Lisäselvityspyynnön yksilöinti ja päätös

tapaamispakko

Yllä olevassa ratkaisussa todetaan, että lisäselvityspyynnössä on kerrottava riittävän tarkasti, mitä asiakirjoja pyydetään ja mihin menessä lisäselvitykset on toimitettava.

Päätöksestä voi lukea myös sen ettei sosiaalityöntekijän tapaamista voida pitää toimeentulotuen myöntämisen ehtona.

Toimeentulotukea oli haettu marras- ja joulukuulle, mutta päätös oli tehty vain joulukuulle, vaikka olisi pitänyt tehdä päätös myös marraskuulle, jolloin toimeentulotuen hakijalla olisi ollut mahdollisuus valittaa marraskuun päätöksestä.

 

paatos-annettava

Vuosia sitten oli hyvin tyypillistä, että toimeentulotukihakemukseen ei tehty päätöstä, jolloin ei voinut tehdä oikaisuvaatimusta tai valittaa hallinto-oikeuteen. Yllä olevassa päätöksessä todetaan, että valituskelpoinen päätös on annettava, vaikka toimeentulotukea ei myönnettäisi.

Mainokset

Toimeentulotuen takaisinperintä eläkkeestä

Seuraavassa tapauksessa kunta olisi ollut oikeutettu tekemään takautuvasti maksetuista eläkkeistä takaisinperinnän, mutta takaisinperinnässä ei noudatettu lain muotoseikkoja ja eläkeläinen sai takaisinperityt varat takaisin. Toimeentulotuen takaisinperinnästä pitää mainita jo toimeentulopäätöksessä ja taikaisinperinnästä pitää tehdä erillinen päätös, jotta takaisinperintä voidaan suorittaa ja toimeentulotuen hakija voi tehdä oikaisuvaatimuksen/valituksen takaisinperinnästä.

16. eläkkeestä ei voi periä takaisin ilman ilmoitusta

Toimeentulotukea ei voida periä takaisin avopuolison tuloista:

17. eläkkeestä ei voi periä toisen saamaa ttt

Usein takaisinperintää toteutettaessa koko kuukauden tuet/tulot maksetaan sosiaalitoimelle, vaikka henkilö olisi saanut vähemmän toimeentulotukea kuin tukea on maksettu. Liikaa takaisinperityt varat pitäisi palauttaa viivytyksettä takaisin toimeentulotuen saajalle. Yleensä liikaa perittyjä varoja joutuu kyselemään/kerjäämään useita kertoja ja pahimmillaan omia rahojaan joutuu vaatimaan takaisin korkeimmasta hallinto-oikeudesta asti.

18. eläkkeestä peritty liikaa takaisin KHO

Yllä olevasta päätöksestä käy selväksi myös se ettei ”säilytetyille rahoille” makseta lainkaan korkoa ja sama korottomuus koskee myös kuukausien/vuosien kuluttua maksettavaa toimeentulotukea.

Seuraavasta tapauksesta selviää syy, miksi liikaa takaisinperittyjä varoja ei makseta takaisin viivytyksettä – kun liikaa takaisinperityt varat maksetaan vasta sellaisena kuukautena, jolloin henkilö on oikeutettu toimeentulotukeen, niin palautetut varat voidaan ottaa sen kuukauden tuloina huomioon. Mikäli liikaa takaisinperityt varat palautetaisiin viivytyksettä, niin kyseisiä varoja ei voisi ottaa tuloina huomioon myöhempien kuukausien toimeentulotukilaskelmissa.

18. b sossu viivyttää ja kuukauden tuloa

Toimeentulotukea myönnetään myös silloin kun työttömyyskorvauspäätös viivästyy ja työttömyyskorvauksia joutuu odottelemaan.

Kun myönnetystä toimeentulotuesta tehdään taksinperintä, kannattaa aina itse varmistaa/laskea ettei kunta peri maksamattomia toimeentulotukia takaisin. 

Toimeentulotuen takaisinperintä vain opintotuesta

Opiskelijalle myönnetyt toimeentulotuet voidaan periä takaisin kyseiselle kuukaudelle myönnetystä opintotuesta. Opintolaina ei ole sellaista tuloa, josta toimeentulotuki voitaisiin periä takaisin.

18. b ttt takaisinperintä opintorahasta ei lainasta 2

Edellisessä tapauksessa henkilöltä on yritetty periä myönnetyt toimeentulotuet takaisin opintolainasta, mutta henkilö on osannut valittaa lain vastaisesta päätöksestä. Tätä porsaanreikää on yritetty poistaa lakia muuttamalla (opiskelijan ensisijainen tulo on opintolaina) ja opiskelijat saavat automaattisesti päätöksen valtion takaamasta lainapäätöksestä, vaikka hakevat vain opintoahaa ja asumislisää.

Takaisinperintä vain tukikuukausilta

Toimeentulotuki voidaan periä vain sen kuukauden tuloista, jolle toimeentulotukea on myönnetty.

15. takaisinperintä vain toimeentulotukikuukausilta

Edellisessä päätöksessä henkilöltä on yritetty periä täysimääräisesti takaisin kaikki myönnetyt  toimeentulotuet, mutta takaisinperintä on mahdollista vain niiden kuukauden eläkkeistä, joille toimeentulotukea on myönnetty.

Toimeentulotukea ei voi periä takaisin tulevasta palkasta

Toimeentulotuki myönnetään kuluvalle kuukaudelle, mutta päätöksistä löytyy useita laittomia keinoja periä myönnetty toimeentulotuki takaisin. Seuraavassa tapauksessa opiskelijalle on myönnetty opiskeluajalle toimeentulotukea, joka on ollut päätöksen mukaan tarkoitus periä takaisin tulevista palkoista.

18. ttt takaisinperintä ei on. tulevista palkasta

Yleensä toimeentulotukea saa siihen asti kunnes ensimmäinen palkka maksetaan tilille. Ensimmäinen maksettu palkka katsotaan kattavan elinkuluja seuraavaan palkanmaksuun saakka. Ensimmäisestä palkasta ei saa periä takaisin menneen kuukauden toimeentulotukea, vaikka palkka maksetaan menneen kuukauden työstä.

Huom. Nykyään kuukauden palkka ei välttämättä riitä edes minimitoimeentuloon, jolloin myös palkkatyössä käyvä on oikeutettu toimeentulotukeen.

——-

Blogin päivityksessä saattaa esiintyä taukoja:

Viime aikoina minulla on ollut melkoisen huonoa tuuria, tietokone lopetti yhteistyön, digiboksi suoritti osittaisen tilttauksen, televisio ennakoi aikaisemmasta poikkeavalla toiminnallaan tulevaa hajoamistaan, sen lisäksi toisen tietokoneen hiiri ryhtyi nikottelemaan. Tällä hetkellä poistan ja asennan vuorotellen useampia tietokoneen hiiriä eri USB-portteihin, jotka uudelleen asentamisen jälkeen toimivat vähän aikaa.

Eli suoremmin sanottuna tällä hetkellä minun kaikki tietoverkkoon liitetyt laitteet takkuilee… syy on toistaiseksi pysynyt epäselvänä.