Kelaan voi luottaa…

… mutta ei mitenkään positiivisella tavalla.

 

Kannattaa pyrkiä säästämään tilille ainakin seuraavan kuukauden vuokranmaksuun tarvittavat rahat, koska koskaan ei voi tietää saako seuraavalle kuukaudelle lainkaan tukea, kuinka paljon tukea myönnetään tai milloin päätös tehdään ja milloin tuki maksetaan. Kelan myöntämä toimeentulotuki on hyvin epävarmaa, vaikka lainsäädännön kannalta näin ei saisi olla.

Kuten edellisestä EDILEXin sivuilta otetusta kuvakaappauksesta voidaan lukea, niin vuokralainen voidaan häätää, vaikka toimeentulotukihakemus on hylätty. On myös erittäin luultavaa, että toimeentulotuen maksatuksen viivästyminen ei oikeuta poikkeamaan vuokrasopimuksessa mainitusta vuokranmaksun eräpäivästä. Luultavasti jokainen vuokralainen tietää, että vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokrat jätetään toistuvasti maksamatta vuokrasopimuksen mukaisena eräpäivänä (rautalangasta vääntäen ei tarvita useiden kuukausien maksamattomia vuokria vaan vuokrasopimuksen purkamisen perusteeksi riittää toistuva eräpäivien ylittäminen).

Kun työmarkkinatukea saava hakee ja saa toimeentulotukea, niin työmarkkinatuki otetaan tulona huomioon. Kuten olen aiemmin kirjoittanut, niin työttömän työnhaku voi poistua takautuvasti: https://tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/2016/02/23/tyoton-tyonhakija/  Mikäli työnhaku poistuu takautuvasti, niin Kela perii jo maksetut tuet takaisin, mutta takaisin perittävän työmarkkinatuen tilalle ei saa takautuvasti toimeentulotukea. Seuraavassa löytyy parin vuoden takaista tietoa tukien takaisinperinnästä, joka saattaa vieläkin olla käytössä: https://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/oikeudellisia_uutisia/kotimaiset_tietolahteet/2015/kela_etuuksien_takaisinperinta_yhtenaistyy_vahavaraisilla_asiakkailla.8819.news

Kelalla ei siis tehdä toimeentulotukea saavien kanssa tukien takaisinmaksusopimuksia, koska se vaarantaa asiakkaan toimeentulon, mutta nurinkurisesti he voivat periä jo myönnetyt tuet takaisin kohtuullistamatta tukien takaisinperintää. (Huomionarvoista myös lienee, että jostain syystä toimeentulotuen peruosan alentaminen kuukaudesta toiseen 40 %:lla ei kuitenkaan vaaranna toimeentuloa). Jostakin luin, että käytännössä toimeentulotukea saavan osalta takaisinperittävät tuet siirretään suoraan(?) ulosottoon. Luultavasti tuossa tilanteessa tuen saaja haluaisi välttää ulosoton ja luottotietojen menettämisen, koska niiden menettäminen vaikeuttaa elämää useiden vuosien ajan ja haittaa työllistymistä.

Mikäli työtön asuu osakeasunnossa tai asumisoikeusasunnossa ja hän saa työmarkkinatuen lisäksi toimeentulotukea, niin yllättävä työnhaun takautuva poistuminen ja tukien takaisinperintä voi johtaa ulosottoon. Ulosotto puolestaan johtaa häätöön, koska asunnon osakkeet tai osuudet ovat ulosmittauskelpoisia.  Häätö puolestaan voi johtaa vuosienkin asunnottomuuteen, koska luottotiedot menettäneen on vaikea saada asuntoa.

Vaikka asuisi vuokralla, niin takaisinperittävät tuet on maksettava takaisin tai ne menevät ulosottoon, jolloin myös luottotiedot menevät. Asunnosta ei kuitenkaan häädetä ellei vuokrat jää maksamatta.

Kun tällainen jo maksetun työmarkkinatuen takaisinperinnän mahdollisuus on olemassa, niin miksi ihmeessä ei jättäytyisi ”työmarkkinatuki ja toimeentulotuki”-yhdistelmältä  pelkälle toimeentulotuelle? Toimeentulotuen peruosa tietenkin alenee 487 eurosta 292 euroon kuukaudessa, mutta tällä välttää vielä pahemman tilanteen muodostumisen.

Tuollainen edellä kuvatun mahdollisuuden järjestäminen kun on vain työttömän auttamista.

http://www.apu.fi/artikkeli/kelan-etuuskasittelijat-vihatut-auttajat

Jonkun pitäisi käydä tarkistamassa, mihin ihmeeseen toimeentulotukihakemusten käsittelijöillä menee tuo 26 minuuttia.

Eihän negatiivista palautetta pidä ottaa henkilökohtaisesti, mutta tulee hiukan liikaa väisteltyä vastuuta, jos pitää alkaa syyttämään palautteen antajan sosiaalisia suhteita ja jätetään täysin huomioimatta, mistä syystä se negatiivinen palaute annetaan.

Kuvahaun tulos haulle smile devil

Menee ”auttajalta” hiukka vittuilun puolelle, sillä kyllähän jokainen ymmärtää ettei niitä sosiaalisia suhteita juurikaan ylläpidetä edes  9 tai 16 euron päivittäisellä tuella, koska sillä ei selviä edes päivän välttämättömistä elinkuluista.

Päivitys 18.11.2017

Tarkkaavaiset huomasivat tässä jutussa etuuskäsittelijän ”auttamisen”, mutta kokemattomat eivät sitä ehkä havainneet, joten kirjoitetaanpa ”auttaminen” hieman selkeämmässä muodossa. Kun päätöksen tekemisen sijaan lähetetään lisäselvityspyyntö, jossa liitteiden toimittamisen takarajaksi ilmoitetaan 6.11.2017, niin mitään tukea alkuukaudelle ei saa. Päätös tehtiin vasta 8.11.2017 ja tämän lisäksi etuuskäsittelijä vähän ”auttoi” pistämällä tuen maksuun vasta perjantaina 10. päivä (jostakin syystä toimeentulotuki näkyy tilillä vasta iltapäivällä), mutta etuuskäsittelijä olisi voinut ”auttaa” myös hiukan enemmän ja laittaa tuen maksuun vasta kolmantena arkipäivänä eli maanataina 13.11.2017.

Edellisen kuukauden 292 euron tuen piti riittää 10.11.2017 asti eli päivälle jäi vain 7,12 euroa. Edellisessähän ei ole mitään ongelmaa, jos osaa varautua seuraavan kuukauden tuen viivästymiseen, mutta kun tuo on lähinnä eräänlaista venäläistä rulettia, jolloin ei koskaan tiedä milloin tuo osuu kohdalle.

… niin ja oikeastaan tilanne olisi ennalta varautumatta pahempi. Minähän olen tietenkin kituuttanut sen verran, että minulla on seuraavan kuukauden vuokraan tarvittavat rahat, jos ei olisi ollut, niin ”kädestä suuhun”-menetelmällä eläen minulle olisi myönnetty tukea 41 päivän elinkuluihin alle 0,50 euroa per päivä.

Tästä säästämisestä tietenkin muodostuu etuuskäsittelijälle uusi mahdollisuus ”auttaa”, jos hän katsoo tilille säästyneet rahat toimeentulotukea myönnettäessä varallisuudeksi eli myöntää säästöjen verran vähemmän toimeentulotukea. Mikäli saa tällaista ”apua”, niin toimeentulotukipäätöksestä kannattaa tehdä valitus hallinto-oikeuteen, jossa voivat ottaa huomioon Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen:

Minä olen pyrkinyt välttämään tämän etuuskäsittelijän ”auttamisyrityksen” lähettämällä yhtäjaksoisen tiliotteen vuoden alusta saakka, jolloin etuuskäsittelijä ei voi väittää ettei tiennyt tilillä olleiden varojen olevan peräisin aiemmin saaduista toimeentulotuen alennetuista peruosista säästyneitä varoja. Minulta pyydetään aina tiliotetta tietystä päivämäärästä alkaen, toki näin on asiallista toimia, mutta mikäli näin toimisin, niin todennäköisesti sen seurauksena tekisin jälleen uuden elossa kituuttamisen ennätyksen.

Kun on omalla kohdalla kantapään kautta oppinut monia lain mahdollistamia ”auttamiskeinoja”, niin näihin tiedossa oleviin auttamiskeinoihin osaa varautua. Toisaalta on erittäin ikävää, että nämä niin sanotut ”auttajat” pyrkivät hyödyntämään näitä keinoja ja vielä ikävämpää on, että lakioppineet avustavat tämän kaltaisessa ”auttamisessa”.

Mainokset

Kantelut sosiaalihuollosta

Ylen nettisivuilta löytyi uutinen: Kantelut sosiaalihuollosta kasvussa Etelä-Suomessa

kantelut sossusta

Ehkä syy lisääntyviin kanteluihin on koulutuksessa, jos koulutuksessa ei osata opettaa sosiaalityön perusteita, niin luonnollisesti kantelut tulevat lisääntymään kun ihmiset saavat tietoa ja oppivat vaatimaan lain mukaista kohtelua.

Helsingin sanomissa oli mielipidekirjoitus: Monet ihmiset uskovat sosiaalihuollon kassan olevan pohjaton

soosu

”Oikeus toimeentulotukeen määritellään aina hakemuksen perusteella kertaluontoisesti kuukausittain laskemalla hakijan tulot ja vähentämällä siitä hänen perusmenonsa. ” Väärin

Oikeutta toimeentulotukeen ei määritellä hakemuksen perusteella vaan lain perusteella. Kun henkilö on lain mukaan oikeutettu toimeentulotukeen, niin myönnettävää toimeentuloa ei voida evätä tai pienentää sillä perusteella, että ”sosiaalihuollon kassassa ei ole rahaa”.

”Ehkä eniten meitä hirvittää hyvinvointivaltion palveluissa säännöllistynyt avun ja tuen käyttö, mikä tuntuu periytyvän jo seuraaviin sukupolviin. Silloin viimesijainen apu ja tuki on muuttunut paitsi ihmisen mielessä myös käytännössä hänen ensisijaiseksi tulonlähteekseen.”

Mitähän tytöt ajavat takaa tuolla kommentilla? Aikovatko tytöt sosiaalityöntekijöiksi vai kirstunvartijoiksi, sillä molempia ei voi olla samaan aikaan.

Mitenhän tytöt haluaisivat korjata tilanteen? Myönnetään tietty aika toimeentulotukea, jonka jälkeen a) köyhä julistetaan ”aivokuolleeksi”, jolloin köyhän elimet voidaan myydä elinluovutukseen b) viedään köyhä kuopan reunalle ja telotetaan c) toimeentulotuen ehdoksi asetetaan sterilisaatio d) toisen polven köyhälle ei myönnetä toimeentulotukea vaan joutavat kuolla nopeasti pois…

Miksi sellaiset asiat hirvittävät, joilla ei ole – tai ainakaan ei pitäisi olla – mitään vaikutusta työtehtävien suorittamiseen?

Jos ihminen tarvitsee toimeentulotukea, niin on aika kyseenalaista ryhtyä pähkäilemään onko viimesijainen turva muuttunut köyhän mielessä ensisijaiseksi tulolähteeksi. Viimesijainen tarkoittaa sitä, että ihminen voi saada toimeentulotukea  kun hän ei voi muulla tavalla hankkia elantoaan. Viimesijainen ei edes tarkoita sitä, että toimeentulotuen tarpeessa olevan pitäisi hakea esim. asumistukea ehtona toimeentulotuen saamiseksi – jos henkilö ei saa asumistukea, niin sitä ei voida toimeentulotukilaskelmassa huomioida tulona. Mikäli henkilö ei ole tiennyt, osannut tai kyennyt hakea muita toimeentulotukeen nähden ensisijaisia etuuksia/tukia esim. asumistukea, niin hänen toimeentulotukihakemusta ei voida hylätä vaan toimeentulotuki on myönnettävä laskelman perusteella. Kun ensisijainen etuus/tuki on hakematta, niin yleensä toimeentulotukipäätökseen kirjataan päätös toimeentulotuen takaisinperinnästä sen myöhemmin samalle kuukaudelle myönnettävän ensisijaisen etuuden/tuen osuudelta. Ensisijaisen etuuden hakematta jättämisestä ei siis hyödy mitään, mutta toimeentulotuen myöntämisen ehtona ei saa olla ensisijaisten tukien ”tehdyt päätökset”.

Miksi ihmeessä sosiaalityöntekijät aina tilttaavat tuon ”viimesijainen” sanan kanssa? Aivan kuin sana ”viimesijainen” tarkoittaisi, että sosiaalityöntekijälle annettaisiin jokin suurempi harkintavalta päättää annetaanko viimesijaista tukea vai ei.

Yhteiskunnalle aiheutuu älyttömästi ylimääräisiä lisäkuluja kun sosiaalityöntekijät yrittävät lain vastaisin keinoin pienentää myönnettävää toimeentulotukea. Sen lisäksi aiheutetaan fyysistä ja inhimillistä kärsimystä, joka on selkeästi ristiriidassa sosiaalityön alkuperäisen tavoitteen kanssa.

Vai onko näiden sosiaalityön opiskelijoiden suurin ongelma siinä, kun köyhä ihminen sopeutuu elämään köyhyydessä? Onko jo menty niin pitkälle, että ei voida enää puhua lainkaan sosiaalityöstä vaan sosiaalityö on muuttunut sosiopaatin ja sadistin kutsumusammatiksi?

—-

Tekstissä on luultavasti luettavissa pettymykseni, sillä kuvittelin vanhojen sosiaalityöntekijöiden olevan ”se pahin ongelma” ja kuvittelin nuorien alalle kouluttautuvien olevan tietoisempia lain asettamista vaatimuksista.

Toimeentulotuen takaisinperintä eläkkeestä

Seuraavassa tapauksessa kunta olisi ollut oikeutettu tekemään takautuvasti maksetuista eläkkeistä takaisinperinnän, mutta takaisinperinnässä ei noudatettu lain muotoseikkoja ja eläkeläinen sai takaisinperityt varat takaisin. Toimeentulotuen takaisinperinnästä pitää mainita jo toimeentulopäätöksessä ja taikaisinperinnästä pitää tehdä erillinen päätös, jotta takaisinperintä voidaan suorittaa ja toimeentulotuen hakija voi tehdä oikaisuvaatimuksen/valituksen takaisinperinnästä.

16. eläkkeestä ei voi periä takaisin ilman ilmoitusta

Toimeentulotukea ei voida periä takaisin avopuolison tuloista:

17. eläkkeestä ei voi periä toisen saamaa ttt

Usein takaisinperintää toteutettaessa koko kuukauden tuet/tulot maksetaan sosiaalitoimelle, vaikka henkilö olisi saanut vähemmän toimeentulotukea kuin tukea on maksettu. Liikaa takaisinperityt varat pitäisi palauttaa viivytyksettä takaisin toimeentulotuen saajalle. Yleensä liikaa perittyjä varoja joutuu kyselemään/kerjäämään useita kertoja ja pahimmillaan omia rahojaan joutuu vaatimaan takaisin korkeimmasta hallinto-oikeudesta asti.

18. eläkkeestä peritty liikaa takaisin KHO

Yllä olevasta päätöksestä käy selväksi myös se ettei ”säilytetyille rahoille” makseta lainkaan korkoa ja sama korottomuus koskee myös kuukausien/vuosien kuluttua maksettavaa toimeentulotukea.

Seuraavasta tapauksesta selviää syy, miksi liikaa takaisinperittyjä varoja ei makseta takaisin viivytyksettä – kun liikaa takaisinperityt varat maksetaan vasta sellaisena kuukautena, jolloin henkilö on oikeutettu toimeentulotukeen, niin palautetut varat voidaan ottaa sen kuukauden tuloina huomioon. Mikäli liikaa takaisinperityt varat palautetaisiin viivytyksettä, niin kyseisiä varoja ei voisi ottaa tuloina huomioon myöhempien kuukausien toimeentulotukilaskelmissa.

18. b sossu viivyttää ja kuukauden tuloa

Toimeentulotukea myönnetään myös silloin kun työttömyyskorvauspäätös viivästyy ja työttömyyskorvauksia joutuu odottelemaan.

Kun myönnetystä toimeentulotuesta tehdään taksinperintä, kannattaa aina itse varmistaa/laskea ettei kunta peri maksamattomia toimeentulotukia takaisin. 

Toimeentulotuen takaisinperintä vain opintotuesta

Opiskelijalle myönnetyt toimeentulotuet voidaan periä takaisin kyseiselle kuukaudelle myönnetystä opintotuesta. Opintolaina ei ole sellaista tuloa, josta toimeentulotuki voitaisiin periä takaisin.

18. b ttt takaisinperintä opintorahasta ei lainasta 2

Edellisessä tapauksessa henkilöltä on yritetty periä myönnetyt toimeentulotuet takaisin opintolainasta, mutta henkilö on osannut valittaa lain vastaisesta päätöksestä. Tätä porsaanreikää on yritetty poistaa lakia muuttamalla (opiskelijan ensisijainen tulo on opintolaina) ja opiskelijat saavat automaattisesti päätöksen valtion takaamasta lainapäätöksestä, vaikka hakevat vain opintoahaa ja asumislisää.

Takaisinperintä vain tukikuukausilta

Toimeentulotuki voidaan periä vain sen kuukauden tuloista, jolle toimeentulotukea on myönnetty.

15. takaisinperintä vain toimeentulotukikuukausilta

Edellisessä päätöksessä henkilöltä on yritetty periä täysimääräisesti takaisin kaikki myönnetyt  toimeentulotuet, mutta takaisinperintä on mahdollista vain niiden kuukauden eläkkeistä, joille toimeentulotukea on myönnetty.