Kantelut sosiaalihuollosta

Ylen nettisivuilta löytyi uutinen: Kantelut sosiaalihuollosta kasvussa Etelä-Suomessa

kantelut sossusta

Ehkä syy lisääntyviin kanteluihin on koulutuksessa, jos koulutuksessa ei osata opettaa sosiaalityön perusteita, niin luonnollisesti kantelut tulevat lisääntymään kun ihmiset saavat tietoa ja oppivat vaatimaan lain mukaista kohtelua.

Helsingin sanomissa oli mielipidekirjoitus: Monet ihmiset uskovat sosiaalihuollon kassan olevan pohjaton

soosu

”Oikeus toimeentulotukeen määritellään aina hakemuksen perusteella kertaluontoisesti kuukausittain laskemalla hakijan tulot ja vähentämällä siitä hänen perusmenonsa. ” Väärin

Oikeutta toimeentulotukeen ei määritellä hakemuksen perusteella vaan lain perusteella. Kun henkilö on lain mukaan oikeutettu toimeentulotukeen, niin myönnettävää toimeentuloa ei voida evätä tai pienentää sillä perusteella, että ”sosiaalihuollon kassassa ei ole rahaa”.

”Ehkä eniten meitä hirvittää hyvinvointivaltion palveluissa säännöllistynyt avun ja tuen käyttö, mikä tuntuu periytyvän jo seuraaviin sukupolviin. Silloin viimesijainen apu ja tuki on muuttunut paitsi ihmisen mielessä myös käytännössä hänen ensisijaiseksi tulonlähteekseen.”

Mitähän tytöt ajavat takaa tuolla kommentilla? Aikovatko tytöt sosiaalityöntekijöiksi vai kirstunvartijoiksi, sillä molempia ei voi olla samaan aikaan.

Mitenhän tytöt haluaisivat korjata tilanteen? Myönnetään tietty aika toimeentulotukea, jonka jälkeen a) köyhä julistetaan ”aivokuolleeksi”, jolloin köyhän elimet voidaan myydä elinluovutukseen b) viedään köyhä kuopan reunalle ja telotetaan c) toimeentulotuen ehdoksi asetetaan sterilisaatio d) toisen polven köyhälle ei myönnetä toimeentulotukea vaan joutavat kuolla nopeasti pois…

Miksi sellaiset asiat hirvittävät, joilla ei ole – tai ainakaan ei pitäisi olla – mitään vaikutusta työtehtävien suorittamiseen?

Jos ihminen tarvitsee toimeentulotukea, niin on aika kyseenalaista ryhtyä pähkäilemään onko viimesijainen turva muuttunut köyhän mielessä ensisijaiseksi tulolähteeksi. Viimesijainen tarkoittaa sitä, että ihminen voi saada toimeentulotukea  kun hän ei voi muulla tavalla hankkia elantoaan. Viimesijainen ei edes tarkoita sitä, että toimeentulotuen tarpeessa olevan pitäisi hakea esim. asumistukea ehtona toimeentulotuen saamiseksi – jos henkilö ei saa asumistukea, niin sitä ei voida toimeentulotukilaskelmassa huomioida tulona. Mikäli henkilö ei ole tiennyt, osannut tai kyennyt hakea muita toimeentulotukeen nähden ensisijaisia etuuksia/tukia esim. asumistukea, niin hänen toimeentulotukihakemusta ei voida hylätä vaan toimeentulotuki on myönnettävä laskelman perusteella. Kun ensisijainen etuus/tuki on hakematta, niin yleensä toimeentulotukipäätökseen kirjataan päätös toimeentulotuen takaisinperinnästä sen myöhemmin samalle kuukaudelle myönnettävän ensisijaisen etuuden/tuen osuudelta. Ensisijaisen etuuden hakematta jättämisestä ei siis hyödy mitään, mutta toimeentulotuen myöntämisen ehtona ei saa olla ensisijaisten tukien ”tehdyt päätökset”.

Miksi ihmeessä sosiaalityöntekijät aina tilttaavat tuon ”viimesijainen” sanan kanssa? Aivan kuin sana ”viimesijainen” tarkoittaisi, että sosiaalityöntekijälle annettaisiin jokin suurempi harkintavalta päättää annetaanko viimesijaista tukea vai ei.

Yhteiskunnalle aiheutuu älyttömästi ylimääräisiä lisäkuluja kun sosiaalityöntekijät yrittävät lain vastaisin keinoin pienentää myönnettävää toimeentulotukea. Sen lisäksi aiheutetaan fyysistä ja inhimillistä kärsimystä, joka on selkeästi ristiriidassa sosiaalityön alkuperäisen tavoitteen kanssa.

Vai onko näiden sosiaalityön opiskelijoiden suurin ongelma siinä, kun köyhä ihminen sopeutuu elämään köyhyydessä? Onko jo menty niin pitkälle, että ei voida enää puhua lainkaan sosiaalityöstä vaan sosiaalityö on muuttunut sosiopaatin ja sadistin kutsumusammatiksi?

—-

Tekstissä on luultavasti luettavissa pettymykseni, sillä kuvittelin vanhojen sosiaalityöntekijöiden olevan ”se pahin ongelma” ja kuvittelin nuorien alalle kouluttautuvien olevan tietoisempia lain asettamista vaatimuksista.

Mainokset

Toimeentulotuen takaisinperintä eläkkeestä

Seuraavassa tapauksessa kunta olisi ollut oikeutettu tekemään takautuvasti maksetuista eläkkeistä takaisinperinnän, mutta takaisinperinnässä ei noudatettu lain muotoseikkoja ja eläkeläinen sai takaisinperityt varat takaisin. Toimeentulotuen takaisinperinnästä pitää mainita jo toimeentulopäätöksessä ja taikaisinperinnästä pitää tehdä erillinen päätös, jotta takaisinperintä voidaan suorittaa ja toimeentulotuen hakija voi tehdä oikaisuvaatimuksen/valituksen takaisinperinnästä.

16. eläkkeestä ei voi periä takaisin ilman ilmoitusta

Toimeentulotukea ei voida periä takaisin avopuolison tuloista:

17. eläkkeestä ei voi periä toisen saamaa ttt

Usein takaisinperintää toteutettaessa koko kuukauden tuet/tulot maksetaan sosiaalitoimelle, vaikka henkilö olisi saanut vähemmän toimeentulotukea kuin tukea on maksettu. Liikaa takaisinperityt varat pitäisi palauttaa viivytyksettä takaisin toimeentulotuen saajalle. Yleensä liikaa perittyjä varoja joutuu kyselemään/kerjäämään useita kertoja ja pahimmillaan omia rahojaan joutuu vaatimaan takaisin korkeimmasta hallinto-oikeudesta asti.

18. eläkkeestä peritty liikaa takaisin KHO

Yllä olevasta päätöksestä käy selväksi myös se ettei ”säilytetyille rahoille” makseta lainkaan korkoa ja sama korottomuus koskee myös kuukausien/vuosien kuluttua maksettavaa toimeentulotukea.

Seuraavasta tapauksesta selviää syy, miksi liikaa takaisinperittyjä varoja ei makseta takaisin viivytyksettä – kun liikaa takaisinperityt varat maksetaan vasta sellaisena kuukautena, jolloin henkilö on oikeutettu toimeentulotukeen, niin palautetut varat voidaan ottaa sen kuukauden tuloina huomioon. Mikäli liikaa takaisinperityt varat palautetaisiin viivytyksettä, niin kyseisiä varoja ei voisi ottaa tuloina huomioon myöhempien kuukausien toimeentulotukilaskelmissa.

18. b sossu viivyttää ja kuukauden tuloa

Toimeentulotukea myönnetään myös silloin kun työttömyyskorvauspäätös viivästyy ja työttömyyskorvauksia joutuu odottelemaan.

Kun myönnetystä toimeentulotuesta tehdään taksinperintä, kannattaa aina itse varmistaa/laskea ettei kunta peri maksamattomia toimeentulotukia takaisin. 

Toimeentulotuen takaisinperintä vain opintotuesta

Opiskelijalle myönnetyt toimeentulotuet voidaan periä takaisin kyseiselle kuukaudelle myönnetystä opintotuesta. Opintolaina ei ole sellaista tuloa, josta toimeentulotuki voitaisiin periä takaisin.

18. b ttt takaisinperintä opintorahasta ei lainasta 2

Edellisessä tapauksessa henkilöltä on yritetty periä myönnetyt toimeentulotuet takaisin opintolainasta, mutta henkilö on osannut valittaa lain vastaisesta päätöksestä. Tätä porsaanreikää on yritetty poistaa lakia muuttamalla (opiskelijan ensisijainen tulo on opintolaina) ja opiskelijat saavat automaattisesti päätöksen valtion takaamasta lainapäätöksestä, vaikka hakevat vain opintoahaa ja asumislisää.

Takaisinperintä vain tukikuukausilta

Toimeentulotuki voidaan periä vain sen kuukauden tuloista, jolle toimeentulotukea on myönnetty.

15. takaisinperintä vain toimeentulotukikuukausilta

Edellisessä päätöksessä henkilöltä on yritetty periä täysimääräisesti takaisin kaikki myönnetyt  toimeentulotuet, mutta takaisinperintä on mahdollista vain niiden kuukauden eläkkeistä, joille toimeentulotukea on myönnetty.

Toimeentulotukea ei voi periä takaisin tulevasta palkasta

Toimeentulotuki myönnetään kuluvalle kuukaudelle, mutta päätöksistä löytyy useita laittomia keinoja periä myönnetty toimeentulotuki takaisin. Seuraavassa tapauksessa opiskelijalle on myönnetty opiskeluajalle toimeentulotukea, joka on ollut päätöksen mukaan tarkoitus periä takaisin tulevista palkoista.

18. ttt takaisinperintä ei on. tulevista palkasta

Yleensä toimeentulotukea saa siihen asti kunnes ensimmäinen palkka maksetaan tilille. Ensimmäinen maksettu palkka katsotaan kattavan elinkuluja seuraavaan palkanmaksuun saakka. Ensimmäisestä palkasta ei saa periä takaisin menneen kuukauden toimeentulotukea, vaikka palkka maksetaan menneen kuukauden työstä.

Huom. Nykyään kuukauden palkka ei välttämättä riitä edes minimitoimeentuloon, jolloin myös palkkatyössä käyvä on oikeutettu toimeentulotukeen.

——-

Blogin päivityksessä saattaa esiintyä taukoja:

Viime aikoina minulla on ollut melkoisen huonoa tuuria, tietokone lopetti yhteistyön, digiboksi suoritti osittaisen tilttauksen, televisio ennakoi aikaisemmasta poikkeavalla toiminnallaan tulevaa hajoamistaan, sen lisäksi toisen tietokoneen hiiri ryhtyi nikottelemaan. Tällä hetkellä poistan ja asennan vuorotellen useampia tietokoneen hiiriä eri USB-portteihin, jotka uudelleen asentamisen jälkeen toimivat vähän aikaa.

Eli suoremmin sanottuna tällä hetkellä minun kaikki tietoverkkoon liitetyt laitteet takkuilee… syy on toistaiseksi pysynyt epäselvänä.