Sosiaalitoimi auttaa jälleen…

Sain jälleen kerran erittäin näyttävästi kirjeen Tampereen kaupungilta:

Kirjeessä siis ilmoitetaan, että minut on luokiteltu avopalveluiden tarvitsijaksi/käyttäjäksi:

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/88.html

Tampereen kaupungin omilta sivuilta löytyy googlaamalla ”avopalvelut” seuraava sivu:  http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/organisaatio/hyvinvoinnin-palvelualue/avo-ja-asumispalvelut.html

Minusta on lähinnä nöyryyttävää, että minut luokitellaan työttömyyden perusteella ryhmään, jossa ihmiset tarvitsevat apua erilaisiin arkielämän taitoihin ja toimintoihin.

Edellinen lähinnä kunnialoukkauksena tulkitsemani luokittelu ei edes riitä, vaan siitä pitää tiedottaa myös ulkopuolisille ihmisille. Mielestäni sosiaalitoimella pitäisi olla aina salassapitovelvollisuus, mutta näköjään  tietoa ”asiakkuudesta” saa kuitenkin levittää käyttämällä kirjekuoria, joissa selkeästi ilmoitetaan kirjeen lähettäjäksi ”avopalvelut”.

Kyseisessä kirjeessä siis ilmoitettiin aikavarauksesta:

Palveluntarvetta ei ole edes arvioitu ja oikeastaan kyse lienee tilaisuudesta, jossa ilmoitetaan lain velvoittavan minua osallistumaan palkattoman työn tekemiseen tai osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan. Minä haluan tämän kirjallisena ja allekirjoitettuna ettei jälkipyykkiä pestessä tule kiistaa suullisesti esitetyn asian sisällöstä.

Tampereen kaupungin tavasta mainita selkeästi kirjeen lähettäjä tuli mieleen olisiko hyväksyttävää lähetellä esim. kansanedustajille ja viranhaltijoille heidän kotiosoitteisiin kirjeitä, joissa päällä lukisi:

Sadistiset pervopalvelut/ Pedofiilit.

(Osoite luottamuksellinen)

Varoitus: Älkää vain lähetelkö tällaisia palvelutarjouskirjeitä, vaikka tekisi mieli toteuttaa samaa vastanöyryytystä, leimaamista ja elämää rajoittavien huhujen levittämistä kuin nykysuomessa on sallittua työttömien kohdalla.

 

 

Tampere …lainen

http://www.tamperelainen.fi/blogi/472040-kiitos-tays-ja-acuta

kannala-iskee-jalleen

En ole koskaan eläessäni käyttänyt Taysin tai Acutan palveluja, joten en voi ottaa kantaa niiden palveluun henkilökohtaisen kokemuksen perusteella. Sen verran olen kuullut, että köyhällä pitää olla vähintään pää kainalossa ennen kuin kannattaa lähteä hakemaan apua Acutasta. Edellä mainitun perusteella  Tampereen seudulla asuvalla köyhällä on syytä olla varattuna akuuttia hätätilannetta varten rahat yksityislääkärin päivystysmaksuihin.

Kannala kirjoittaa Tamperelaiseen jokaiseen talouteen jaettavaan ilmaislehteen omalla kuvalla varustettuja kirjoituksia, joten moni tamperelainen pystyy tunnistamaan Kannalan ulkonäön perusteella. Erikoista, että joulun alla viitenä päivänä Acutassa ystävällistä palvelua saanut Kannala ei mitenkään yhdistä omaa työasemaansa saamaansa hyvään ja nopeaan palveluun. Vielä erikoisempaa on, että Kannala tietää seuraavan seikan: ” Ongelma onkin juuri siinä, että nämä omaan napaan tuijottajat tuntuvat olevan niitä, joilla rahaa ei ole, mutta yhteiskunnan pitää palvella juuri heitä ja nopeammin kuin niitä, jotka koko lystin maksavat.

Mistä ihmeestä Acutassa omaa vuoroaan odottava tietää samaan aikaan acutassa asioivan toisen ihmisen varallisuuden tai hänen maksamien verojen määrän? Yleensä kukaan ei edes tiedä vieressä odottavan terveystilannetta, ammattia tai edes nimeä, jolla voisi verotoimistosta käydä kyselemässä henkilön mahdollisesti maksamien verojen määrää. Myöskään ulkonäön perusteella ei voi päätellä henkilön tulotasoa tai verojen maksua, koska yleensä acutaan lähdetään kiireellä, jolloin rikkaallakin saattaa olla huolittelematon ulkonäkö ja päällään ne vuosien kuluessa repsahtaneet lempivaatteet tai jotkin muut kuluneet kotityöskentelyvaatteet.

Oikeastaan, yksikään ulkopuolinen henkilö ei voi edes päätellä, onko toisen ovien koputtamisella ja hoidon kiirehtimisellä perusteita vai ei. Täytyy muistaa, että jopa lääkärin tutkimia potilaita on lähetetty kotiin riittämättömällä hoidolla ja väärällä diagnoosilla, joten maallikon täydelliseen tietämättömyyteen perustuvia diagnooseja ei kannataisi edes yrittää tehdä. Mielestäni vaikuttaa siltä, että Kannala itse on se omaan napaa tuijottaja, joka heittää perusteettomia herjoja niiden henkilöiden päälle, jotka hidastavat hänen hoitoon pääsyä. Kannalan odotusaika näinä viitenä käyntikertana on ollut pisimmillään reilu kaksi tuntia… olen lukenut, että Acutassa odotusajat olisivat useita tunteja, joten Kannalan odotusajat vaikuttavat kovin lyhyiltä.

… ja jälleen kerran tilanne on hyödynnettävä vihan lietsomisessa köyhiä kohtaan ja ”syylliset” eivät voi olla muuta kuin niitä paarialuokkaan kuuluvia köyhiä, jotka osaavat vain vaatia. Vaikka Kannala maksaisikin palkastaan veroja, niin Acutan kustannuksiin hänen verojaan käytetään niin merkityksetön summa ettei Kannalalla ole mitään perusteita paukutella henkseleitään lystin maksajana.

Mielestäni Kannalan kirjoitus edustaa ala-arvoista journalismia.

Aikaisempi kirjoitukseni Kannalan toimenkuvasta vihan lietsojana löytyy seuraavasta linkistä: Laiskuus tulee Tampereelle kalliiksi.

Muutkin saa osansa köyhän simputtamisesta

Onnistuin saamaan myönteisen toimeentulotukipäätöksen maaliskuulle ja maksatuspäiväksi ilmoitettiin 1.3.2016.

Aikaisemmin toimeentulotuki on maksettu ilmoitettuna päivämäärällä, mutta tällä kertaa sain toimeentulotuen tililleni vasta 7.3.2016. Harmillista oli, että juuri tässä nimenomaisessa kuussa en ollut jättänyt riittävästi rahaa vuokranmaksua varten. Helmikuulle tuli maksettavaksi kaksi sähkölaskua ja sen lisäksi nostin 12.2.2016 ottoautomaatilta 20 euroa ruoan ostamista varten, joten maaliskuun vuokranmaksua varten ei jäänyt tilille riittävästi rahaa.

vuokranmaksu

Tänään huomasin maaliskuun tuen tulleen tilille ja maksoin loput vuokrasta eli tuon 0,53 euroa. Ensin ajattelin ottaa yhteyttä vuokranantajaan ja kysyä, jos voisin maksaa tuon puuttuvan 0,53 euroa seuraavan vuokranmaksun yhteydessä, mutta ehkä maksamisesta oli vähemmän lisävaivaa kuin kyselyihin vastaamisesta. Sitä riskiä en halunnut ottaa, että tuon 0,53 euron takia joutuisin maksamaan 15 euron huomautuslaskun – luultavasti/toivottavasti 6 päivän viivästymisestä ei vielä lähetetä huomautuslaskua.

Tampereen kaupunki ilmoittaa päätöksessä, että ”Viivästysmaksut ja perinnästä aiheutuvat kulut eivät ole toimeentulotukeen oikeuttavia menoja”, mutta toimentulotuen maksatuksen viivästyessä asia kannattaa viedä valittamalla eteenpäin.

Täytynee seuraavien kuukausien kohdalla ennakoida yhä paheneva simputtaminen.

Pahinta tämän kaltaisessa tilanteessa on epävarmuus saako koko kuukauden aikana yhtään mitään tukea… tai saako seuraavan kerran tukea vasta kahden, kolmen tai neljän kuukauden kuluttua (viiden kuukauden odottelusta on jo kokemusta).

Kun annetaan sosiaalityöntekijöille oikeus simputtaa toimeentulotuen tarpeessa olevaa, niin ehkä olisi syytä ottaa huomioon myös ulkopuolisille ja täysin syyttömille palkansaajille aiheutettu lisätyö. Aiemmin minuun kohdistunut laajennettu tuplaselvitysvelvollisuus aiheutti täysin tarpeetonta lisätyötä pankin henkilökunnalle.

Laskelma eli toimeentulotuen suuruus

Alla on toimeentulotukilaskelma syyskuulle 2006 ja päätös on tehty 2.11.2006 eli yli kaksi kuukautta jälkikäteen:

1. kuva päätös 2.11.2006

Syys- ja lokakuu on jo eletty, joten myös syyskuun vuokra oli pitänyt maksaa ettei pysäyttämätön häätöprosessi olisi lähtenyt käyntiin.

Laskelmassa tuloina on huomioitu suoraan vuokranantajalle maksettu asumistuki 253,70 euroa ja syyskuussa laskujen maksamiseen lainattu 147 euroa. Laskelmassa on huomioitu menoina vuokrasta 322,71 euron osuus ja sähkölaksu 46,30 euroa. Perusosaa on alennettu -40 %:lla, jolloin toimeentulotuen perusosan teoreettinen miniminormi olisi ollut 229,62 euroa kuukaudessa.

elokuu 2

Kun suomen lailla pyyhitään persettä ja toimeentulotuki myönnetään kuukausien viipeellä, niin voidaan vuokran ja sähkölaskun maksua varten  lainatut rahat laskea tuloksi.  Todellisuudessa syyskuun tuloksi tulee asumistuki 253,70 euroa ja myönnetty toimeentulotuki 197,93 euroa, josta tietenkin täytyy maksaa laskut eli vuokra 347,00 euroa ja sähkölasku 46,30 euroa. Näin käytännössä toimeentulotuen miniminormiksi jää  58,33 euroa kuukaudessa, joka on maksettu kaksi kuukautta jälkikäteen (edes 229,62 eurosta, saati 58,33 euron summasta ei enää maksella huomautuslaskuja ja toimeentulotuessa näitä laskunmaksun viivästymisestä aiheutuvia ylimääräisiä menoja ei edes huomoida menoina, vaikka ne olisivat seurausta sosiaalitoimen ”auttamisesta”).

Tein päätöksestä valituksen Hallinto-oikeuteen, jossa todettiin ettei perusteita perusosan alentamiseen 40 %:lla ole olemassa, mutta en osannut valittaa laskujen maksuun lainattujen rahojen laskemisesta tuloksi. Nyt löytyy jo ennakkopäätöksiä, että lainoja ei voi laskea tuloksi: Lainat toimeentulotuessa. Tampereen kaupunki maksoi yli vuoden kuluttua Hallinto-oikeuden päätöksen velvoittamana vain tuon miinustetun 40 %:n verran perusosaa.

Sain siis syyskuun 2006 toimeentulotuen vasta marraskuun 2006 alkupuolella ja edelleen lokakuun toimeentulotuesta piti vääntää. Arvatkaapa vaan oliko loka- ja marraskuun vuokra jo maksettu kun lopulta piti tehdä toimeentulotukilaskelma kyseisille kuukausille – tai hylkäävä päätös (?). Lokakuun päätös tehtiin ”jo” tammikuun 10. päivänä, joka taitanee vastata nopeudeltaan sosiaalityöntekijöiden näkemystä ”rahat tänne ja heti”.

Seuraavassa lisäselvityspynnössä todetaan lokakuun toimeentulotukilaskelmaan yleensä riittävä tiliote toimitetuksi ja vastaanotetuksi, mutta vaaditaan tiliotetta 27.11.2006 saakka (tiliote tähän saakka tulee postitse noin joulukuun puolenvälin jälkeen), jotta voitaisiin laskea toimeentulotuki lokakuulle. Luultavasti tuossa vaiheessa olin toimittanut jo marraskuussa tulleen tiliotteen, mutta minun kohdalla toimeentulotukipäätöstä ei voitu tehdä ellen toimittanut tiliotteita ja muita asiapapereita useampana kappaleena. Tuija Rajalan selvityksen mukaan Tampereen kaupungilla ei ole yleisenä käytäntönä pyytää tiliotteita ratkaisupäivämäärälle saakka, mutta minun kohdalla ei voitu myöntää toimeentulotukea samalla tavoin vaan vaadittiin tiliotteita kuukausia eteenpäin eli tulevaisuuden tiliotteita (lisäselvityspyyntö on päivätty 22.11.2006 ja siinä vaaditaan lokakuun toimeentulotukipäätökseen tiliotetta 27.11.2006 saakka – eikä lokakuun toimeentulotuen myöntämisen ehtona voida edes pitää tiliotetta samalle ajalle kuin toimeentulotuki myönnetään).

2. kuva 22.11.2006 lisäselvityspyyntö

Kun toimeentulotuki myönnetään näin ”helposti”, niin jokainen varmaan ymmärtää ettei toimeentulotuen hakeminen ja työnhaku onnistu yhtäaikaisesti. Koskaan ei tiedä, milloin seuraavan kerran saa rahaa tai kuinka paljon. Ellei ole sellainen henkilö, joka elää päivän kerrallaan, niin melkoisella varmuudella kärsiin unettomista öistä ja stressin määrä on tarpeettoman suuri.

Edellisen kaltainen toimeentulotuen myöntäminen ei tapahdu lain mukaisesti, joten tein kanteluita ja lähetin myös turhia viestejä Tampereen kaupungin sosiaalitoimeen. Seuraavassa on sosiaalipalvelupäällikkö Maria Palmgrenin esittämä käsitys lain mukaisesti toteutetusta palvelusta, joka koskee siis jo aiemmin kirjoittamani toukokuun 2007 toimeentulotukipäätöstä. Pelkästään hallinto-oikeuden päätöksen perusteella voidaan todeta, että minua ei kohdeltu lain mukaan ja siihen perustuen.

 

kuva 3. oikein toimittu

 • Sosiaalipalvelupäällikön tulisi tuntea laki toimeentulotuesta.
 • Sosiaalipalvelupäällikön pitäisi tietää, mitä asiakirjoja tarvitaan toimeentulotuen myöntämisessä.
 • Sosiaalipalvelupäällikön tulisi myös tietää, että toimeentulotuenhakijoita tulee kohdella yhdenvertaisesti, jolloin yksittäistä toimeentulotuen hakijaa ei voida simputtaa muita laajemmalla selvitysvelvollisuudella.
 • Sosiaalipalvelupäällikkö tulee tietää, mitä asiakirjoja on toimitettu ja milloin, ennen kuin hän voi ottaa kantaa palvelun lain mukaisuuteen.
 • Sosiaalipalvelupäällikön tulisi myös olla siinä määrin työkykyinen, että ymmärtää päivämäärien merkityksen suhteessa toisiin päivämääriin eli käsitys menneisyydestä -nykyisyydestä – tulevaisuudesta tiettyyn päivämäärään nähden pitäisi kuulua käsityskyvyn piiriin.

Sosiaalipalvelupäällikkö Maria Palmgren pitää siis lain mukaisena, että…

 • vaaditaan tulevaisuuden tiliotteita
 • lain mukaista toimeentulotukea tulevalle kuukaudelle ei tarvitse myöntää
 • toimeentulotuenhakijoita ei tarvitse kohdella yhdenvertaisesti
 • sosiaalityöntekijällä on oikeus olla vastaanottamatta toimitettuja lisäselvityksiä
 • Tampereen kaupungin sosiaalitoimen työntekijöillä ei ole velvollisuutta ohjata viestiä edelleen oikealle henkilölle (minä lähetin lisäselvitykset kirjaamon kautta suoraan sosiaalityöntekijälle ja sen lisäksi hänen esimiehilleen, jonka jälkeen todettiin etten toimittanut lisäselvityksiä, vaikka ne on kuittaantunut vastaanotetuksi useissa sosiaalitoimen laatimissa asiakirjoissa).
 • sosiaalityöntekijällä on oikeus simputtaa ja antaa valheellisia lausuntoja ”että on myönnetty ne toimeentulotuet, joita voidaan myöntää” ja jättää mainitsematta, että on lain vastaisesti asetettu toimeentulotuen myöntämisen ehdoksi tulevaisuuden tiliotteita ja sellaisia lisäselvityspyyntöjä, joita ei edes voida pitää toimeentulotuen myöntämisen ehtona.

On tietenkin aika utopista odottaa sosiaalityöntekijöiden toimivan lain mukaisesti kun edes sosiaalipalvelupäällikkö ei näe siihen mitään syytä.

Minun kohdalla ei voida puhua lain noudattamisesta vaan kohtelu menee reippaasti sadismin puolelle. Suomessa on voimassa Suomen laki, mutta jostakin kumman syystä sallitaan lakia rikkovat käytännöt. Laillisuusvalvonta ei toimi, koska laillisuusvalvonnalle riittää viranhaltijan antama lain mukainen selvitys/väite ja sen lisäksi suhtaudutaan asiakirjoillakin todistettavissa oleviin tapahtuneisiin tosiasioihin ylimielisesti.

Toimeentulotukipäätöksen tekemiseen tositteet tuloista ja menoista on katsottava riittäviksi, mutta nykyisin vaaditaan myös tiliotetta, mutta silloinkin viimeisin postin tuoma tiliote pitäisi riittää eikä voida vaatia ylimääräisiä lisämaksullisia tiliotteita. Verkkopankista tiliotteet saa tietenkin helposti edelliselle päivämäärälle, jos on käytettävissä tietokone, nettiyhteys ja ne verkkopankkitunnukset, mutta näitä ei voi pitää edellytyksenä toimeentulotuen hakemisessa.

Oikeus toimeentulotukeen määritellään laissa ja tarve osoitetaan asiapapereilla, jolloin henkilökohtaista käyntiä ei voida asettaa toimeentulotuen myöntämisen ehdoksi. Hallintolaki velvoittaa olemaan henkilökohtaisesti läsnä, jos se on asian hoitamiseksi välttämätöntä, mutta pitää olla riittävät perusteet, miksi henkilön pitäisi henkilökohtaisesti toimittaa asiapaperit tai olla läsnä kun tehdään toimeentulotukilaskelma.

Viranhaltijan esteellisyys – oikeus simputtaa

Kokemukseni mukaan viranhaltijan virka-asemassa toteuttamaa asiatonta simputusta on erittäin vaikea hyväksyä todeksi ja vielä vaikeampi ymmärtää, joten käytän hyväksi kuvia asiakirjoista ja linkeistä löytyy tarkempaa tekstiä asiasta.

Sosiaalityöntekijä Päivi Raunio-Tuominen:

Tein siis toimeentulotuen myöntämisessä tapahtuneista simputuksista tutkimuspyynnön poliisille 4.1.2007 ja 11.6.2007 , josta kirjoitin tarkemmin tuolla: Tutkintapyyntö poliisille

b syyttäjä sivu 2

Olin ilmoittanut työvoimatoimistoon, että tietojani ei saa jatkossa antaa sosiaalityöntekijä Päivi Raunio-Tuomiselle, eikä hän voi osallistua minun asioiden hoitamiseen, ja asiaa olin perustellut tekemilläni kanteluilla laillisuusvalvojille. ”Kuittaus” kiellon vastaanottamisesta näkyy alla olevassa kuvassa päivämäärän 16.2.2007 tekstissä.

Kuinka toimeentulotuen lisäselvityspyyntö toimii

1. tieto toukokuun kielt.päätöksestä

Yllä olevasta kuvasta löytyy myös tieto, että Päivi Raunio-Tuominen ”hoitelee asioitani” edelleen 10.5.2007. Luulisi, että kuukausia sen jälkeen kun olin tehnyt ensimmäisen tutkintapyynnön poliisille, sosiaalityöntekijä Päivi Raunio-Tuominen olisi ollut virka-asemassaan ”jollakin tasolla” esteellinen jatkamaan minun simputtamistani.

Työvoimavirkailija Eila Rantanen:

Sain ikikarenssin tammikuussa 2006 kun työvoimavirkailija Eila Rantanen antoin osoituksen Tampereen hallintopalvelukeskuksen HALOn kautta kirjastoavustajaksi: Ikikarenssiin 2006

Asiassa oli erikoista,  että minulle ei oltu myönnetty työllistämistukea lähes 7 vuoteen omaa koulutustani vastaavaan työpaikkaan, ja nyt yht’äkkiä olin taas oikeutettu työllistämistukeen. Tuossa vaiheessa olin tyytyväinen edes jostakin palkallisesta työpaikasta, joten en uskaltanut vaatia työllistämistukea valtiolle vaan ajattelin, että voisin sitten työhaastattelussa yrittää neuvotella paremmin koulutustani vastaavia töitä Tampereen kaupungilta.

b kirjasto 2

Viisi kuukautta myöhemmin työvoimavirkailija Eila Rantanen ei suostunut antamaan koulutustani vastaavaa osoitusta, joten pyysin osoituksen itse, josta sitten järjestyi toinen sanktio: Työttömän väärä aktiivisuus

sijoitusosoitus
Kuten edellisestä kuvasta selviää, niin työpaikkaosoitus tulostettiin kesäkuussa 2006. Mielestäni työvoimavirkailija Eila Rantanen ei voinut olla tietämättä yhteydenotostani HALOon ja sen vuoksi selvityspyyntöä ei tehty tuossa vaiheessa.

Kun sosiaalityöntekijä Päivi Raunio-Tuominen ja työvoimavirkailija Eila Rantanen tekevät yhteistyötä, niin saadaan seuraava kuvio:

kuukausi

Minulle ilmoitettiin aikavaraus 19.7.2006 päivätyllä kirjeellä. Tässä vaiheessa minulle oli tullut jo selväksi kummankin viranhaltijan käsitys omista työtehtävistään, joten en missään nimessä halunnut tavata kumpaakaan henkilökohtaisesti – saati molempia samanaikaisesti. Peruin aikavarauksen ja kerroin myös syyn, mutta aikaa ei peruttu.  Sosiaalityöntekijä Päivi Raunio-Tuominen ja työvoimavirkailija Eila Rantanen tapasivat 8.9.2006.

poistetaan

Kuten yläkuvasta voidaan todeta: Päivämäärällä 8.9.2006 tietoihini laitettu P5-lausunto poistettiin 17.1.2007. Aikoinaan pyysin tuohon P5-lausuntoon liittyviä asiapapereita, mutta  työvoimatoimisto luovutti minulle vain voimaan jääneeseen  R7-lausuntoon eli ikikarenssiin liittyvät asiakirjat.

Kun en saapunut aikavaraukselle 8.9.2006, niin tämän perusteella olisi voinut alentaa perusosaani kahden kuukauden ajan -20 %:lla (tässä vaiheessa minulta alennettiin jo -40 %:ia).

Jostain syystä selvityspyyntö ympäristöinsinöörin paikasta tehtiin vasta 6.11.2006:

6.11.2006 ymp.ins selityspyyntö

Kun tämä selvityspyyntö laadittiin kuukausia myöhemmin marraskuussa, niin teoriassa tämä olisi antanut uuden mahdollisuuden alentaa perusosaani  seuraavat kaksi kuukautta -40 %:lla, koska kyseessä olisi ollut toistuva kieltäytyminen, mutta tällä toiminnalla ei pyritty saamaan perusteita toimeentulotuen perusosan alentamiseen vaan saamaan työnhakutietoihini uusi merkintä kieltäytymisestä – luottaen etten pysty todistamaan kuukausia aiemmin tapahtunutta yhteydenottoa HALOon.

Käytännössä minulle myönnettiin takautuvasti kertarysäyksellä täysimääräinen toimeentulotuki ajalle 1.2.- 30.6.2006, joka luultavasti tapahtui puolivahingossa, kun ovista ja ikkunoista alkoi tippumaan laillisuusvalvojien selvityspyyntöjä. Heinä- ja elokuussa toimeentulotuen perusosaa alennettiin -20 %:lla. Syyskuusta 2006 aina marraskuuhun 2007 saakka perusosaani alennettiin -40 %:lla: Toteutunut toimeentulotuki. Tampereen sosiaalitoimessa oli käytäntönä alentaa perusosaa ns. ikikarenssiin joutuneilta ensin kaksi kuukautta -20 %:lla, jonka jälkeen jatkettiin perusosan  alentamista – 40 %:lla, vaikka työnhaku on voimassa ja uusia perusteita sanktioille ei ole olemassa.

Minä tein valitukset perusosan alentamisesta Hallinto-oikeuteen (joka ainoan kuukauden päätöksestä). Lokakuussa 2007 saatiin ensimmäinen päätös Hallinto-oikeudesta, jossa todettiin ettei perusosaa saa alentaa ilman perusteita ja silloinkin vain kaksi kuukautta kieltäytymiskuukautta seuraavina kuukausina (toisin, joku kirjoitti, että lakiteksti tarkoittaa täsmällisesti kaksi kuukautta eteenpäin kieltäytymispäivämäärästä).

Aina silloin tällöin törmää mielipiteeseen, että viranhaltijat eivät ole ilkeitä tai tahdo työttömälle/köyhälle pahaa, vaan työvoimavirkailijat ihan O I K E A S T I yrittävät auttaa työtöntä ja sosiaalityöntekijät puolestaan ovat kovasti H U O L I S S A A N työttömän taloudellisesta selviämisestä. Hmmmm…

Edellisestä tekstistä luultavasti kävi selväksi, että minä uskon työvoimavirkailijan ja sosiaalityöntekijän absoluuttiseen pahuuteen huomattavasti helpommin kuin uskoisin heidän tekevän työnsä asiallisesti ja lain mukaisesti.

Minkälainen ihminen työvoimavirkailijan pitää olla, että hän todellakin kuvittelee auttavansa työtöntä järjestämällä perusteettomia karensseja? Minkälainen ihminen työvoimavirkailijan pitää olla, että hän katsoo oikeudekseen päättää työnhakijan ”oikean” ammatin?

Minkälainen ihminen sosiaalityöntekijän pitää olla, että hän todellakin kuvittelee auttavansa köyhää viivyttelemällä lain mukaisen toimeentulotuen myöntämistä useilla kuukausilla ja käyttää kyseenalaisia keinoja koko toimeentulotukihakemuksen hylkäämiseen? Eiköhän toiminta ole sosiaalityöntekijältä täysin tietoista, koska laillisuusvalvojille osataan antaa lain mukainen selvitys ja jätetään kertomatta todelliset tapahtumat?

Tutkintapyyntö poliisille

Aina silloin tällöin törmää neuvoihin, joissa kehotetaan tekemään poliisille tutkimuspyyntö, jos viranhaltija rikkoo lakia. Löytyy kommentteja, että ellei ihminen itse vaivaudu pitämään omista oikeuksistaan kiinni, niin kärsikööt laiskuutensa nahoissaan. Löytyy myös tiukkoja mielipiteitä, että viranhaltijan simputtamaksi joutunut  pitäköön lärvinsä kiinni, jos ei löydy kanttia viedä asiaa eteenpäin poliisin tutkittavaksi.

On täysin selvää, että yhdelläkään viranhaltijalla ei ole oikeutta hävittää toimitettuja asiapapereita tai antaa vääriä tietoja valvoville viranomaisille ettei toimitettuja asiappapereita ole vastaanotettu. Minä tein tutkintapyynnön poliisille (Olen peittänyt alla olevista esitutkinnan päätöksistä poliisien nimet, koska ainakin toinen teki päätöksen omalla nimellään toisen henkilön antaman käskyn mukaisesti):

b poliisi 11.2.2007

Oikeus toimeentulotukeen määritellään laissa ja toimeentulotuen tarve osoitetaan asiakirjoilla. Sosiaalityöntekijöiden poliisille antaman selityksen mukaan olin jättänyt toimittamatta tulo- ja menoselvityksiä.  Sosiaalitoimi oli myös antanut erehdyttävää tietoa, että toimeentulotukilaskelman tekemisessä on välttämätöntä, että toimeentulotuen hakija on henkilökohtaisesti paikalla.

Tulos: Ei rikosta.

Simputus jatkui ja päätin tehdä uuden tutkintapyynnön, johon liitin todisteet, että meno-ja tuloselvitykset on toimitettu kirjaamon kautta.

b poliisin esitutkinnan päätös 8.6.2007

Materiaalista ei löytynyt todisteita kirjaamon kautta toimitetuista tulo- ja menotositteista. Tieto tehdyistä kanteluista laillisuusvalvojille löytyi, mutta ei niiden sisältöä. Papereista löytyi tieto, että olin kieltäytynyt menemästä työpaikkaan terveydellisten syiden takia, mutta jätettiin huomioimatta, että kyse oli vain toisen henkilön tarkoitushakuisesti laatimasta lausunnosta. Itse asiassa, vaikka olisin kieltäytynyt miljoonasta työpaikasta, niin se ei kumoa Hallintolakia tai sosiaalityöntekijän velvollisuutta toimia virka-asemassa lain edellyttämällä tavalla.

Leuka loksahti alas kun luin, että materiaali olisi sisältänyt lehtileikkeitä. Sain kaikki asiakirjat takaisin ja sain myös tiedon, että olivat ottaneet päätöstä varten muutamia kopiota toimittamastani aineistosta.  Kävin läpi koko nivaskan, mutta yhdestäkään numeroidusta liitteestä ei löytänyt lehtileikkeitä, eikä myöskään tietoa kokoavasta liitetaulukosta. Olin niputtanut 235 kopiota nipuksi poikittaisella A4-paperilla ja kirjoitin paperiin alapuolella olevasta kuvasta näkyvän tekstin. Tämän niputuspaperin toiselta puolelta löytyivät nämä mainitut lehtileikkeet – minun olisi pitänyt varmistaa, että paperin toisella puolella ei ole ymmärtämistä vaikeuttavia lehtileikkeitä.

 

poliisi löysi kääntöpuolelta

Yllä olevassa kuvassa A4-paperi on siis taitettuna. Olin siis kaksi kertaa yrittänyt tehdä tutkintapyynnön Tampereen poliisille ja minulle tuli täysin selväksi, että papereista olisi löytynyt kärpäsenpaskakin ennen kuin todisteet kirjaamon kautta toimitetuista asiakirjoista. Minun käsitys poliisin merkityksestä lain ja järjestyksen ylläpitäjänä sai aikamoisen kolauksen, mutta nyt on selkeä kuva poliisin työtehtävistä.

Jos joku ihmetteli, miksi poliisille toimitetut paperit eivät olleet aikajärjestyksessä… Asiapaperit olivat siinä järjestyksessä kuin minä olin saanut ne haltuuni. Jotkin asiapaperit sain kuukausien viipeellä.

Tulos: Ei Rikosta.

Koska mielestäni tässä on kuitenkin kyse lain rikkomisesta, niin lähetin kirjelmän valtakunnan syyttäjälle. Valtakunnan syyttäjä siirsi asian eteenpäin…

b syyttäjä sivu 2

b syyttäjä II

Tulipa sitten vielä kolmannen kerran varmistettua…

Sosiaalityöntekijät olivat väittäneet, että minulle on myönnetty ne toimeentulotuet, jotka voidaan myöntää. Sosiaalityöntekijöiden tiedossa olisi pitänyt olla, mitkä liitteet on toimitettu ja minun yleisestä käytännöstä poikkeava kohtelu, koska Tampereella ei ole yleisenä käytäntönä pyytää tiliotteita ratkaisupäivämäärälle saakka.

Edelleenkään ei kiinnostanut pätkän vertaa tieto, että toimeentulotuen kannalta tarpeelliset asiakirjat oli todistettavasti toimitettu kirjaamon kautta. Todetaan vaan, että toimeentulotuen hakijan velvollisuus on toimittaa toimeentulotuen myöntämisessä tarvittavat tiedot.

Hallintolain mukaan on saavuttava henkilökohtaisesti paikalle, jos se on asian hoitamiseksi tarpeen, mutta toimeentulotuen myöntäminen on puhtaasti asiapapereihin perustuva päätös, jolloin pitäisi löytyä riittävät perusteet, miksi toimeentulotuen hakijan pitäisi toimittaa asiakirjat henkilökohtaisesti tai olla henkilökohtaisesti läsnä.

Opas toimeentulotukilain soveltajalle ei kumoa muuta lainsäädäntöä. Toimeentulotukihakemus voidaan hylätä sen perusteella ettei tarpeellisia asiakirjoja ole toimitettu, mutta toimeentulotukihakemusta ei voida hylätä siinä tapauksessa, että tarpeelliset asiapaperit on todistettavasti toimitettu. Toimitetuista asiapapereista löytyi kirjaamon kuittaukset ja sen lisäksi löytyi ”kuittauksia” vastaanotetuista asiapapereista sosiaalitoimen omista asiakirjoista.

Eiköhän se ole omankädenoikeus, joka antaa oikeuden valikoida todisteet.

Rajalan selvitys

Kun asiasta vääntää tarpeeksi, niin aina kerta kerralta saadaan asiaan enemmän totuutta. Tässä on lisätietoa jo aiemmin esittämääni tapaukseen eli toukokuun 2007 lisäselvityspyyntöön.

b rajalan selitys

10.5.2007 minulle päätettiin tehdä kielteinen toimeentulotukipäätös toukokuulle 2007. Toteutus tapahtui normaalin käytännön mukaisesti samalla päivämäärällä laaditulla lisäselvityspyynnöllä. Toimitin lisäselvitykset kirjaamon kautta sosiaalityöntekijälle ja sen lisäksi hänen esimiehilleen Tuija Rajalalle ja Timo Ruoholalle, mutta minun toimeentulotukihakemus hylättiin, koska en toimittanut pyydettyjä lisäselvityksiä 25.5.2007 mennessä.

Kuten kaivelin vanhojatekstistä löytyvästä talukosta voi todeta, niin toimeentulotuki myönnettiin vaihtelevasti jopa useiden kuukausien viipeellä. Sosiaalityöntekijöille syntyi tarve selvittää kuinka pysyn hengissä ja onnistun maksamaan vuokrani. Taloudellinen tilanteeni oli täysin selvillä (menetin työmarkkinatuen 27.1.2006), mutta sosiaalityöntekijät katsoivat, että heidän epämääräisesti myöntämä toimeentulotuki oli peruste epäilylle muista tuloista ja varoista, koska en useista yrityksistä huolimatta kuollut enkä saanut häätöä asunnostani.

Tuija Rajala myöntää yllä olevassa selvityksessä, että tilitietojen pyytäminen ratkaisupäivään saakka ei ole Tampereella käytäntönä. Edellinen siis tarkoittaa, että minulta vaadittiin tiliotteet pidemmälle aikajaksolle kuin muilta toimeentulotuen hakijoilta, joten minua ei kohdeltu yhdenvertaisesti.

Tuija Rajala myöntää antamassaan selvityksessä, että toukokuun toimeentulotukihakemukseen olisi voinut tehdä päätös toimitetun tiliotteen perusteella, mutta siitä huolimatta tehtiin lisäselvityspyyntö ja hylättiin koko toimeentulotukihakemus. Tässä vaiheessa taisi jo olla LSLH päätös, että ” Lääninhallituksen käsityksen mukaan tositteet toimeentulotukeen kuuluvista menoista ja tuloista on jo pelkästään katsottava riittäväksi selvitykseksi toimeentulotukipäätöksen tekoa varten. Sen lisäksi voidaan pyytää tiliote, jos toimitetuista tositteista ei käy riittävän hyvin ilmi hakijan tulot ja ne menot, joihin toimeentulotukea haetaan tai on epäiltävissä, että hakijalla on muita tuloja tai varoja, jotka eivät näy toimitetuissa selvityksissä. Koska toimeentulotuka haetaan tietylle ajanjaksolle, sitä ajanjaksoa koskeva tiliote on usein riittävä. on pidettävä kohtuuttomana vaatia lisäksi pikatiliotteen hakemista pankkiautomaatilta ottaen huomioon mm. siitä hakijalle aiheutuvat lisäkustannukset.” Tuija Rajala ei voinut todeta, että me nyt vaan ollaan päätetty jatkaa samalla toimivaksi katsotulla linjalla, ja vaatia tiliotteet niiden toimittamispäivämäärille LSLH päätöksestä huolimatta.

Saattaa olla, että edellinen on ”se” oleellinen asia, jonka perusteella LSLH totesi ”Lääninhallitus kiinnittää Tampereen kaupungin huomiota vastaisen varalle, siihen, että toimeentulotukiasiakkaalta vaaditaan ainoastaan asian hoitamiseen liittyvät välttämättömät asiakirjat sekä toimeentulotukiasiat tulee käsitellä viivytyksettä.”

Sivukommenttina mainittakoot, että LSLH totesi päätöksen yhteenvedossa, että pyydettyjä lisäselvityksiä ei toimitettu 25.5.2007 mennessä.

Rahaa oli todella vähän ja suurin osa siitä vähästäkin kului toimeentulotuen hakemisesta aiheutuviin kopiointi-, paperi-, tulostinväri-, kirjekuori- ja postimaksuihin, joten en missään vaiheessa hakenut pankin tiskiltä niitä vaadittuja maksullisia lisätiliotteita sille päivämäärälle kuin ne toimittaa. Sanallisen lisäselvityksen toimitin, vaikka näitä sanallisia (kannustavia) selvityksiä ei edes voida pitää toimeentulotuen myöntämisen ehtona. Mikäli antamani lisäselvitys olisi tulkittu riittämättömäksi, niin siinä tapauksessa olisi pitänyt todeta ettei toimitetut lisäselvitykset olleet riittävät, eikä väittää ettei lisäselvityksiä toimitettu. Mutta, alkuperäinen tarkoitus olikin hylätä koko toimeentulotukihakemus eikä pyytää lisätietoja, joita ei lain mukaan edes voida vaatia toimeentulotuen myöntämisen ehtona.