Tapaus tutkimatta, mutta…

Kaikki mahdolliset tilanteet on hyödynnettävä kun lietsotaan vihaa työttömiä kohtaan: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000004895632.html

Tapausta ei ole vielä edes tutkittu kun yksi rientää julistamaan, että TODENNÄKÖISESTI syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat ovat syynä kolmoismurhaan – ja syyt tapahtuneeseen on kirjoitettu tässä nimenomaisessa järjestyksessä.

Jokainen työtön on luultavasti oppinut, että yleisen propagandan mukaan työttömyyttä ja syrjäytymistä pidetään synonyymeina, koska levitettävän propagandan mukaan työttömyys ei johdu työpaikkojen puuttumisesta vaan työttömien puuttuvista työhaluista ja mielenterveydellisistä ongelmista. Myös tilanteen hyödyntävä henkilö rientää vaatimaan tapauksen perusteella työttömille lisää kyykytystä:

”Lauerman mukaan syrjäytymisen ehkäisyllä kamppaillaan samalla henkirikollisuuden vähenemisen puolesta.

– Se vaatii paljon yhteiskuntapoliittisia, työvoimapoliittisia, päihdepoliittisia, sosiaalipoliittisia, koulutuspoliittisia ynnä muita keinoja.”

Minä en tiedä, mitkä tekijät ovat olleet syynä tähän ikävään lopputulokseen päätyneeseen tapahtumaketjuun, joten en ota kantaa itse tapaukseen. Toivottavasti verovaroista palkkaa nostavat poliisit tutkivat tapauksen eivätkä ole millään tasolla antamassa henkilölle ”tuomiota” syrjäytymisestä ja/tai työttömyydestä, sillä ne eivät ole lain mukaan rikoksia vaan niiden varjolla suomessa syyllistytään ihmisoikeusrikoksiin. Vuosia jatkuneen työttömiin kohdistuneen vihapropagandan vuoksi palkastaan veroja maksavat ovat unohtaneet, että verovaroja käytetään paljon muuhunkin kuin työttömien elättämiseen. Verojen määrästä ei voida yksistään syyttää työttömiä, vaikka kieltämättä työttömyyteen liittyvää vihapropagandaa hyödyntäen yhteiskunnan kukkarosta kupataan melkoisia summia.

Olen useampia kertoja kirjoittanut tässä blogissa, minkälaista asiatonta kohtelua työtön saa osakseen kun viranhaltijoille annetaan mielivalta, jota kukaan ei edes halua valvoa – ja missään muodossa kukaan ei kanna vastuuta – toiminnasta, tuloksesta tai edes verovarojen tuloksettomasta käytöstä.

Auttamista vai psykologista sodankäyntiä?

Annetaan ymmärtää, mutta ei kuitenkaan kerrota

Työttömän vapaaehtoinensuostumuspakko

Selvitys työnhausta toimeentulotukea haettaessa

Sairas vihan lietsonta saisi loppua

TE-toimiston selvityspyyntö

Työttömän väärä aktiivisuus

Suomessa työttömien tilanne on todella vaikea, mutta älkää antako provosoida itseänne tunteenpurkauksiin, joita sitten hyödynnetään uusina lyömäaseina työttömien kyykytyksessä. Ainoa keino saada työttömien kyykytys loppumaan on hyödyntää kaikki lailliset keinot: Äänittäkää tapaamisenne, säilyttäkää asiakirjat, ottakaa kuvakaappauksia mollin sivuilta, pyytäkää tulosteita omista tiedoistanne (kerran vuodessa ne saa ilmaiseksi), tehkää kanteluta ja valituksia, sillä jossain vaiheessa likainen totuus paljastuu ja lain rikkojat saavat tuomionsa oikeuden edessä.

Valitettavasti työttömien kyykytyksessä käytetään omankädenoikeutta, mutta älkää missään tapauksessa antako provosoida itseänne käyttämään omankädenoikeutta, sillä se hyödynnetään jälkeenpäin oikeutuksena kyykyttää työttömiä.

Viime vaaleissa eräs puolue hyväksikäytti työttömien asiatonta kohtelua ja heidän oikeutta äänestää: Puolueen äänitorvet toitottivat tempputyöllistämisen lopettamisen puolesta, mutta jättivät vain kertomatta, mitä tuovat tempputyöllistämisen tilalle. Pyrkikää mahdollisuuksien mukaan välttämään itsenne hyväksikäyttö – kun teitä hyödynnetään vallan saamiseksi tai huomion harhauttamisessa tärkeistä asioista epäoleellisiin.

Älkää vaietko, mutta ottakaa huomioon omat henkiset kestokyvyt, jos tuotte työttömyyteen liittyviä epäkohtia julkisuuteen, sillä palaute on vuosia jatkuneen onnistuneen vihapropagandan vuoksi armotonta.

Päivitys 21.8.2017

Seuraavasta linkistä löytyvän tiedon valossa –  ikäviä tapahtumia ei pitäisi käyttää oikeutuksena lisätä työttömien kyykyttämistä.

http://www.hs.fi/tiede/art-2000005251363.html

 

Mainokset

Tutkintapyyntö poliisille

Aina silloin tällöin törmää neuvoihin, joissa kehotetaan tekemään poliisille tutkimuspyyntö, jos viranhaltija rikkoo lakia. Löytyy kommentteja, että ellei ihminen itse vaivaudu pitämään omista oikeuksistaan kiinni, niin kärsikööt laiskuutensa nahoissaan. Löytyy myös tiukkoja mielipiteitä, että viranhaltijan simputtamaksi joutunut  pitäköön lärvinsä kiinni, jos ei löydy kanttia viedä asiaa eteenpäin poliisin tutkittavaksi.

On täysin selvää, että yhdelläkään viranhaltijalla ei ole oikeutta hävittää toimitettuja asiapapereita tai antaa vääriä tietoja valvoville viranomaisille ettei toimitettuja asiappapereita ole vastaanotettu. Minä tein tutkintapyynnön poliisille (Olen peittänyt alla olevista esitutkinnan päätöksistä poliisien nimet, koska ainakin toinen teki päätöksen omalla nimellään toisen henkilön antaman käskyn mukaisesti):

b poliisi 11.2.2007

Oikeus toimeentulotukeen määritellään laissa ja toimeentulotuen tarve osoitetaan asiakirjoilla. Sosiaalityöntekijöiden poliisille antaman selityksen mukaan olin jättänyt toimittamatta tulo- ja menoselvityksiä.  Sosiaalitoimi oli myös antanut erehdyttävää tietoa, että toimeentulotukilaskelman tekemisessä on välttämätöntä, että toimeentulotuen hakija on henkilökohtaisesti paikalla.

Tulos: Ei rikosta.

Simputus jatkui ja päätin tehdä uuden tutkintapyynnön, johon liitin todisteet, että meno-ja tuloselvitykset on toimitettu kirjaamon kautta.

b poliisin esitutkinnan päätös 8.6.2007

Materiaalista ei löytynyt todisteita kirjaamon kautta toimitetuista tulo- ja menotositteista. Tieto tehdyistä kanteluista laillisuusvalvojille löytyi, mutta ei niiden sisältöä. Papereista löytyi tieto, että olin kieltäytynyt menemästä työpaikkaan terveydellisten syiden takia, mutta jätettiin huomioimatta, että kyse oli vain toisen henkilön tarkoitushakuisesti laatimasta lausunnosta. Itse asiassa, vaikka olisin kieltäytynyt miljoonasta työpaikasta, niin se ei kumoa Hallintolakia tai sosiaalityöntekijän velvollisuutta toimia virka-asemassa lain edellyttämällä tavalla.

Leuka loksahti alas kun luin, että materiaali olisi sisältänyt lehtileikkeitä. Sain kaikki asiakirjat takaisin ja sain myös tiedon, että olivat ottaneet päätöstä varten muutamia kopiota toimittamastani aineistosta.  Kävin läpi koko nivaskan, mutta yhdestäkään numeroidusta liitteestä ei löytänyt lehtileikkeitä, eikä myöskään tietoa kokoavasta liitetaulukosta. Olin niputtanut 235 kopiota nipuksi poikittaisella A4-paperilla ja kirjoitin paperiin alapuolella olevasta kuvasta näkyvän tekstin. Tämän niputuspaperin toiselta puolelta löytyivät nämä mainitut lehtileikkeet – minun olisi pitänyt varmistaa, että paperin toisella puolella ei ole ymmärtämistä vaikeuttavia lehtileikkeitä.

 

poliisi löysi kääntöpuolelta

Yllä olevassa kuvassa A4-paperi on siis taitettuna. Olin siis kaksi kertaa yrittänyt tehdä tutkintapyynnön Tampereen poliisille ja minulle tuli täysin selväksi, että papereista olisi löytynyt kärpäsenpaskakin ennen kuin todisteet kirjaamon kautta toimitetuista asiakirjoista. Minun käsitys poliisin merkityksestä lain ja järjestyksen ylläpitäjänä sai aikamoisen kolauksen, mutta nyt on selkeä kuva poliisin työtehtävistä.

Jos joku ihmetteli, miksi poliisille toimitetut paperit eivät olleet aikajärjestyksessä… Asiapaperit olivat siinä järjestyksessä kuin minä olin saanut ne haltuuni. Jotkin asiapaperit sain kuukausien viipeellä.

Tulos: Ei Rikosta.

Koska mielestäni tässä on kuitenkin kyse lain rikkomisesta, niin lähetin kirjelmän valtakunnan syyttäjälle. Valtakunnan syyttäjä siirsi asian eteenpäin…

 

b syyttäjä II

Tulipa sitten vielä kolmannen kerran varmistettua…

Sosiaalityöntekijät olivat väittäneet, että minulle on myönnetty ne toimeentulotuet, jotka voidaan myöntää. Sosiaalityöntekijöiden tiedossa olisi pitänyt olla, mitkä liitteet on toimitettu ja minun yleisestä käytännöstä poikkeava kohtelu, koska Tampereella ei ole yleisenä käytäntönä pyytää tiliotteita ratkaisupäivämäärälle saakka.

Edelleenkään ei kiinnostanut pätkän vertaa tieto, että toimeentulotuen kannalta tarpeelliset asiakirjat oli todistettavasti toimitettu kirjaamon kautta. Todetaan vaan, että toimeentulotuen hakijan velvollisuus on toimittaa toimeentulotuen myöntämisessä tarvittavat tiedot.

Hallintolain mukaan on saavuttava henkilökohtaisesti paikalle, jos se on asian hoitamiseksi tarpeen, mutta toimeentulotuen myöntäminen on puhtaasti asiapapereihin perustuva päätös, jolloin pitäisi löytyä riittävät perusteet, miksi toimeentulotuen hakijan pitäisi toimittaa asiakirjat henkilökohtaisesti tai olla henkilökohtaisesti läsnä.

Opas toimeentulotukilain soveltajalle ei kumoa muuta lainsäädäntöä. Toimeentulotukihakemus voidaan hylätä sen perusteella ettei tarpeellisia asiakirjoja ole toimitettu, mutta toimeentulotukihakemusta ei voida hylätä siinä tapauksessa, että tarpeelliset asiapaperit on todistettavasti toimitettu. Toimitetuista asiapapereista löytyi kirjaamon kuittaukset ja sen lisäksi löytyi ”kuittauksia” vastaanotetuista asiapapereista sosiaalitoimen omista asiakirjoista.

Eiköhän se ole omankädenoikeus, joka antaa oikeuden valikoida todisteet.