Toimeentulotuessa tiliote on toimitettava

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2017/201702952

Edellisen Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella toimeentolotukihakemus voidaan hylätä, jos ei toimita pyydettyjä tiliotteita.

Omalla kohdalla heinäkuun jatkohakemuksessa ei ollut tiliotepyyntöä, mutta elokuun päätöksessä tilitiedot vaaditaan takautuvasti edellisen päätöksen kattavalta ajanjaksolta:

 

Aikaisemmin toimeentulotuen sai asiakirjoilla todistettavien tulojen ja menojen perusteella. Osa toimeentulotukea saaneista jätti kuitenkin laskut maksamatta, koska kokemuksen kautta he huomasivat, että heille myönnettiin uudelleen tukea samoihin laskuihin esim. häätämisen tai sähkönkatkaisun välttämiseksi. Tiedon levitessä yhä useampi saattoi käyttää keinoa lisätuen saamiseksi, jolloin alettiin vaatimaan tiliotteita, joista pystyttiin varmistamaan laskujen tulleen maksetuksi.

Valitettavasti tiliotteiden toimittaminen johti useisiin lisäongelmiin.

Toimeentulotuen myöntämistä viivästytettiin useita kuukausia, jolloin voitiin tilille tulleet lainarahat huomioida tulona ja kuukauden elämiseen myönnetty toimeentulotuki kutistui esim. 58, 33 euroon:

Vakavampi ongelma oli ehdottomasti sosiaalityöntekijän mahdollisuus tunkeutua toimeentulotuen hakijan yksityiselämään tiliotteilta löytyvän tiedon perusteella. Kuten seuraavasta merkinnästä voi päätellä, niin pelkästään laskujen maksu ei ollut riittävä tieto vaan tiliottelta olisi pitänyt löytyä muitakin tietoja:

Niin, tiliotteelta voisi hyvin helposti peittää tietoja menoista, jotka haluaisi pitää yksityiselämään kuuluvana tietona, mutta sekin oikeus on jo viety:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/eoar3000.sh?HAKUSANA=4181%2F4%2F11

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$APPL=ereoapaa&$BASE=ereoapaa&$THWIDS=0.49/1501942129_8374&$TRIPPIFE=PDF.pdf

 

Kollektiivinen viha köyhiä kohtaan johtaa pikku hiljaan olemassa olevan lain kumoamiseen/nakertamiseen köyhien osalta…

Mainokset

Sosiaalitoimi auttaa jälleen…

Sain jälleen kerran erittäin näyttävästi kirjeen Tampereen kaupungilta:

Kirjeessä siis ilmoitetaan, että minut on luokiteltu avopalveluiden tarvitsijaksi/käyttäjäksi:

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/88.html

Tampereen kaupungin omilta sivuilta löytyy googlaamalla ”avopalvelut” seuraava sivu:  http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/organisaatio/hyvinvoinnin-palvelualue/avo-ja-asumispalvelut.html

Minusta on lähinnä nöyryyttävää, että minut luokitellaan työttömyyden perusteella ryhmään, jossa ihmiset tarvitsevat apua erilaisiin arkielämän taitoihin ja toimintoihin.

Edellinen lähinnä kunnialoukkauksena tulkitsemani luokittelu ei edes riitä, vaan siitä pitää tiedottaa myös ulkopuolisille ihmisille. Mielestäni sosiaalitoimella pitäisi olla aina salassapitovelvollisuus, mutta näköjään  tietoa ”asiakkuudesta” saa kuitenkin levittää käyttämällä kirjekuoria, joissa selkeästi ilmoitetaan kirjeen lähettäjäksi ”avopalvelut”.

Kyseisessä kirjeessä siis ilmoitettiin aikavarauksesta:

Palveluntarvetta ei ole edes arvioitu ja oikeastaan kyse lienee tilaisuudesta, jossa ilmoitetaan lain velvoittavan minua osallistumaan palkattoman työn tekemiseen tai osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan. Minä haluan tämän kirjallisena ja allekirjoitettuna ettei jälkipyykkiä pestessä tule kiistaa suullisesti esitetyn asian sisällöstä.

Tampereen kaupungin tavasta mainita selkeästi kirjeen lähettäjä tuli mieleen olisiko hyväksyttävää lähetellä esim. kansanedustajille ja viranhaltijoille heidän kotiosoitteisiin kirjeitä, joissa päällä lukisi:

Sadistiset pervopalvelut/ Pedofiilit.

(Osoite luottamuksellinen)

Varoitus: Älkää vain lähetelkö tällaisia palvelutarjouskirjeitä, vaikka tekisi mieli toteuttaa samaa vastanöyryytystä, leimaamista ja elämää rajoittavien huhujen levittämistä kuin nykysuomessa on sallittua työttömien kohdalla.

 

 

Tampere …lainen

http://www.tamperelainen.fi/blogi/472040-kiitos-tays-ja-acuta

kannala-iskee-jalleen

En ole koskaan eläessäni käyttänyt Taysin tai Acutan palveluja, joten en voi ottaa kantaa niiden palveluun henkilökohtaisen kokemuksen perusteella. Sen verran olen kuullut, että köyhällä pitää olla vähintään pää kainalossa ennen kuin kannattaa lähteä hakemaan apua Acutasta. Edellä mainitun perusteella  Tampereen seudulla asuvalla köyhällä on syytä olla varattuna akuuttia hätätilannetta varten rahat yksityislääkärin päivystysmaksuihin.

Kannala kirjoittaa Tamperelaiseen jokaiseen talouteen jaettavaan ilmaislehteen omalla kuvalla varustettuja kirjoituksia, joten moni tamperelainen pystyy tunnistamaan Kannalan ulkonäön perusteella. Erikoista, että joulun alla viitenä päivänä Acutassa ystävällistä palvelua saanut Kannala ei mitenkään yhdistä omaa työasemaansa saamaansa hyvään ja nopeaan palveluun. Vielä erikoisempaa on, että Kannala tietää seuraavan seikan: ” Ongelma onkin juuri siinä, että nämä omaan napaan tuijottajat tuntuvat olevan niitä, joilla rahaa ei ole, mutta yhteiskunnan pitää palvella juuri heitä ja nopeammin kuin niitä, jotka koko lystin maksavat.

Mistä ihmeestä Acutassa omaa vuoroaan odottava tietää samaan aikaan acutassa asioivan toisen ihmisen varallisuuden tai hänen maksamien verojen määrän? Yleensä kukaan ei edes tiedä vieressä odottavan terveystilannetta, ammattia tai edes nimeä, jolla voisi verotoimistosta käydä kyselemässä henkilön mahdollisesti maksamien verojen määrää. Myöskään ulkonäön perusteella ei voi päätellä henkilön tulotasoa tai verojen maksua, koska yleensä acutaan lähdetään kiireellä, jolloin rikkaallakin saattaa olla huolittelematon ulkonäkö ja päällään ne vuosien kuluessa repsahtaneet lempivaatteet tai jotkin muut kuluneet kotityöskentelyvaatteet.

Oikeastaan, yksikään ulkopuolinen henkilö ei voi edes päätellä, onko toisen ovien koputtamisella ja hoidon kiirehtimisellä perusteita vai ei. Täytyy muistaa, että jopa lääkärin tutkimia potilaita on lähetetty kotiin riittämättömällä hoidolla ja väärällä diagnoosilla, joten maallikon täydelliseen tietämättömyyteen perustuvia diagnooseja ei kannataisi edes yrittää tehdä. Mielestäni vaikuttaa siltä, että Kannala itse on se omaan napaa tuijottaja, joka heittää perusteettomia herjoja niiden henkilöiden päälle, jotka hidastavat hänen hoitoon pääsyä. Kannalan odotusaika näinä viitenä käyntikertana on ollut pisimmillään reilu kaksi tuntia… olen lukenut, että Acutassa odotusajat olisivat useita tunteja, joten Kannalan odotusajat vaikuttavat kovin lyhyiltä.

… ja jälleen kerran tilanne on hyödynnettävä vihan lietsomisessa köyhiä kohtaan ja ”syylliset” eivät voi olla muuta kuin niitä paarialuokkaan kuuluvia köyhiä, jotka osaavat vain vaatia. Vaikka Kannala maksaisikin palkastaan veroja, niin Acutan kustannuksiin hänen verojaan käytetään niin merkityksetön summa ettei Kannalalla ole mitään perusteita paukutella henkseleitään lystin maksajana.

Mielestäni Kannalan kirjoitus edustaa ala-arvoista journalismia.

Aikaisempi kirjoitukseni Kannalan toimenkuvasta vihan lietsojana löytyy seuraavasta linkistä: Laiskuus tulee Tampereelle kalliiksi.

Muutkin saa osansa köyhän simputtamisesta

Onnistuin saamaan myönteisen toimeentulotukipäätöksen maaliskuulle ja maksatuspäiväksi ilmoitettiin 1.3.2016.

Aikaisemmin toimeentulotuki on maksettu ilmoitettuna päivämäärällä, mutta tällä kertaa sain toimeentulotuen tililleni vasta 7.3.2016. Harmillista oli, että juuri tässä nimenomaisessa kuussa en ollut jättänyt riittävästi rahaa vuokranmaksua varten. Helmikuulle tuli maksettavaksi kaksi sähkölaskua ja sen lisäksi nostin 12.2.2016 ottoautomaatilta 20 euroa ruoan ostamista varten, joten maaliskuun vuokranmaksua varten ei jäänyt tilille riittävästi rahaa.

vuokranmaksu

Tänään huomasin maaliskuun tuen tulleen tilille ja maksoin loput vuokrasta eli tuon 0,53 euroa. Ensin ajattelin ottaa yhteyttä vuokranantajaan ja kysyä, jos voisin maksaa tuon puuttuvan 0,53 euroa seuraavan vuokranmaksun yhteydessä, mutta ehkä maksamisesta oli vähemmän lisävaivaa kuin kyselyihin vastaamisesta. Sitä riskiä en halunnut ottaa, että tuon 0,53 euron takia joutuisin maksamaan 15 euron huomautuslaskun – luultavasti/toivottavasti 6 päivän viivästymisestä ei vielä lähetetä huomautuslaskua.

Tampereen kaupunki ilmoittaa päätöksessä, että ”Viivästysmaksut ja perinnästä aiheutuvat kulut eivät ole toimeentulotukeen oikeuttavia menoja”, mutta toimentulotuen maksatuksen viivästyessä asia kannattaa viedä valittamalla eteenpäin.

Täytynee seuraavien kuukausien kohdalla ennakoida yhä paheneva simputtaminen.

Pahinta tämän kaltaisessa tilanteessa on epävarmuus saako koko kuukauden aikana yhtään mitään tukea… tai saako seuraavan kerran tukea vasta kahden, kolmen tai neljän kuukauden kuluttua (viiden kuukauden odottelusta on jo kokemusta).

Kun annetaan sosiaalityöntekijöille oikeus simputtaa toimeentulotuen tarpeessa olevaa, niin ehkä olisi syytä ottaa huomioon myös ulkopuolisille ja täysin syyttömille palkansaajille aiheutettu lisätyö. Aiemmin minuun kohdistunut laajennettu tuplaselvitysvelvollisuus aiheutti täysin tarpeetonta lisätyötä pankin henkilökunnalle.

Laskelma eli toimeentulotuen suuruus

Alla on toimeentulotukilaskelma syyskuulle 2006 ja päätös on tehty 2.11.2006 eli yli kaksi kuukautta jälkikäteen:

1. kuva päätös 2.11.2006

Syys- ja lokakuu on jo eletty, joten myös syyskuun vuokra oli pitänyt maksaa ettei pysäyttämätön häätöprosessi olisi lähtenyt käyntiin.

Laskelmassa tuloina on huomioitu suoraan vuokranantajalle maksettu asumistuki 253,70 euroa ja syyskuussa laskujen maksamiseen lainattu 147 euroa. Laskelmassa on huomioitu menoina vuokrasta 322,71 euron osuus ja sähkölaksu 46,30 euroa. Perusosaa on alennettu -40 %:lla, jolloin toimeentulotuen perusosan teoreettinen miniminormi olisi ollut 229,62 euroa kuukaudessa.

elokuu 2

Kun suomen lailla pyyhitään persettä ja toimeentulotuki myönnetään kuukausien viipeellä, niin voidaan vuokran ja sähkölaskun maksua varten  lainatut rahat laskea tuloksi.  Todellisuudessa syyskuun tuloksi tulee asumistuki 253,70 euroa ja myönnetty toimeentulotuki 197,93 euroa, josta tietenkin täytyy maksaa laskut eli vuokra 347,00 euroa ja sähkölasku 46,30 euroa. Näin käytännössä toimeentulotuen miniminormiksi jää  58,33 euroa kuukaudessa, joka on maksettu kaksi kuukautta jälkikäteen (edes 229,62 eurosta, saati 58,33 euron summasta ei enää maksella huomautuslaskuja ja toimeentulotuessa näitä laskunmaksun viivästymisestä aiheutuvia ylimääräisiä menoja ei edes huomoida menoina, vaikka ne olisivat seurausta sosiaalitoimen ”auttamisesta”).

Tein päätöksestä valituksen Hallinto-oikeuteen, jossa todettiin ettei perusteita perusosan alentamiseen 40 %:lla ole olemassa, mutta en osannut valittaa laskujen maksuun lainattujen rahojen laskemisesta tuloksi. Nyt löytyy jo ennakkopäätöksiä, että lainoja ei voi laskea tuloksi: Lainat toimeentulotuessa. Tampereen kaupunki maksoi yli vuoden kuluttua Hallinto-oikeuden päätöksen velvoittamana vain tuon miinustetun 40 %:n verran perusosaa.

Sain siis syyskuun 2006 toimeentulotuen vasta marraskuun 2006 alkupuolella ja edelleen lokakuun toimeentulotuesta piti vääntää. Arvatkaapa vaan oliko loka- ja marraskuun vuokra jo maksettu kun lopulta piti tehdä toimeentulotukilaskelma kyseisille kuukausille – tai hylkäävä päätös (?). Lokakuun päätös tehtiin ”jo” tammikuun 10. päivänä, joka taitanee vastata nopeudeltaan sosiaalityöntekijöiden näkemystä ”rahat tänne ja heti”.

Seuraavassa lisäselvityspynnössä todetaan lokakuun toimeentulotukilaskelmaan yleensä riittävä tiliote toimitetuksi ja vastaanotetuksi, mutta vaaditaan tiliotetta 27.11.2006 saakka (tiliote tähän saakka tulee postitse noin joulukuun puolenvälin jälkeen), jotta voitaisiin laskea toimeentulotuki lokakuulle. Luultavasti tuossa vaiheessa olin toimittanut jo marraskuussa tulleen tiliotteen, mutta minun kohdalla toimeentulotukipäätöstä ei voitu tehdä ellen toimittanut tiliotteita ja muita asiapapereita useampana kappaleena. Tuija Rajalan selvityksen mukaan Tampereen kaupungilla ei ole yleisenä käytäntönä pyytää tiliotteita ratkaisupäivämäärälle saakka, mutta minun kohdalla ei voitu myöntää toimeentulotukea samalla tavoin vaan vaadittiin tiliotteita kuukausia eteenpäin eli tulevaisuuden tiliotteita (lisäselvityspyyntö on päivätty 22.11.2006 ja siinä vaaditaan lokakuun toimeentulotukipäätökseen tiliotetta 27.11.2006 saakka – eikä lokakuun toimeentulotuen myöntämisen ehtona voida edes pitää tiliotetta samalle ajalle kuin toimeentulotuki myönnetään).

2. kuva 22.11.2006 lisäselvityspyyntö

Kun toimeentulotuki myönnetään näin ”helposti”, niin jokainen varmaan ymmärtää ettei toimeentulotuen hakeminen ja työnhaku onnistu yhtäaikaisesti. Koskaan ei tiedä, milloin seuraavan kerran saa rahaa tai kuinka paljon. Ellei ole sellainen henkilö, joka elää päivän kerrallaan, niin melkoisella varmuudella kärsiin unettomista öistä ja stressin määrä on tarpeettoman suuri.

Edellisen kaltainen toimeentulotuen myöntäminen ei tapahdu lain mukaisesti, joten tein kanteluita ja lähetin myös turhia viestejä Tampereen kaupungin sosiaalitoimeen. Seuraavassa on sosiaalipalvelupäällikkö Maria Palmgrenin esittämä käsitys lain mukaisesti toteutetusta palvelusta, joka koskee siis jo aiemmin kirjoittamani toukokuun 2007 toimeentulotukipäätöstä. Pelkästään hallinto-oikeuden päätöksen perusteella voidaan todeta, että minua ei kohdeltu lain mukaan ja siihen perustuen.

 

kuva 3. oikein toimittu

 • Sosiaalipalvelupäällikön tulisi tuntea laki toimeentulotuesta.
 • Sosiaalipalvelupäällikön pitäisi tietää, mitä asiakirjoja tarvitaan toimeentulotuen myöntämisessä.
 • Sosiaalipalvelupäällikön tulisi myös tietää, että toimeentulotuenhakijoita tulee kohdella yhdenvertaisesti, jolloin yksittäistä toimeentulotuen hakijaa ei voida simputtaa muita laajemmalla selvitysvelvollisuudella.
 • Sosiaalipalvelupäällikkö tulee tietää, mitä asiakirjoja on toimitettu ja milloin, ennen kuin hän voi ottaa kantaa palvelun lain mukaisuuteen.
 • Sosiaalipalvelupäällikön tulisi myös olla siinä määrin työkykyinen, että ymmärtää päivämäärien merkityksen suhteessa toisiin päivämääriin eli käsitys menneisyydestä -nykyisyydestä – tulevaisuudesta tiettyyn päivämäärään nähden pitäisi kuulua käsityskyvyn piiriin.

Sosiaalipalvelupäällikkö Maria Palmgren pitää siis lain mukaisena, että…

 • vaaditaan tulevaisuuden tiliotteita
 • lain mukaista toimeentulotukea tulevalle kuukaudelle ei tarvitse myöntää
 • toimeentulotuenhakijoita ei tarvitse kohdella yhdenvertaisesti
 • sosiaalityöntekijällä on oikeus olla vastaanottamatta toimitettuja lisäselvityksiä
 • Tampereen kaupungin sosiaalitoimen työntekijöillä ei ole velvollisuutta ohjata viestiä edelleen oikealle henkilölle (minä lähetin lisäselvitykset kirjaamon kautta suoraan sosiaalityöntekijälle ja sen lisäksi hänen esimiehilleen, jonka jälkeen todettiin etten toimittanut lisäselvityksiä, vaikka ne on kuittaantunut vastaanotetuksi useissa sosiaalitoimen laatimissa asiakirjoissa).
 • sosiaalityöntekijällä on oikeus simputtaa ja antaa valheellisia lausuntoja ”että on myönnetty ne toimeentulotuet, joita voidaan myöntää” ja jättää mainitsematta, että on lain vastaisesti asetettu toimeentulotuen myöntämisen ehdoksi tulevaisuuden tiliotteita ja sellaisia lisäselvityspyyntöjä, joita ei edes voida pitää toimeentulotuen myöntämisen ehtona.

On tietenkin aika utopista odottaa sosiaalityöntekijöiden toimivan lain mukaisesti kun edes sosiaalipalvelupäällikkö ei näe siihen mitään syytä.

Minun kohdalla ei voida puhua lain noudattamisesta vaan kohtelu menee reippaasti sadismin puolelle. Suomessa on voimassa Suomen laki, mutta jostakin kumman syystä sallitaan lakia rikkovat käytännöt. Laillisuusvalvonta ei toimi, koska laillisuusvalvonnalle riittää viranhaltijan antama lain mukainen selvitys/väite ja sen lisäksi suhtaudutaan asiakirjoillakin todistettavissa oleviin tapahtuneisiin tosiasioihin ylimielisesti.

Toimeentulotukipäätöksen tekemiseen tositteet tuloista ja menoista on katsottava riittäviksi, mutta nykyisin vaaditaan myös tiliotetta, mutta silloinkin viimeisin postin tuoma tiliote pitäisi riittää eikä voida vaatia ylimääräisiä lisämaksullisia tiliotteita. Verkkopankista tiliotteet saa tietenkin helposti edelliselle päivämäärälle, jos on käytettävissä tietokone, nettiyhteys ja ne verkkopankkitunnukset, mutta näitä ei voi pitää edellytyksenä toimeentulotuen hakemisessa.

Oikeus toimeentulotukeen määritellään laissa ja tarve osoitetaan asiapapereilla, jolloin henkilökohtaista käyntiä ei voida asettaa toimeentulotuen myöntämisen ehdoksi. Hallintolaki velvoittaa olemaan henkilökohtaisesti läsnä, jos se on asian hoitamiseksi välttämätöntä, mutta pitää olla riittävät perusteet, miksi henkilön pitäisi henkilökohtaisesti toimittaa asiapaperit tai olla läsnä kun tehdään toimeentulotukilaskelma.