Oman työn mitätöintiä

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005530753.html

Vesa Puttonen nostaa kuukausipalkkaa yhteiskunnan kukkarosta ja vastineeksi yhteiskunnan pitäisi saada koulutettua työvoimaa. Lähtemättä edes miettimään, onko Puttonen oikeassa vai väärässä, niin tuolla pallilla ei julkisuudessa pitäisi lähteä tuollaisia kommentteja esittämään. Kun Puttonen nostaa joka kuukausi yhteiskunnan kukkarosta huomattavan summan, niin yhteiskunnan pitäisi saada vastineeksi edes niin koulutettua työvoimaa, että Puttonen itse seisoo tukevasti työnsä tuloksen takana.

Käsittääkseni opiskelujen jälkeen kannattaa keskittyä hakemaan koulutusta vastaavia työtehtäviä, koska hyvin usein muihin töihin meneminen johtaa lopulta koko koulutuksen valumiseen viemäriin. Yhteiskunnan kannalta ei ole järkevää maksaa kouluttamisesta kouluttamisen vuoksi ja pistää koulutetut tekemään, mitä tahansa töitä. Puttosen oman navan kannalta tietenkin on järkevää, että hänen ”nollakouluttamansa” työttömät menevät mihin tahansa töihin, jotta he maksavat yhteiskunnalle takaisin koulutuksesta aiheutuneita kustannuksia ja Puttosen palkka juoksee, vaikka hän itse julkisuudessa mitätöi oman työnsä tuloksen vastikkeettoman palkan nostamiseksi.

Kun Puttonen oli nuori, niin työpaikkoihin pääsi helpommin käveltiin (no, ei ehkä ihan sillä Puttonen on syntynyt vasta 1966) ja säännöllinen kuukausipalkka alkoi juoksemaan. Se seikka ettei Puttonen ole pystynyt edes sisäistämään nykyistä työllisyystilannetta kertonee kaiken tarpeellisen hänen pätevyydestään kauppakorkeakoulun professorina.  Puhtaasta röyhkeydestä puolestaan kertoo se seikka, että hän kehtaa läimästä nykyajan koulutettuja historiallisen tilanteen perusteella. Joitakin vuosikymmeniä sitten kouluttautuneen ei tarvinnut kerjätä yhteiskunnan almuja, koska koulutuksen perusteella pääsi palkkatyöhön.

Kuinka paljon suomessa on tohtorikoulutetuille sopivia työpaikkoja täyttämättä sen vuoksi etteivät koulutetut halua muuttaa työn perässä?

Mielestäni Vesa Puttosen olisi korkea aika itse lopettaa yhteiskunnan rahallisen tuen vastaanottaminen ja luovuttaa virkansa sellaiselle henkilölle, joka seisoo oman työnsä tuloksen takana. Eikö Puttosen itsensä olisi jo korkea aika ryhtyä noudattamaan omaa näkemystään ja ryhtyä itse maksamaan yhteiskunnalle aiheuttamiaan kuluja takaisin?

 

Mainokset

Nuorten oikeuksien jyrääminen

Kerrataan ensin faktat:

  1. Suomessahan alle 25 -vuotias ei saa työttömyyskorvauksia ellei hänellä ole ammatillista tutkintoa.
  2. Suomessa opiskelupaikkoja ei riitä kaikille ja tilannetta pahennetaan nuorten opiskelupaikkojen pakkohaulla, jolla lähinnä täytetään olemassa olevia alemman asteen opiskelupaikkoja välivuosiksi. Nuorten pakkohaulla vain tuhlataan yhteiskunnan kannalta opiskelupaikka, josta joku alasta kiinnostunut voisi valmistua ammattiin.
  3. Ilman rahaa ei liikuta eikä ylläpidetä sosiaalisia suhteita, koska halvimmilaankin tarvitaan matkarahat ja kaikki harrastukset ovat usein aivan liian kalliita rahattomalle. Tähän vaikuttaa jo lapsesta saakka myös vanhempien köyhyys.
  4. Ilman rahaa ei ylläpidetä omaa ulkonäköä tai asiallista vaatetusta, jolloin jossakin vaiheessa myös häpeä omasta ulkoisesta olemuksesta vaikeuttaa sosiaalisten suhteiden ylläpitoa.
  5. Nuoret eivät saa palkkatyöpaikkoja, koska heidän työpanoksen voi ottaa maksamatta palkkaa.
  6. Kun nuori osallistuu työllistämispalveluihin, niin hän saa työttömyyskorvauksen, mutta silloin nuoren saama työmarkkinatuki kuluu pääosin työssäkäyntikuluihin ja ruokaan.
  7.  Nuorten motivaatio ilman palkkaa ei luonnollisesti ole sama kuin olisi palkkaa saadessa, joten näin saavutetaan ”auttajien” myötävaikutuksella lumipalloefekti, jossa nuorten innoton työpanos antaa oikeuden vaatia lisää palkattoman työn tekemistä tai osallistumista muuhun ”puuhasteluun”, jotka maksetaan veronmaksajien pohjattomasta kukkarosta.

Kun sairaalla järjestelmällä on alistettu nuoret todella huonoon elämäntilanteeseen, niin paikalle lehataa niin sanotut ”auttajat”. Näiden ”auttajien” ainoa tavoite on lisätä työttömyydestä loisimista ja tarve alistaa toista ihmistä.

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201712072200586043_u0.shtml

Yllä on taas kerran raportti, jonka voi tulkita vain siten, että nuoret kokevat syrjäytyvänsä ellei heille järjestetä lisää palkattomia työskentelymahdollisuuksia tai osallistumista ”muuhun puuhasteluun”. Kun nuorilla ei ole mahdollisuutta osallistua edellä mainittuihin veronmaksjien kustannuksella järjestettäviin palveluihin, niin heidän psyykkinen terveydentila, ihmisuhteet, fyysinen kunto ja ulkonäkö on huonompi kuin muilla taloudellisesti paremmin toimeentulevilla nuorilla. Tietenkin myös taloudellinen tilanne heikkenee ellei heille järjestetä lisää palkattomia työskentelymahdollisuuksia tai ”puuhastelua”, koska heille ei makseta työttömyyskorvausta elleivät he osallistu näihin veronmaksajien kukkarosta maksettaviin ”palveluihin”.

Raportissa voivotellaan kuinka nuoret ovat epätoivoisia, mutta ellei nuori ole epätoivoinen, niin silloin nämä ”auttajat” katsovat olevansa oikeutettuja arvioimaan nuoren tilanteen pahemmaksi kuin nuori itse arvio.

Pitäisi esittää yksi kysymys näille nuorten auttajille ja se on: Pitääkö nuorelle maksaa työstä palkkaa? Mikäli vastauksena on, että on nuoren eduksi tehdä palkatonta työtä tai osallistua ”puuhasteluun”, niin pitäsi löytyä yhteiskunnalta moraalista selkärankaa viheltää tällainen peli poikki.

Jotta ihminen todella ansaitsisi oman elantonsa, niin hänen pitäisi saada palkkatyöpaikka, eikä tätä tavoitetta saavuteta alistamalla ihmisiä ja antamalla taloudellista hyötyä saaville tahoille oikeutta päättää henkilöiden soveltuvan hyödynnettäväksi kauppatavarana. Jotta yhteiskunta saisi lisää veronmaksajia, niin pitäisi lopettaa kaikki palkattoman työntekemisen muodot, jolloin palkattomilla työntekijöillä täytettyihin työpaikkoihin olisi palkattava työntekijät, jotka sitten osallistuisivat veroja maksamalla yhteiskunnan ylläpitämiseen.

On päättäjiltä aika ääliömäistä tuhota tulevaisuus, joka on suoraan riippuvainen nuoremman sukupolven hyvinvoinnista.

Moraalisesti kyseenalaista on käyttää verovaroja ihmisten henkiseen pahoinpitelyyn, jossa ihmistä ”autetaan” kunnes hän kiltisti alistuu muiden ihmisten taloudellisen edun nimissä hyödynnettäväksi kauppatavaraksi ja palkattomaksi työntekijäksi.

Suomen puolustus vs. Kela

Mitä, jos Suomen puolustusvoimien kenraalimajurit vaatisivat julkisuudessa maailmanrauhaa ja aseista luopumista(?). Mitä, jos kenraalimajurit ryhtyisivät kyseenalaistamaan puolustusvoimien 100 vuoden aikana muodostunutta toimintatapaa ja vaatisivat aseiden luovuttamista ilmaiseksi rajanaapureille(?). Mitä, jos kenraalimajurit ryhtyisivät arvostelemaan, että maahanhyökkääjien vastaanottaminen aseet tanassa ei ole kovinkaan järkevää vaan pitäisi etsiä toimivampia vaihtoehtoja luovuttaa suomi hyökkääjille(?). Mitä, jos kenraalimajurit alkaisivat ehdotteleen, että puolustusvoimien henkilökunnan pitäisi ryhtyä rakentamaan yhteiskunnan kustannuksella hyökkääjien tarvitsemia rautateitä, teitä, siltoja ja tarpeellisia rakennuksia(?). Luultavasti julkisuudessa tällaisia kehitystavotteita julki tuovat kenraalimajurit siirtyisivät kaikessa hiljaisuudessa hyvin ansaitulle sairaseläkkeelle.

Miten ihmeessä Kelassa voi olla pääjohtajana nainen, joka kyseenalaistaa Kelan toiminnan? Miten ihmeessä Kelassa voi olla pääjohtajana nainen, jonka elämän aikana hankittu viisaus on jäänyt tasolle, jossa köyhyys on ainoastaan itseaiheutettu tila? Kelan pääjohtaja kyseenalaistaa vastikkeettomien tukien maksamisen työttömille, mutta samaan aikaa on valmis lisäämään tuilla elävien ihmisten määrää, koska hänen mielestään sosiaaliset tuet voivat vallan mainiosti korvata työttömäksi jääneiden työntekijöiden palkan.

Miten ihmeessä Kelassa voi olla pääjohtajana nainen, joka kyseenalaistaa Kelan toiminnan ja korostaa omaa tärkeyttään Kelan toimintabudjetin suuruudella!

http://www.talouselama.fi/tyoelama/16-miljardin-n-vuosibudjetin-vartija-tuo-organisaatioonsa-sapinaa-kelan-pitaa-olla-myos-yhteiskunnallinen-kehittaja-6614463

Mitä, jos kenraalimajurit vaatisivat huomattavaa lisäbudjettia ja kasvavan vastuun myötä itselleen Kelan pääjohtajan suuruista kuukausipalkkaa, jotta maahan hyökkääjien tervetulleeksi toivottamiseksi voidaan koko maa koristella nätillä kukkasilla ja hintavilla taideteoksilla –  varmasti maahan hyökkääjät huomaisivat, kuinka hyvä aseellinen puolustusvalmius suomella on(?).

Mikäli tavoitteena on, että ihminen ansaitsee oma elantonsa työnteolla eikä tuilla eläen, niin se onnistuu vain palkkatyötä tekemällä. Nykyinen työttömyys ja sosiaalisten tukien tarve johtuu pääosin siitä, että olemassa olevat palkkatyöpaikat täytetään ilmaistyöntekijöillä ja koko ajan työelämässä olevien käteen jäävä palkka pienenee siinä määrin, että yhä useampi työssäkäyvä tarvitsee myös sosiaalisia tukia välttämättömien elinkustannuksien kattamiseen.

Asian voi nähdä myös mies v. nainen tilanteena. Naiset on niin tyhmiä, että niillä voidaan täyttää naiskiintiötyöpaikkoja… mutta kenellekään ei tule pieneen mieleen, että heiltä vaadittaisiin palkan vastineeksi kenraalimajurien tasoista työpanosta.

 

————–

Suomen tukijärjestelmä on suoraan anuksesta ja järjestelmää pitäisi muuttaa, mutta enimmäinen ja tärkein muutos pitäisi olla kaiken palkattoman työnteon lopettaminen, jonka jälkeen voidaan poistaa tukiin liittyvät yhteiskunnalle erittäin kalliit ”kyykyttämis- ja kyttäysjärjestelmät”, jolloin kaikesta työelämään pyrkimisestä ei seuraisi taloudellisia sanktioita ja siirtyminen työelämään olisi mahdollista myös ilman hyvävelisuhteita.

Näin luodaan työntekijäpula

Seuraavassa kuvataan yhden suurimman työtekijäpulaa huutavan yrittäjäryhmän toimintaa työnantajana, työnantaja saa työpanoksen ja sukulaiset maksavat työntekijän elinkustannukset, jonka jälkeen työntekijä ansaitseekin potkut ilman lupailtua palkkaa:

https://yle.fi/uutiset/3-9718709

Yllä oleva tapaus kertoo työnantajien markkinoista, jossa työntekijää saa kohdella epäoikeudenmukaisesti, mutta tästä huolimatta uusia työntekijöitä on tulossa. Eiköhän tämänkin työnantajan maineen levitessä ilmene työnhakijapulaa, jolloin kansanedustajat jälleen kerran pelastavat ”rehellisen yrittäjän” pulasta ja laativat uusia työttömien ihmisoikeuksia kiristäviä päätöksiä, jolloin palkkatyöpaikan toivossa näillekin työnantajille edelleenkin riittää työnhakijoita.

Jutussa olisi vain pitänyt mainita yritys ja kurssien järjestäjät, että asiallista toimintaa suosivat voisivat boikotoida näitä tahoja.

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3716397-tyon-perassa-muuttaminen-luottamuskysymys

Paljon on puhuttu ja kirjoitettu siitä, että työttömiä ei saada muuttamaan työpaikkojen perässä, mutta todelliset riskit tuntien asiassa ei pitäisi olla mitään ihmeteltävää. Nykyinen työmarkkinatilanne on johtanut siihen, että työn perässä toiselle puolelle suomea muuttanut työntekijä voidaan irtisanoa hyvinkin nopeasti ja hänen tilalleen voidaan ottaa uusi työntekijä. Nykyään työntekijältä vaaditaan sellaista sitoutumista työpaikkaa, että hän on valmis raapimaan elinkustannukset ”jostain muualta” kuin palkasta, mutta samaan aikaan työnantajalta ei vaadita edes sitoutumista valitsemaansa työntekijään edes sen verran, että työnantaja joutuisi maksamaan työn vastaanottamisesta aiheutuneet kustannukset.

Nykyisessä työmarkkinatilanteessa se kannustava keppi pitäisi suunnata yksinomaan työnantajaan…

Työtön ei kelpaa

http://www.ksml.fi/kotimaa/Varap%C3%A4%C3%A4toimittaja-Pasanen-Ty%C3%B6tt%C3%B6mi%C3%A4-on-mutta-ty%C3%B6ntekij%C3%B6ist%C3%A4-on-silti-pulaa/1014174?pwbi=17be0fee7b27ff3941236fcdd053bc0a

Tässähän ”tämä” työministeriön ja työvoimavirkailijoiden työn tulos on sitten luettavissa.

Työtä olisi tarjolla, mutta moni yritys kärsiin työvoimapulasta.

Työttömät eivät kelpaa, koska ikä, terveys tai muu sopimattomuus vapaina oleviin työtehtäviin ovat esteinä työllistymiseen.

Mitä sitä turhia hienostelemaan ”muusta sopimattomuudesta” – sanotaan vaan ihan suoraan: Miksi kukaan palkkaisi työttömän kun työministeriö on vuosikymmenien ajan levittänyt propagandaa, että työttömyyden syynä ei ole työpaikkojen puute vaan työttömien henkilökohtaiset ominaisuudet 1. päihdeongelmat, 2. mielenterveydelliset häiriöt, 3. elämänhallinta ongelmat, 4. laiskuus, 5. koulutuksen puute, …

Kuvahaun tulos haulle angry smileyKuvahaun tulos haulle angry smiley

Jokaiseen työpaikkaan löytyy koulutettuja työnhakijoita, jotka ovat valmiita muuttamaan työn perässä, mutta työllistymisen estää ainoastaan työnantajien kohtuuttomat vaatimukset.

Yrityksen sortuessa huutamaan työvoimapulaa samaan aikaan kun satojatuhansia koulutettuja etsii palkkatöitä, pitäisi herättää epäluottamuksen yrityksen johdon kykyihin ja sitä kautta pitäisi herättää huolta yrityksen toiminnan epävarmuudesta. Aikaisemmista virheistä voisi sen verran ottaa opiksi ettei ihan yhtä luottavaisesti suhtaudu yrityksen kasvunäkymiin, jos oman yrityksen toiminta on kovin tiiviisti sidoksissa työvoimapulaa huutavan yrityksen toimintaan.