62-vuotias kuntouttavaan työtoimintaan sanktion uhalla

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2017/20172542

Edellisessä otetaan kantaa, että työttömän terveydentila pitää selvittää …. ennen sanktion määräämistä.

Mielestäni oleellisinta edellisessä on ettei työtöntä voi kyykyttää vain ”työkkärilakien” perusteella vaan myös muu lainsäädäntö on huomioitava.

 

Aika kyseenalaista, että 62-vuotias astmaatikko ja selkäsairas pitää vielä pakottaa kuntouttavaan työtoimintaan. Todennäköisyys työllistymisen palkkatyöhön on olematon. Kuntouttavan työtoiminnan perusteeksi jää vain kyseenalaiset hyödyt esim.  1. vältetään kunnan työmarkkinatuen sakkomaksu tai 2. turvataan jonkin tahon oikeus myydä työllistämispalveluja tai 3. työpanos on oltava jonkin tahon hyödynnettävissä tai 99. muuten vaan katsotaan ettei työttömällä ole edes 62-vuotiaana oikeutta omaan elinaikaansa.

 

Mainokset

Selkeä tapaus, mutta ”työkkärilain” velvoittamana työttömälle keppiä

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2017/20172802

Työttömän kohdalla tehdään erittäin kyseenalaisesti tulkintoja työpaikasta kieltäytymisestä ja työpaikasta irtisanoutumisesta. Tässä tapauksessa henkilö on pystynyt näyttämään väitteensä toteen ja hänen kohdallaan asia on saatu korjattua työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa, mutta senkin jälkeen on annettu työvoimapoliitteinen lausunto irtisanoutumisen perusteella.

Yleensä työttömille määrätyt sanktiot eivät kumoudu, joten tässä tapauksessa taisi tulla rutiinilla tehty työvoimapoliittinen lausunto.

Jonkun pitäisi tutkia kaikki annetut sanktiot, jolloin saataisiin tietoa siitä, kuinka yhdenvertaisesti työttömiä on kohdeltu samankaltaisissa tilanteissa.

 

Työttömän syyllisyysolettama

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2017/20172663

Asiaa käsittelevä viranhaltija on lähinnä tarkistanut täyttyykö lain edellyttämä tapahtumaketju ja työttömän antama selvitys on jätetty huomioimatta. Työttömälle on määrätty sanktio sen perusteella, että työtön jätti hakematta hänelle osoitettua työpaikkaa vaadittavan ADR-ajoluvan puuttumisen vuoksi.

Hyvin tyypillistä ettei työministeriön alaisessa toiminnassa huomioida lainkaan työttömän näkemystä tai hänen antamaa selvitystä.

Tässäkin on hyvä esimerkki, että osaavien ja kykenevien kannattaa tehdä kanteluita, sillä nyt on ainakin yksi kannanotto ettei työttömän tarvitse hakea työpaikkaan, johon hänellä ei ole vaadittavaa pätevyyttä.

Olisi mielenkiintoista tietää kumottiinko työttömälle määrätty sanktio ja saiko hän takautuvasti työttömyyskorvaukset, sillä laillisuusvalvojien päätökset ovat vain kannanottoja ja niillä ei oikaista tehtyjä päätöksiä.

Pyydä kirjallinen päätös

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2017/20172722

Erittäin älykäs ratkaisu pyytää kirjallista päätöstä perusteluineen ja tätä kannattaa hyödyntää kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Kannattaa myös huomata mahdollisuus, että voi pyytää asian uudelleen käsittelyä (Ehkä parhaiten asia hoituu kesällä, jolloin sijaiset ovat mukana tekemässä päätöksiä ja silloin ei voida ääneen mainita, että olemme päättäneet ettei tälle työttömälle myönnetä mitään tukia).

Kirjallisen päätöksen pyytämällä voi jälkikäteen todistaan tapahtumat ja myöhemmin ei voida kiistää sitä, että työttömän itse hankkimaa työkokeilupaikkaa ei hyväksytty.

Suullisiin päätöksiin tyytyminen oli yksi minun tekemistä virheistä, mutta toisaalta tuolloin ei tullut mieleenkään etten lopulta työllistyisi palkkatyöhön, joten en tuossa vaiheessa lainkaan ymmärtänyt, kuinka merkityksellistä olisi ollut vastapuolen laatimien kirjallisten asiakirjojen/todisteiden hankkiminen. Kirjoitin tuolla syitä, joiden perusteella minulle ei myönnetty työllistämistukea itse hankkimaani työpaikkaan: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2016/02/13/ikikarenssiin-2006/ ja kaikki nuo suulliset päätökset olisi pitänyt pyytää kirjallisena.

Seuraavassa hieman samankaltainen päätös, jossa työttömän oma aktiivinen toiminta työllistymisen edistämiseen ei saa tukea.

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2017/20172642