Tiliote toimeentulotukihakemuksen liitteenä

Toimeentulotukea hakiessa hakemukseen on liitettävä hakijan ja kaikkien perheenjäsenten tiliotteet kaikista pankkitileistä.

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2017/201702952

tiliotteen tiedot a

Toisinaan sosiaalityöntekijä auttaa köyhää käyttämään vähät rahat ”järkevästi” ja pyytää ylimääräisiä maksullisia tiliotteita.

tiliotteen tiedot b

Teoriassa tiliotteesta voisi mustata tietoja, jotka haluaisi pitää yksityistietoina, mutta Maija Sakslin,  Tapio Räty ja tietosuojavaltuutettu ovat ilmaiseet käsityksensä toimeentulotuen hakijan oikeudesta yksityisyyteen. Yllä olevassa päätöksessä Maija Sakslin ja Tapio Räty toteavat, että viranhaltija voi vaatia peitetyn tiedon ilmaisemista. Käytännössä edellinen tarkoittaa, että mikäli toimeentulotuen hakija peittää tiedon, josta käy ilmi onko hän käynyt Prismassa, K-kaupassa tai mahdollisesti jossain muussa kaupassa, niin sosiaalityöntekijä voi tehdä lisäselvityspyynnön. Lisäselvityspyyntö puolestaan viivästyttää toimeentulotukipäätöksen tekemistä ja voi johtaa jopa toimeentulotuen eväämiseen. Maija Sakslin ja Tapio Räty eivät totea ettei erikseen pyydettäviä maksullisia tiliotteita tarvita toimeentulotukihakemuksen käsittelyssä vaan normaalit tiliotteet olisivat riittävät. Tietosuojavaltuutettu puolestaan myöntää toimeentulotuen hakijalle oikeuden yksityiselämään, vain arkaluonteisten tietojen osalta, kuten uskonnollisten yhdyskuntien tai poliittisten puolueiden jäsenmaksujen osalta.

(Minun mielestäni tiliotteista pitäisi saada mustata kaikki ne tiedot, joilla ei ole merkitystä toimeentulotuen myöntämisessä. Summia eli ovatko ne tuloja vai menoja ei tietenkään voi peittää, mutta mielestäni sosiaalityöntekijälle ei kuulu tieto, mihin toimeentulotuen hakija käyttää hänelle myönnettyä  perusosaansa). 

Maija Sakslin ja Tapio Räty toteavat, että sosiaalihuollon asiakkaan ensisijainen oikeusturvakeino on hakea muutosta häntä koskeviin päätöksiin päätökseen liitetyn muutoksenhakuohjauksen ja valitusosoituksen mukaisella tavalla. Asiakkaalla puolestaan on mahdollisuus saattaa vaadittujen selvitysten tarpeellisuus ja toimeentulotuen saaminen näihin ylimääräisiin maksuhin tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Väittäisin, että toimeentulotuen hakijan ensisijainen oikeusturvakeino toimii verraten hitaasti taatakseen oikeusturvan. Edes aikaisemmat päätökset eivät estä sosiaalityöntekijöitä asettamasta toimeentulotuen hakijaa tilanteeseen: Luovu oikeuksistasi tai toimeentulotukea ei tipu. Esimerkkinä aikaisemmasta päätöksestä voisi mainita työttömän saamat ylläpitokorvaukset, joita ei pitäisi laskea toimeentulotulolaskelmassa tuloksi: Ylläpitokorvaus lasketaan vielä 5 vuoden jälkeen tuloksi.

sossu pyytää pankilta tilitietoja 1a

….

sossu pyytää pankilta tilitietoja 1b

Ylläolevassa päätöksessä sosiaalitomi on hakenut lupaa pyytää suoraan pankeista asiakkaan tilitietoja.  Lupaa ei myönnetty, koska sosiaalitoimi perusteli pyyntöä tarpeella selvittää onko 150 euron korkojen maksu suoritettu.

Aikaisemmin lain mukaan saattoi olla riittävää kun esitti toimeentulotuen myöntämisessä tarpeelliset asiakirjat sekä tositteet tuloista ja menoista. Tuolloin tiliotteita ei tarvinnut liittää toimeentulotukihakemuksen liitteeksi ja köyhällä oli vielä oikeus pankkisalaisuuteen.

Mainokset

Kuin seinähullut sotkisi asioita…

Vuosia sitten olin aika sinisilmäinen työvoimatoimiston toiminnan suhteen ja olin antanut luvan luovuttaa tietojani työnantajille. Olin jopa laittanut järjestelmään etsiväni mahdollisimman monia koulutusta sivuavia työpaikkoja, koska toiveena oli, että minun tiedot ilmoitettaisiin mahdollisimman monelle työnantajalle, kun he pyytävät työvoimatoimistolta tietoja potentiaaleista työnhakijoista. Nyt viisastuneena neuvoisin kaikkia kieltämään omien henkilötietojen luovuttamisen. Lienee paikallaan kertoa syykin….

Kuten jo aikaisemmin kirjoitin, niin vuosia sitten tein toimeentulotukipäätöksistä valituksia hallinto-oikeuteen. Sain ennen päätöstä mahdollisuuden antaa vastineen Tampereen kaupungin sosiaalitoimen antamaan selvitykseen, jonka liitteenä oli minua koskevat asiakaskertomukset.

Seuraava merkintä oli isku navan alle:

b aggressiivinen 1

Myöhemmin merkintää on hieman korjailtu:

”Hakijalla oli aikavaraus sosiaalityöntekijälle 25.4. klo 9.30. Ei tullut varatulle ajalle. Odoteltaessa asiakasta soitettu työvoimatoimistoon, mistä kerrottu hakijalla olevantyössäoloehdon?? Työvoimatoimiston ilmoituksen mukaan hakijaa ei kukaan työnantaja ole ottanut töihin. On työvoimatoimiston kertoman mukaan vaikea tapaus ja käyttäytynyt työvoimatoimistossa agressiivisesti asioidessaan. Millä tulee toimeen? Asiointi jatkossa ajanvarauksella sosiaalityöntekijällä. Kirjallisia hakemuksia ei käsitellä ennen asiointia ensimmäistä kertaa sosiaalityöntekijällä.”

Pyysin herjaavan tiedon poistamista, koska minulle ei oltu missään vaiheessa ilmoitettu tuosta aikavarauksesta. Edellisen lisäksi minulla oli koko ajan olemassa työpaikka, jos vain työvoimatoimisto olisi myöntänyt työnantajalle eli valtiolle työllistämistuen. Työvoimatoimiston virkailijan mukaan määrärahat olivat aina loppu tai oli tehty päätös, että työllistämistukea myönnetään vain kunnalle ja yksityiselle työnantajalle. Edellisten lisäksi olen asioinut työvoimatoimistossa aina hyvin epäinsinöörimäisesti ja täysin tietoisena kertomuksista, joiden mukaan työvoimavirkailija voi halutessaan järjestää työttömän nopeasti työttömyyskorvausten ulkopuolelle.

Myöhemmin asiakaskertomuksessa oli kirjattu merkintä, joka vastasi myös kirjallisia asiapapereita:

”12.6. Hakija toimittanut kirjeen Hervannan sosiaaliasemalla. Hakijalle varattu ensimmäinen aika Hervannan sosiaaliaseman sosiaalityöntekijälle 26.6.”

Sosiaalitoimi ei suostunut poistamaan 25.4. päivän herjaavaa merkintää, joten tein poistopyynnön/kantelun tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun mukaan minulle on ollut varattuna kyseinen aika, vaikka aikavarausta ei ole missään vaiheessa minulle ilmoitettu. Tietosuojavaltuutetun mukaan työvoimavirkailija oli kertonut ettei kukaan työnantaja ole ”huolinut” minua töihin, että olen työvoimavirkailija mukaan vaikea tapaus ja olen asioinut työvoimatoimistossa aggressiivisesti.

Minä olin täysin varma, että kyse on toisen henkilön tiedoista, jotka oli vahingossa merkitty minun asiakaskertomukseen, mutta tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan merkintä kuuluu minulle.  Sen perusteella sosiaalityöntekijä oli minulle ilmoittamatta varannut ajan, jonka hän käytti minun ”auttamiseen” soittelemalla puhelimella eri tahoille. Työvoimatoimiston merkinnöistä löytyy tieto, että kukaan ei huoli minua töihin, vaikka minulle vakuutellaan ettei heillä ole käytettävissä työllistämismäärärahoja itse hankkimaani työllistämistukipaikkaan. Edellisen kerran työvoimatoimistossa asioidessani olin nauhoittanut koko käynnin, mutta en kertonut nauhoituksesta työvoimavirkailija Eila Rantaselle.

Minulle on vielä tänä päivänä epäselvää kuinka monelle työnantajalle on kerrottu minun olevan vaikea ja käyttäytyvän aggressiivisesti. Mikä merkitys tuolla herjalla on ollut minun työllistymiseen pysynee myös epäselvänä.  Olen useita kertoja pyytänyt kaikki omat tietoni työministeriön rekisteristä, mutta työvoimavirkailijan tekemiä merkintöjä ei ole koskaan luovutettu. Tietosuojavaltuutetun kanssa oli kuulemma sovittu, mitä tietoja työttömälle luovutetaan ja niihin ei kuulunut työvoimavirkailijan tekemät merkinnät.

Minä olen aina luottanut viranhaltijoiden toimivan asiallisesti. Edellä kerrottu oli minun ensimmäinen silmät avaava kokemus, joka osoitti kuinka sairaita ”auttamis”- muotoja joidenkin viranhaltijoiden valta saa aikaiseksi.

Käsittämätöntä, että suomessa tehdään työnvälitystä ja sosiaalityötä toimeentulolla kiristämällä. Kumpikin ”apu” on tuhoon tuomittu, koska alkuasetelma on aivan väärä.

Helvettiin johtava tie on kivetty/päällystetty hyvillä aikomuksilla.

Itse ymmärrän edellisen tekstin siten, että toisen hyvä aikomus voi olla helvetillistä autettavalle ja parempi olisi kysyä kaipaako toinen apua, ja minkälaista apua hän toivoisi. Toisin, en enää millään muotoa kuvittele työvoimavirkailijoiden tai sosiaalityöntekijöiden pyrkivän vilpittömästi auttamaan – vaan oman kokemukseni perusteella pidän heitä sairaan ilkeinä ihmisinä.

Luin kerran erään eläkkeellä olevan kodinhoitajan kirjoituksen, jossa hän kertoi aina perheen kotiin mennessä kysyneensä, mitä hän voi tehdä auttaakseen perhettä. Aivan uskomatonta, että väsynyt tai sairastunut perheen äiti sai konkreettista apua. Nykyään taidetaan vastaavassa tilanteessa tarjota ”apuna” lasten huostaanottoa.

Surullinen kokemus oli törmätä blogiin, jossa huostaanotetun lapsen äiti esittää tekopirteää ja yrittää vakuuttaa sosiaalityöntekijän, että hän elää täsmälleen sosiaalityötekijän määrittelemien ehtojen mukaan, jotta hän saisi lapsensa takaisin. Blogia lukemalla kuitenkin selviää, että sosiaalityöntekijä käyttää lasta kuin aasin porkkanaa vain saadakseen äidin toimimaan haluamallaan tavalla ja samaan aikaan takavasemmalla sosiaalityöntekijä järjestelee lapsen pysyvämpää huostaanotoa. En ota kantaa onko huostaanotto lapsen edun mukaista, mutta mielestäni äidin kohtelu on lähinnä  sairasta manipulointia. Toki, edellinen on minun tulkintani blogista ja saman kaltaisia blogeja taitaa löytyä netistä useampiakin.

Henri Auteron lastensuojelun autoritäärisyys -kirjoituksesta löysin linkin Blogiin, josta löytyy paljon hyödyllistä tietoa. Ongelmat ovat olleet tiedossa useita vuosia, mutta miksi toimintaa ei saada lain edellyttämälle tasolle?