Toimeentulotuessa tiliote on toimitettava

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2017/201702952

Edellisen Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella toimeentolotukihakemus voidaan hylätä, jos ei toimita pyydettyjä tiliotteita.

Omalla kohdalla heinäkuun jatkohakemuksessa ei ollut tiliotepyyntöä, mutta elokuun päätöksessä tilitiedot vaaditaan takautuvasti edellisen päätöksen kattavalta ajanjaksolta:

 

Aikaisemmin toimeentulotuen sai asiakirjoilla todistettavien tulojen ja menojen perusteella. Osa toimeentulotukea saaneista jätti kuitenkin laskut maksamatta, koska kokemuksen kautta he huomasivat, että heille myönnettiin uudelleen tukea samoihin laskuihin esim. häätämisen tai sähkönkatkaisun välttämiseksi. Tiedon levitessä yhä useampi saattoi käyttää keinoa lisätuen saamiseksi, jolloin alettiin vaatimaan tiliotteita, joista pystyttiin varmistamaan laskujen tulleen maksetuksi.

Valitettavasti tiliotteiden toimittaminen johti useisiin lisäongelmiin.

Toimeentulotuen myöntämistä viivästytettiin useita kuukausia, jolloin voitiin tilille tulleet lainarahat huomioida tulona ja kuukauden elämiseen myönnetty toimeentulotuki kutistui esim. 58, 33 euroon:

Vakavampi ongelma oli ehdottomasti sosiaalityöntekijän mahdollisuus tunkeutua toimeentulotuen hakijan yksityiselämään tiliotteilta löytyvän tiedon perusteella. Kuten seuraavasta merkinnästä voi päätellä, niin pelkästään laskujen maksu ei ollut riittävä tieto vaan tiliottelta olisi pitänyt löytyä muitakin tietoja:

Niin, tiliotteelta voisi hyvin helposti peittää tietoja menoista, jotka haluaisi pitää yksityiselämään kuuluvana tietona, mutta sekin oikeus on jo viety:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/eoar3000.sh?HAKUSANA=4181%2F4%2F11

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$APPL=ereoapaa&$BASE=ereoapaa&$THWIDS=0.49/1501942129_8374&$TRIPPIFE=PDF.pdf

 

Kollektiivinen viha köyhiä kohtaan johtaa pikku hiljaan olemassa olevan lain kumoamiseen/nakertamiseen köyhien osalta…

Mainokset

Opiskelijan toimeentulotuki

Opiskelija on myös oikeutettu toimeentulotukeen samoilla periaatteilla kuin muutkin. Opiskelijan kohdalla merkittävin seikka on, että opintolaina jaetaan kaikille opiskelukuukausille, vaikka rahan tuhlaisi heti tai eläisi miniminormin mukaan. Edellinen tarkoittaa sitä, että miniminormin mukaan elävän opiskelijan rahat usein loppuvat ennen lukuvuoden päättymistä, mutta kun haetaan toimeentulotukea vain viimeisille opintokuukausille, säästeliäästi jo käytetty jaksotettu opintolaina katsotaan kuitenkin kuukauden toimeentulotukilaskelmassa tuloksi. Opiskelija saa siis varmimmin toimeentulotuen miniminormin, kun hakee joka kuukausi sen alijäämän. Tietenkin sosiaalityöntekijät voivat käyttää pärstäkerroinharkintaa ja myöntää reilulla kädellä täyden toimeentulotuen viimeisille opiskelukuukausille, mutta laki ei tähän velvoita.

Mikäli opiskelijan opintokuukausille jaettu opintolaina,  asumistuki ja opintotuki miinustettuna hyväksytyillä menoilla jää alijäämäiseksi, niin toimeentulotuen saadakseen opiskelijan pitää hakea toimeentulotukea jokaiselle opiskelukuukaudelle. Lisäksi välttämättömiin opiskelukuluihin voi yrittää saada täydentävää toimeentulotukea.

Opiskelijan kannattaa kokeilla netistä löytyvillä toimeentulotukilaskureilla, kannattaako hakea joka kuukaudelle toimeentulotukea.

opintolainan jaksotus

Seuraavassa on eräs lain porsaanreikä, jolla voi välttää opintolainan ottamisen ja sen takaisin maksamisen. Kun opiskelija ei saa opintolainaa luottohäiriömerkinnän perusteella, niin hänellä on oikeus saada toimeentulotukea eikä perusosakaan voi sen perusteella alentaa. Tämä on kätevin silloin kun vanhemmat turvaavat asumisen tavalla tai toisella, sillä luottohäiriöisen opiskelijan on vaikea saada asuntoa (toki sen luottohäiriömerkinnän voi ajoittaa siten, että opiskeluasunto on jo hankittuna). Luottohäiriönmerkinnän saaneen opiskelijan kohdalla kyseeseen voi tulla myös sosiaalinen luototus, jolloin opiskelija joutuu maksamaan saamansa luoton takaisin, mutta nykylain mukaan sosiaalisella luototuksella ei voida korvata toimeentulotukea.

Tämä on mielestäni toimeentulotuen myöntämisen pahin puoli: mitä enemmän sössit asiasi, niin sitä enemmän annetaan toimeentulotukea.  Järkevästi asiansa hoitava voi joutua hakemaan sen toimeentulotukensa miniminormin Hallinto-Oikeudesta tai Korkeammasta Hallinto-Oikeudesta asti.

 

opiskelijan tt perusosan alennus a

 

opiskelijan tt perusosan alennus b

Opiskelijan perusosaa voidaan alentaa, mikäli opiskelija ei hakeudu ensisijaisten etujen pariin. Toimeentulotukea hakiessa opiskelijan ensisijainen velvollisuus on ilmoittautua työttömäksi. Opiskelu edistää työllistymistä aina enemmän kuin työttömyys, mutta lain perusteella köyhä opiskelija voidaan alentaa työministeriön järjestämään ”palveluun” ja hänet velvoitetaan hankkimaan elantonsa työttömyyskorvauksella, jonka voi menettää jo ensimmäisessä työvoimavirkailijatapaamisessa.

Mielestäni on erittäin kyseenalaista, että joku voi päättää toisen ihmisen opiskelun lopettamisesta ja vaatia toimeentulotukea tarvitsevaa ihmistä osallistumaan työministeriön järjestämään ”palveluun”. Opiskelua voi kuitenkin jatkaa, mutta silloin voi tulla kyseeseen perusosan alentaminen.

opiskelijan perusosan alentaminen 1 a

opiskelijan perusosan alentaminen 1 b

Edellisessä päätöksessä opiskelija opiskelee toista tutkintoa ja opintotukikuukaudet on käytetty. Henkilö on oikeutettu toimeentulotukeen eikä perusosaa voida alentaa, koska hän on ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Lisäksi tietenkin katsotaan, että tässä tapauksessa opiskelu edistää työllistymistä.

Aikoinaan laissa oli opiskelijan kohdalla isompi porsaanreikä. Aikaisemmin laissa ei velvoitettu ketään rahoittamaan omaa elämistään lainarahalla, jolloin lakia tuntevat opiskelijat hakivat täyden toimeentulotuen. Heti valmistumisen jälkeen he alkoivat  kerryttämään omaisuuttaan. Lakia tuntemattomat ottivat opintolainaa ja valmistumisen jälkeen he ryhtyivät maksamaan opintolainaa takaisin. Kun tieto lain porsaanreiästä levisi eliitin parista tavallisiin pulliaisiin, niin laadittiin kiireesti laki, joka velvoitti opiskelijaa hankkimaan elantonsa ensisijaisesti opintolainalla.

Lainat toimeentulotuessa

Mikäli toimeentulotukea hakevalla on luottokortti, niin luottokorttivelkaa ei voida laskea tuloksi.

9. laina luottokorttivelka ei ole tuloa

Seuraavassa viranhaltija oli ottanut lääkkeiden hankkimiseksi otetun pankkilainan huomioon toimeentulotukilaskelmassa tulona, mutta lääkkeiden hankkimiseen otettua pankkilainaa ei voi huomioida tulona.

10. laina lääkkeisiin ei tuloa

Toimeentulotuen hakijalle voidaan vanhempien tuki ja vanhempien antamat epäselvät lainat katsoa tuloiksi.

7. laina vanhemmilta tuloa

Yllä olevassa tapauksessa jää epäselväksi, miksi isänsä ja veljensä vuokraamassa asunnossa asunut ei ollut vastuussa vuokran maksamisesta.

8. laina vanhemmilta tuloa 2014

Yllä olevassa tapauksessa äidin tilille laittamat varat oli ilmoitettu jälkeenpäin olevan lainoja. Mikäli lainaa toimeentulotukea hakevalle sukulaiselle rahaa, niin tilillepanossa täytyy näkyä, että maksusuoritus halutaan takaisin esim. laina maksettava takaisin mahdollisimman pian tai tietyyn päivämäärään mennessä.

Yksityishenkilöltä lainatut rahat eivät ole tuloa, vaikka takaisinmaksusta ei ole selvitystä. Kannattaa kuitenkin huomata, että tässä on kyse Hallinto-Oikeuden päätöksestä ja samankaltainen päätös voidaan viedä Korkeimman Hallinto-Oikeuden päätettäväksi, jolloin lopputulos ei ole välttämättä sama.

laina yksityishenkilöltä

Vuokranmaksu

Olen toimittanut toimeentulotukihakemusten liitteenä tiliotteet, joilta on näkynyt kaikki tulot ja menot. Tiliotteilta näkyi kaikki maksetut vuokrat…. seuraavat lainaukset ovat Hallinto-oikeuden vastinekyselyn liitteenä olevista asiakastiedoista.

vvo11

Naapurien huomio oli hankittu hakkaamalla asuntoni ovea. Ilmeisesti oveni takana kerrostalon portaikossa on käyty keskustelua, joka on ollut myös naapurien kuultavissa. Parhain keino saada ”hullunmyllyt” liikkeelle on jättää tilaan kuulijan omalle mielikuvitukselle. Ei ihme, että naapuri varotti ääni vapisten tyttöystäväänsä ”varo tuon oven asukasta”.

Onneksi en ollut kotona kun ovat käyneet kolmen hengen voimin ovellani. Eiköhän tuollainen kokoonpano ennakoi fyysistä kontaktia? Tuossa tilanteessa minulla olisi ollut vaikeaa kieltää heitä tunkeutumasta sisään ja mahdollinen estoyritys olisi johtanut syytteeseen virkavalla vastustamisesta. Myöhemmin lääninhallitus totesi päätöksessään ettei kotikäynnille ollut perusteita. Jälkikäteen todetut kyseenalaiset toimintatavat eivät muuta jo tapahtunutta eivätkä pysäytä liikkeelle lähteneitä hullunmyllyjä.

Kun tuo vuokranmaksu on täytynyt näkyä tiliotteella, niin täytyy ihmetellä, miksi oli tarve soittaa vuokranantajalle? Ilmeisesti oli tarkoituksena herättää vuokranantajan tarve häätää toimeetulotuen hakija ulos asunnostaan, käyttämällä hyväksi negatiivista mielikuvaa sosiaalihuollon pitkäaikaisasiakkaasta ja sen mahdollista vaikutusta talon asumisviihtyvyyteen.

Sosiaalityöntekijät vetoavat julkisuuteen tulleissa tapauksissa, että heillä on salassapitovelvollisuus, mutta käytännössä tuohon turvaudutaan kun ei haluta kertoa omista toimista. Eihän yksikään vuokranantaja kerro ulkopuolisille asukkaan vuokranmaksusta ellei henkilö esittäydy viranomaiseksi ja kerro taustaa tietopyynnölle.

vvo1111

Merkintä 1.6.06 ei voi pitää paikkaansa, koska olen varmasti toimittanut toukokuun toimeentulotukihakemuksen huhtikuussa, koska oli aina pyrkimys saada toimeentulotuki käytettäväksi kyseiselle tukikuukaudelle. Lisäksi tuossa on tiliote ajalta 6.4. -4.5.06 (posti on tipauttanut sen postiluukusta noin reilun viikon kuluttua), joka Ruoholan lääninhallitukselle antaman lausunnon mukaan on riittävä seuraavan kuukauden toimeentulotuen laskemiseen (seuraava tiliote tulee vasta kesäkuun loppupuolella). Yleensä postin tuotua tiliotteen otin siitä kopion ja toimitin sen heti seuraeavan kuukauden toimeentulotukihakemuksen kera Tampereen kaupungin kirjaamon kautta sosiaalityöntekijälle. Toisilla toimeentulotuenhakijoilla tuo tiliote olisi riittänyt kesäkuun toimeentulotuen laskemiseen.

Tuolla Kaivelin vanhoja -tekstissä näkyy, että minulle oli tehty helmikuun toimeentulotuen laskelma 29.5.2006, joten on erittäin todennäköistä, että olen maksanut vuokran niillä rahoilla. Aivan taatusti olen maksanut vuokran omalta tililtäni.

Ja, taas kerran oli otettu yhteyttä vuokranantajaan.

vvo111

Tuosta käy selväksi, että olen joutunut lainaamaan rahaa vuokranmaksuun. Tuossa myös näkyy kuinka vuokranmaksua varten otetusta lainasta tulee tuloa. Aikaisemmin kerroin, että minun toimeentulotuen perusosaa alennettiin 40 %:lla. Se seikka, että sain 100 %:sen perusosan yli vuoden kuluttua hallinto-oikeuden päätöksellä ei muuttanut menneen vuoden rahavaikeuksia. Perusosan alennuksen lisäksi sain toimeentulotuen useiden kuukausien viipeellä, jolloin takautuvasti laskettavissa toimeentulotuissa vuokrameno oli muuttunut tuloksi. Sain siis toimeentulotuen reippaasti alennettuna, koska perusosaa oli alennettu lain vastaisesti 40 %:lla ja tavallaan suurinta menoa eli vuokraa ei laskettu menoksi (koska lasku oli maksettu ajallaan), ja sen lisäksi laskettiin vuokranmaksua varten lainatut rahat tuloksi. Laskelma löytyy tekstistä Laskelma eli toimeentulotuen suuruus. Tuossa on myös todettu, että tiliotteessa on näkynyt vuokranmaksu, mutta on kuitenkin ollut tarvetta ottaa yhteyttä vuokranantajaan salassapitovelvollisuuden mitenkään haittamatta.

Todellisten yhteydenottojen määrä vuokranantajaan ja muihin tahoihin lienee melkoinen. Yritä siinä sitten myydä työnantajille omaa älyllistä työpanosta kun sosiaalityöntekijät ja työvoimavirkailija (kirjoitan tästä myöhemmin) tekee omaa lokakamppanjaa paljon isommalla budjetilla eli verovarojen turvin.

Joo….. toimeentulotuki on helppoa rahaa….. silloin kun ei itse joudu sitä hakemaan ja elämään rahattomana.

Se teoreettinen toimeentulotuki on jonnin verran enemmän kuin todellisuudessa myönnettävä tuki. Suurin meno jätetään huomioimatta ja 40 %:lla alennetusta perusosasta vähennetään ”maksetun vuokran verran tuloa”. Oli tietenkin niitäkin kuukausia, jolloin tuo maksettu vuokra huomioitiin menona …. ainakin niiden kuukausien osalta kun tuki myönnettiin ajallaan ilman kuukausien viivyttelyä.

Päivitys 16.1.2018

https://www.aamulehti.fi/uutiset/sosiaalityontekija-pahoinpideltiin-sairaalakuntoon-tampereella-tapaus-jarkytti-tyokaverit-kriisiapu-aloitettu-200671364

Tässäkin nähdään, että reippaasti kerrotaan opiskelijankatu 21:ssä tapahtuneesta tilanteesta (asunnon numero ja henkilötiedot leviävät juorujen mukana), mutta kun pitäisi kertoa sosiaalityöntekijöiden omasta toiminnasta, niin silloin salassapitovelvollisuus estää kertomasta ja jätetään ihmisten hurjille mielikuvituksille mahdollisuus paisua.

Omalla kohdalla vältyin tuon kaltaiselta uutiselta pelkästään sen vuoksi, että en ollut kotona  silloin kun ”sosiaalityöntekijät” olivat kolmen hengen voimin hakaamassa asuntoni ovea. Tekemäni kantelun myötä lääninhallitus totesi ettei kotikäynnille ollut perusteita.