä tehdessä).

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/217974-kela-kiistaa-pelkka-tukien-viivastys-ei-aiheuta-haatoa

http://www.kela.fi/kuumat-perunat#Totu

Minua ei ole koskaan häädetty asunnosta, mutta tiedän silti ettei aloitettua vuokrasopimuksen purkuprosessia heppoisin perustein keskeytetä, koska vuokranantajan näkökulmasta on erittäin todennäköistä, että samaisen henkilön vuokranmaksuongelmat jatkuvat tulevaisuudessakin, jolloin mahdollisimman nopea vuokrasuhteen lopettaminen todennäköisesti minimoin aiheutuneen vuokratappion ja aiheutetun vahingon asunnolle. Kun vuokralaista ollaan jo häätämässä, niin on vuokranantajan kannalta ihan yksi lysti, vaikka Kela todellakin käsittelisi lupauksensa mukaisesti häädettävän ihmisen kuukauden toimeentulotukihakemuksen yhdessä työpäivässä.

Kun Kela koko ajan vain parantaa hakemusten hylkäysprosenttia, niin väistämättä se voi vain tarkoittaa lain vastaisia päätöksiä ja toimeentulotuen hakijalle aiheutettua kohtuutonta taloudellista tilannetta, joka voi jatkua useita kuukausia.

Miten Kela voisi korjata ongelmia kun epäkohtien korjaamisen sijaan keskitytään peittelemään ja vähättelemään todellista tilannetta?

Kelalle on siirretty perustoimeentulotuen myöntäminen, joka tapahtuu asiakirjoilla todistettavien tulojen ja hyväksyttyjen menojen perusteella, jolloin Kelan omavalintaiset työaikaa vaativat  ”hakijan tilanteen selvitykset” menevät toimintavallan ulkopuolelle.

Päivitys 16.11.2017

Kela näkee ylimääräistä vaivaa

Minulle on tehty Kelassa kolme toimeentulotukipäätöstä ja kaksi jälkimmäistä on tehty vasta kuukauden viimeinen päivä. Luulisi virkailijoilla kuluvan turhaa aikaa, kun lähetetään (tilannetta muuttamattomia) lisäselvityspyyntöviestejä ja näin siirtämällä siirretään päätöksen tekoa viimeiseen hetkeen. Olen jättänyt kaikki hakemukset hyvissä ajoin ja koskaan hakemuksesta ei ole puuttunut laskelman tekemisen kannalta välttämättömiä liitteitä. Kunkin kuukauden tuki on ehtinyt maksuun kuukauden 2. päivä. Lain mukaan yli 7 arkipäivää edellisen kuukauden puolella jätettyyn toimeentulotukihakemukseen pitää tehdä päätös ja pistää maksuun viimeistään kuukauden ensimmäinen päivä eikä vasta 2. päivä.

Kun toimeentulotuen hakijan laskelmaan ei tule muuta kuin perusosa, vuokra ja (sähkö?), niin pitäähän jatko-ohjeisiin saada jokin liite, jonka toimittamatta jättämisestä uhataan hylätä koko hakemus. Kela ei järjestelmällisesti pyydä kaikilta tiliotteita, kuten sossu vaati, mutta kun muita liitteitä ei voi vaatia, niin ainahan voidaan vaatia tiliotetta. (Laillisuusvalvoja on todennut ettei tiliotteen puuttuminen ole peruste hakemuksen hylkäämiselle vaan laskelma on tehtävä annettujen tietojen perusteella.)

Päivitys 29.7.2017 KHO on linjannut, että toimeentulotukihakemuksen saa hylätä puuttuvan tiliotteen perusteella: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2015/12/19/tiliote-toimeentulotukihakemuksen-liitteena/

Helmikuussa sain laskut sähkön siirrosta ja kulutuksesta, jotka toimitin helmikuussa viestin liitteenä Kelaan, mutta en ole vielä saanut selville, miksi Kela ei ole myöntänyt niihin tukea.

ellei-muuta-tietoa-puutu-niin-aina-voi-vaati-tiliotetta

Joku ihmetteli, miksi jotkut eivät hae toimeentulotukea ajoissa vaan vasta kuukauden alettua. Ehkä syynä on vaatimus toimittaa seuraavan hakemuksen liitteeksi ”tilitiedot hakemusta edeltävältä kuukaudelta”, joka voidaan tulkita siten, että esim. huhtikuun toimeentulotukilaskelmaan tarvitaan edellisen kuukauden tiliote, jonka saldopäivämäärä on 31.3.2017. Joku kysyikin keskustelupalstalla, miten voi toimittaa toimeentulotukihakemuksen hyvissä ajoin, kun vaaditaan tiliote edellisen kuukauden viimeiseen päivään saakka, jonka saa verkkopankista vasta kuukauden ensimmäinen päivä.

Jos pyydettäisiin tilitiedot hakemista edeltävän kuukauden ajalta, niin osaisi toimittaa hakemuksen yhteydessä tiliotteen kuluneen kuukauden ajalta.

Jos pyydettäisiin tukikuukautta edeltävän kuukauden tiliotetta, niin osaisi toimittaa edellisen kuukauden ensimmäisestä päivästä viimeiseen päivää kattavan tiliotteen.

… mutta kun pyydetään ”tilitiedot hakemusta edeltävältä kuukaudelta”, niin jää epäselväksi, mitä ”hakemuksella” tarkoitetaan. Tarkoitetaanko hakemukseen merkittävää tuen alkamispäivämäärää vai hakemuksen jättämispäivämäärää?

… kun pyydetään ”tilitiedot hakemusta edeltävältä kuukaudelta”, niin voi saada vaikutelman, että pyydetään kalenterikuukauden tiliotetta eikä tiliotetta kuukauden ajalta.

Luultavasti Kela haluaa pyytää tiliotetta kuukauden ajalta ennen hakemuksen jättämistä (?), mutta saatan olla väärässäkin.

 

ohjeet

Aikaisemmin tuo yllä oleva kehotus on kirjattu jatkotoimintaohjeeksi edelliseen päätökseen ja sen jälkeen samaa asiaa on pyydetty lisäselvityksessä. Nyt jättivät tuon kehotuksen pois ja ilmeisesti on tarkoitus laittaa se sitten seuraan hakemuksen jättämisen jälkeen lähetettävään lisäselvityspyyntöön, koska lakiteknisesti perusosaa saa alentaa kaksi kuukautta kieltäytymisestä lähtien ja nyt annettu käsky olisi vanhentunut liian aikaisin. Luultavasti saman asian lisäselvityspyyntöä ei voida yhden ja saman päätöksen osalta toistaa useita kertoja, kuten minun kohdalla on tehty.